• Práva a povinnosti člena společenství vlastníků jednotek 

   Defence status: DEFENDED
   Šebesta, David (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2012)
   Date of defense: 5. 6. 2012
   Cílem práce je zaměřit se na platnou právní úpravu v České republice, zejména zákon č. 72/1994 Sb. o vlastnictví bytů a analyzovat práva a povinnosti členů společenství vlastníků jednotek. Důvodem zaměření práce na vlastnictví ...
  • Právna úprava vlastníctva družstevných bytov 

   Defence status: DEFENDED
   Semjanová, Dáša (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2012)
   Date of defense: 19. 9. 2012
   Cieľom tejto práce je popísať právnu úpravu družstevného vlastníctva bytov. Práca pozostáva zo štyroch kapitol, pričom každá z nich sa zoberá rôznymi aspektmi právnej úpravy vlastníctva družstevných bytov. Prvá kapitola, ...
  • Právna úprava vlastníctva družstevných bytov 

   Defence status: NOT DEFENDED
   Semjanová, Dáša (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2012)
   Date of defense: 21. 5. 2012
   68 Abstrakt Cieľom tejto práce je popísať právnu úpravu družstevného vlastníctva bytov. Práca pozostáva zo štyroch kapitol, pričom každá z nich sa zoberá rôznymi aspektmi právnej úpravy vlastníctva družstevných bytov. Prvá ...
  • Právne konanie podnikatel'a 

   Defence status: DEFENDED
   Kučerová, Lenka (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2011)
   Date of defense: 28. 6. 2011
   Predmetom diplomovej práce je právne konanie podnikateľa. Nejedná sa pritom o komplexné spracovanie celej matérie tejto problematiky, skôr o zameranie sa na judikatúru vyšších súdov v snahe o zaplnenie nejasných či ...
  • Právní ochrana průmyslových vzorů 

   Defence status: DEFENDED
   Semrádová, Eva (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2011)
   Date of defense: 21. 6. 2011
   Tato rigorózní práce pojednává o právní ochraně poskytované průmyslovým vzorům na území České republiky od jejich počátků až po současnost. Zaměřuje se na odlišnosti současné právní úpravy ochrany průmyslových vzorů od ...
  • Právní problematika družstevních bytových nástaveb a vestaveb 

   Defence status: DEFENDED
   Černý, Tomáš (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2006)
   Date of defense: 20. 12. 2006
  • Právní úprava členských vztahů v bytovém družstvu 

   Defence status: DEFENDED
   Soudek, Ivan (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2006)
   Date of defense: 30. 1. 2006
  • Právní úprava hospodaření společenství vlastníků jednotek 

   Defence status: DEFENDED
   Kourek, František (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2011)
   Date of defense: 30. 5. 2011
   Vlastník čehokoliv, tedy i bytu musí o své vlastnictví pečovat, řádně hospodařit, pokud je chce zachovat a užívat v dobrém stavu. U bytů v bytovém domě je jeho správa a hospodaření komplikovanější, protože nejde pouze o ...
  • Právní úprava investiční výstavby 

   Defence status: DEFENDED
   Strnad, Zdeněk (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2011)
   Date of defense: 30. 6. 2011
   110 Resumé Rigorózní práce se zabývá rozborem právní úpravy investiční výstavby v ýeské republice. Vymezuje pojem investiční výstavby zejména jako právní, ekonomickou a technickou činnost p i komplexním zajišt ní provedení ...
  • Právní úprava nájmu a vlastnictví družstevních bytů 

   Defence status: DEFENDED
   Černý, David (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2007)
   Date of defense: 10. 5. 2007
  • Právní úprava orgánů družstva 

   Defence status: DEFENDED
   Dolejš, Petr (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2009)
   Date of defense: 28. 1. 2009
  • Právní úprava vlastnictví družstevních bytů 

   Defence status: DEFENDED
   Maisner, Václav (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2010)
   Date of defense: 19. 5. 2010
   Závěr Na samém počátku práce jsou rozebrány pojmy vlastnictví k bytu a družstevnictví. Jejich základní vymezení a objasnění jejich obsahu je pro další výklad esenciální. Analýzu těchto pojmů provádím v nezbytné míře tak, ...
  • Právní úprava vlastnictví družstevních bytů 

   Defence status: DEFENDED
   Horník, Tomáš (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2012)
   Date of defense: 21. 5. 2012
   Tato práce pojednává o problematice právní úpravy družstevního vlastnictví bytů. Popisuje jednu ze standardních forem vlastnictví bytů a důležitou formu, která slouží k uspokojování bytových potřeb lidí. Jedná se nepochybně ...
  • Právní úprava vlastnictví k družstevním bytům 

   Defence status: DEFENDED
   Šunkevič, Ratmír (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2006)
   Date of defense: 26. 5. 2006
  • Právní úprava vzniku vlastnictví jednotek podle zákona č. 72/1994 Sb. 

   Defence status: DEFENDED
   Němec, Petr (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2008)
   Date of defense: 13. 5. 2008
  • Převod a přechod členských práv a povinností spojených s členstvím v bytovém družstvu 

   Defence status: DEFENDED
   Truska, Peter (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2008)
   Date of defense: 23. 9. 2008
  • Převod členských práv a povinností v družstvech 

   Defence status: DEFENDED
   Bolfová, Petra (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2012)
   Date of defense: 1. 6. 2012
   Cílem této diplomové práce je zhodnotit a analyzovat právní úpravu převodu členských práv a povinností v družstvech v České republice. Zákonná úprava tohoto institutu je značně strohá a nejednoznačná, což v praxi vede často ...
  • Převody členských práv a povinností členů bytových družstev 

   Defence status: DEFENDED
   Pekárek, Robert (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2006)
   Date of defense: 20. 12. 2006
  • Převody členských práv a povinností v družstvech 

   Defence status: DEFENDED
   Brostík, Ondřej (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2011)
   Date of defense: 30. 5. 2011
   Převody členských práv a povinností v družstvech Cílem této diplomové práce je zhodnotit a analyzovat právní institut převodu členských práv a povinností v družstvech. Zákonná úprava tohoto institutu je poměrně strohá a ...
  • Převody členských práv a povinností v družstvech 

   Defence status: DEFENDED
   Adamová, Kateřina (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2007)
   Date of defense: 22. 1. 2007

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV