• Automatic Point Clouds Merging 

   Defence status: DEFENDED
   Hörner, Jiří (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2018)
   Date of defense: 13. 9. 2018
   Multi-robot systems are an established research area with a growing number of applications. Efficient coordination in such systems usually requires knowledge of robot positions and the global map. This work presents a novel ...
  • Bus monitoring and control environment 

   Defence status: DEFENDED
   Zábušek, Gabriel (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2010)
   Date of defense: 7. 9. 2010
   Tento text je především určen jako doprovod k softwarovému a hardwarovému prostředí na monitorování a kontrolu digitálních sběrnic. Tato práce analyzuje problémy kontroly a monitorování digitálních sběrnic a řešení, která ...
  • Centralized multirobot system 

   Defence status: DEFENDED
   Staněk, Ondřej (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2012)
   Date of defense: 18. 6. 2012
   Název práce: Centralized multirobot system Autor: Ondřej Staněk Katedra: Katedra softwarového inženýrství Vedoucí bakalářské práce: RNDr. David Obdržálek e-mail vedoucího: David.Obdrzalek@mff.cuni.cz Práce se zabývá návrhem ...
  • Exploiting GPS in Monte Carlo Localization 

   Defence status: DEFENDED
   Marek, Jakub (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2013)
   Date of defense: 27. 5. 2013
   This work presents two approaches for integrating data from a low cost GPS receiver in a Monte Carlo localization algorithm. Firstly, an easily applicable method based on data in the standard NMEA protocol is shown. Secondly, ...
  • Graph-based SLAM on Normal Distributions Transform Occupancy Map 

   Defence status: DEFENDED
   Jelínek, Lukáš (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2016)
   Date of defense: 8. 9. 2016
   Aktuální výzkumy v oblasti mapování na bázi transformace normální distribuce s mapováním prázdných prostor (NDT-OM) se ukázaly být dobrou alternativou pro mapování statických i dynamických prostředí. Registrační metody ...
  • Lokalizace robota ve venkovním prostředí 

   Defence status: DEFENDED
   Marek, Jakub (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2009)
   Date of defense: 15. 9. 2009
   V této práci je popsán návrh a implementace frameworku pro tvorbu řídících systémů pro mobilní roboty. Jde o jednoduchý modulární systém usnadňující tvorbu řídících systémů a pokusy s jejich jednotlivými moduly. Součástí ...
  • Map-merging for multi-robot system 

   Defence status: DEFENDED
   Hörner, Jiří (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2016)
   Date of defense: 16. 6. 2016
   Skupina robotů mapující danou oblast má potenciál zkombinovat získané informace a vytvořit distribuovanou mapu efektivněji a spolehlivěji než jediný robot. Koordinace skupin robotů závisí na konzistentní a spolehlivé mapě ...
  • Model kódování ve sluchové dráze 

   Defence status: DEFENDED
   Sabol, Viliam (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2010)
   Date of defense: 6. 9. 2010
   Cieľom tejto práce bolo preskúmanie funkcie častí sluchovej dráhy, ktoré sú zodpovedné za kódovanie akustických podnetov do neurálnej aktivity v sluchovom nerve. Tieto poznatky sú využívané pri konštrukcii kochleárnych ...
  • Monte Carlo lokalizace na grafu 

   Defence status: DEFENDED
   Pilát, Ondřej (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2012)
   Date of defense: 18. 6. 2012
   Práce je zaměřena na problematiku Monte Carlo lokalizace na grafu. V práci se řeší hlavně pohyb částic po grafu, generování částic na hrany grafu podle posledních měření ze senzorů, zotavení z chyb lokalizace, ohodnocení ...
  • Planning in the context of active localization and multi-hypothesis tracking 

   Defence status: DEFENDED
   Cesar, Robert (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2018)
   Date of defense: 13. 9. 2018
   In this work, a solution for global localization of small robot in ambiguous environment is proposed using "Multiple Hypothesis Tracking" approach. The ROS navigation package is extended to work with multiple possible ...
  • Prostředí pro vývoj modulárních řídících systémů v robotice 

   Defence status: DEFENDED
   Petrůšek, Tomáš (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2010)
   Date of defense: 6. 9. 2010
   Práca sa zaoberá návrhom a implementáciou modulárneho ria- diaceho systému, vhodného pre použitie v robotike. Systém podporuje au- tonómnych ako aj ručne riadených robotov. V navrhovanom prostredí je kladený dôraz na ...
  • Robot Localization Using MEMS Sensors 

   Defence status: DEFENDED
   Demín, Michal (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2010)
   Date of defense: 21. 6. 2010
   Výskyt autonómnych robotov je v súčasnej dobe vo svete čoraz bežnejší. Aby vedeli prežiť, potrebujú presné informácie o svojej polohe. Cielom tejto práce je navrhnúť a vytvoriť robustnú lokalizačnú knižnicu, ktorá by ...
  • Rozpoznávání a sledování objektů 

   Defence status: DEFENDED
   Fejfar, Petr (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2014)
   Date of defense: 16. 6. 2014
   Práce se zabývá rozpoznáváním a sledováním objektů pomocí dálkoměrných laserových senzorů. Práce zkoumá řešení podobných problémů jinými autory a analyzuje problém jako takový. Je vybrána aplikace úlohy v prostředí robotické ...
  • Rozpoznávání a sledování objektů 

   Defence status: NOT DEFENDED
   Fejfar, Petr (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2013)
   Date of defense: 2. 9. 2013
   Práce se zabývá rozpoznáváním a sledováním objektů pomocí dálkoměrných laserových senzorů. Práce zkoumá řešení podobných problémů jinými autory a analyzuje problém jako takový. Je vybrána aplikace úlohy v prostředí robotické ...
  • Řídící systém pro autonomního robota 

   Defence status: DEFENDED
   Pilát, Ondřej (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2015)
   Date of defense: 3. 2. 2015
   Práce popisuje návrh a implementaci řídícího systému pro autonomního robota, který je schopný projet uživatelem definovanými body v neznámém prostředí, bez kolize s překážkami. V práci je uvedena analýza dostupných ...
  • Scene Depth Estimation Based on Odometry and Image Data 

   Defence status: DEFENDED
   Zborovský, Peter (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2018)
   Date of defense: 14. 6. 2018
   In this work, we propose a depth estimation system based on image sequence and odometry information. The key idea is that depth estimation is decoupled from pose estimation. Such approach results in multipurpose system ...
  • SLAM a navigace s použitím RBPF (Rao-Blackwellized Particle Filter) 

   Defence status: DEFENDED
   Marek, Jiří (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2018)
   Date of defense: 10. 9. 2018
   This work presents a design of an indoor/outdoor SLAM technique combined with navigation for mobile robots. The system does not use any external beacons and relies on only one 2D range finder. This work focuses mainly on ...
  • Srovnání lokalizačních technik 

   Defence status: DEFENDED
   Skalka, Marek (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2011)
   Date of defense: 5. 9. 2011
   Tato práce srovnává lokalizační techniky používané v mobilní robotice. Lokalizace, tedy úloha zjistit vlastní polohu v prostoru, představuje jeden ze základních problémů robotiky. Tato práce se úvodem věnuje podrobnějšímu ...
  • Systém pro měření dat 

   Defence status: DEFENDED
   Plachý, Jiří (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2007)
   Date of defense: 18. 9. 2007
   Nazev prace; System pro merem dal Autor: Jiff Plachy Katedra (iislav): Katedra softwaroveho inzenyrslvi" Vedoucf diplomove prace: RNDi. David Obdrzalek e-mail vedoucfho:david.obdrzalek@mff.cuni.cz Abstrakt: Prace se zabyva ...
  • Tournament Management System 

   Defence status: DEFENDED
   Houška, Čestmír (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2010)
   Date of defense: 16. 9. 2010
   V této práci jsou analyzována speci ka různých turnajových systémů a navržen objektový datový model, pomocí kterého lze tyto turnajové systémy příhodně modelovat. Součástí práce je dále aplikace pro správu turnajů, ve které ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV