• Structural studies of selected signaling protein complexes. 

   Pšenáková, Katarína (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2019)
   Date of defense: 26. 2. 2019
   The ability of proteins to bind other molecules in response to various stimuli in their microenvironment serves as a platform for extensive regulatory networks coordinating downstream cell actions. The correct function of ...
  • Structural study of the ASK1:thioredoxin complex. 

   Pšenáková, Katarína (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2015)
   Date of defense: 27. 5. 2015
   4 ABSTRAKT Mitogénmi aktivované proteínové kinázy (MAPK) sú najdôležitejšou súčasťou bunkového obranného systému proti stresu. Schopnosť a účinnosť bunkových reakcií na rôzne stresové signály závisí na signálnych dráhach, ...
  • Studium interakce 14-3-3 proteinu s proteiny rodiny phosducinů 

   Magrlová, Lucie (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2009)
   Date of defense: 16. 9. 2009
  • Studium interakce C-konce DNA-vazebné domény FOXO4 s DNA 

   Zusková, Iva (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2010)
   Date of defense: 15. 6. 2010
   Forkhead transkripční faktory jsou strukturně příbuzné molekuly obsahující přibližně 110 aminokyselin-velkou konzervovanou DNA-vazebnou doménu známou jako forkhead doména. Protein FOXO4 náleží do podskupiny "O" forkhead ...
  • Studium interakce forkhead transkripčního faktoru FOXO4 s DNA a s proteinem 14-3-3 

   Vácha, Petr (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2015)
   Date of defense: 10. 9. 2015
   CHARLES UNIVERSITY IN PRAGUE THE FACULTY OF NATURAL SCIENCE Department of Physical and Macromolecular Chemistry The summary of the doctoral thesis Study of interactions of forkhead transcription factor FOXO4 with DNA and ...
  • Studium interakce fosducinu s proteinem 14-3-3 

   Šimůnek, Jiří (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2014)
   Date of defense: 12. 6. 2014
   Tato bakalářská práce se zabývá interakcí proteinu 14-3-3 a fosducinu, které se podílejí na regulaci přenosu signálu v oční sítnici obratlovců. Tento přenos a zároveň i zesílení signálu jsou zprostředkovány G-proteinovou ...
  • Studium interakcí ASK1 kinasy s thioredoxinem. 

   Koláčková, Kateřina (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2014)
   Date of defense: 3. 9. 2014
   MAP kinasová signalizační kaskáda hraje důležitou roli při vzniku buněčných odpovědí na různé stresové podněty z vnějšího prostředí. Tato signalizační kaskáda je třístupňová: MAP kinasy kinasy kinasy (MAP3K) fosforylací ...
  • Studium interakcí nízkomolekulárních látek s DNA-vazebnou doménou forkhead transkripčního faktoru FOXO3 

   Kohoutová, Klára (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2018)
   Date of defense: 4. 6. 2018
   This bachelor thesis is part of a project focused on studying low-molecular mass compounds able to inhibit the interaction between DNA-binding domain of human forkhead transcription factor FOXO3 and the target DNA. FOXO3 ...
  • Studium interakcí proteinkinasy CaMKK2 s kalmodulinem pomoci fluorescenční spektroskopie. 

   Mikulů, Martina (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2018)
   Date of defense: 4. 6. 2018
   Ca2+ /calmodulin-dependent kinases are members of CaMK family, which is involved in CaMK cascade. One of CaMK family members is Ca2+ /calmodulin-dependent kinase kinase 2 (CaMKK2), which is activated by Ca2+ /CaM-binding. ...
  • Studium konformace C-koncového segmentu kvasničných isoforem 14-3-3 proteinů 

   Urychová, Dana (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2009)
   Date of defense: 2. 6. 2009
  • Studium mechanismu rozpoznávání DNA transkripčním faktorem FOXO4 

   Zusková, Iva (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2012)
   Date of defense: 12. 9. 2012
   Forkhead transkripční faktor FOXO4 se podílí na kontrole řady buněčných dějů, jako jsou např. metabolismus, buněčný cyklus, apoptóza, oprava poškozené DNA či ochrana vůči oxidativnímu stresu. Krystalová struktura DNA-vazebné ...
  • Studium mechanismů regulace vybraných proteinkinas 

   Petrvalská, Olívia (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2018)
   Date of defense: 7. 9. 2018
   Through binding interactions with more than 300 binding partners, 14-3-3 proteins regulate large amount of biologically relevant processes, such as apoptosis, cell cycle progression, signal transduction or metabolic pathways. ...
  • Studium molekulárních mechanismů funkce 14-3-3 proteinů 

   Šilhán, Jan (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2009)
   Date of defense: 7. 1. 2009
   Závěr Hlavním cílem této doktorské práce bylo objasnění molekulárních mechanismů funkce 14-3-3 proteinů a vlivu na proteiny FOXO4 a tyrosinhydroxylasu. V první časti této práce (publikace I) byla potvrzena předložená ...
  • Studium post translačních modifikací fosducinu 

   Šimůnek, Jiří (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2016)
   Date of defense: 25. 5. 2016
   Předkládaná diplomová práce se zabývá studiem úlohy posttranslačních modifikací fosducinu na jeho interakci s proteinem 14-3-3 a dále posouzení vlivu tvorby komplexu na tyto modifikace. Fosducin je 33kDa protein nacházející ...
  • Studium stechiometrie komplexu 14-3-3 proteinu s RGS3 proteinem 

   Kacířová, Miroslava (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2009)
   Date of defense: 9. 6. 2009
  • Studium strukturních rozdílů mezi izoformami 14-3-3 proteinů. 

   Macáková, Eva (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2010)
   Date of defense: 26. 5. 2010
   Proteiny 14-3-3 jsou regulační proteiny, které se vyskytují v mnoha isoformách ve všech eukaryotických organismech a účastní se řady buněčných dějů. V této práci jsem se zabývala vlivem struktury ohybu H8-H9 u ječmenných ...
  • Studium struktury a funkce proteinů účastnících se přenosu signálu v buňce. 

   Kopecká, Miroslava (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2009)
   Date of defense: 11. 6. 2009
  • Studium struktury komplexu 14-3-3:fosducin. 

   Kacířová, Miroslava (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2011)
   Date of defense: 16. 9. 2011
   Předkládaná diplomová práce se zabývá biofyzikální charakterizací komplexu dvou regulačních proteinů, fosducinu (Pd) a 14-3-3. Oba proteiny jsou zapojeny do regulační kaskády přenosu signálu v oční sítnici obratlovců. Pd ...
  • Studium úlohy proteinů 14-3-3 v regulaci G-proteinové signalizace 

   Řežábková, Lenka (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2012)
   Date of defense: 10. 12. 2012
   Univerzita Karlova v Praze Přírodovědecká fakulta Studijní program: Fyzikální chemie Mgr. Lenka Řežábková Studium úlohy proteinů 14-3-3 v regulaci G-proteinové signalizace Role of the 14-3-3 proteins in the regulation of ...
  • Studium vztahů mezi strukturou a funkcí C - konce vaniloidního receptoru TRPV1 

   Gryčová, Lenka (Univerzita Karlova, 2. lékařská fakulta, 2009)
   Date of defense: 3. 3. 2009
   Vaniloidní receptor TRPV1 je neselektivní kationtový kanál, který je aktivován řadou podnětů, mezi které patří teplota, kyselé pH a množství chemických látek. Aktivita tohoto kanálu může být modulována i molekulami ATP a ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha; email: dspace (at) is.cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV