• Lagrangiány pro hmotné částice se spinem jedna 

   Trnka, Jaroslav (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2006)
   Date of defense: 13. 9. 2006
  • Lipidické rafty a jejich role v transmembránové signalizaci zprostředkované receptory spřaženými s G proteiny 

   Ševčíková, Adéla (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2019)
   Date of defense: 5. 6. 2019
   Membránové mikrodomény obohacené o cholesterol a sfingolipidy, neboli lipidické rafty a kaveoly, přispívají k mnoha buněčným procesům včetně homeostázy cholesterolu či laterální segregace membránových proteinů. Tato ...
  • Maternální separace a její dopad na neurotransmiterové systémy v mozku 

   Přítulová, Eliška (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2019)
   Date of defense: 5. 6. 2019
   Nepřiznivé události vyvolávající stres během postnatálního období života mohou změnit normální vývoj mozku a neuroendokrinního systému a zvýšit náchylnost jedince vůči různým poruchám. Maternální separace je model využívaný ...
  • Metabolismus a fyziologické učinky dimetyltryptaminu 

   Matouš, Petr (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2016)
   Date of defense: 7. 6. 2016
  • Metabolismus adenosinu a jeho úloha v buněčné fyziologii 

   Neumannová, Kateřina (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2014)
   Date of defense: 9. 6. 2014
   Adenosin není jen hlavní složkou důležitých molekul jako ATP, RNA nebo cAMP, ale má také vlastní signální funkci. Proto je jeho extracelulární hladina přísně udržována rovnováhou v tvorbě, odbourávání a transportu. Uvnitř ...
  • Modern amplitude methods 

   Skácel, Ondřej (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2019)
   Date of defense: 21. 6. 2019
   Práce se zabývá studiem dimenzionálně redukovaných vektorových efektivních teorií pole z hlediska skalárních soft limit za použití spinor-helicitního formal- ismu. Na úrovni čtyř- a šestibodových amplitud je ukázáno, že ...
  • Modulace funkce RNA demetylázy FTO v SH-SY5Y buňkách: vliv na insulinovou signalizaci a mitochondriální respiraci 

   Čočková, Zuzana (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2017)
   Date of defense: 7. 9. 2017
   Cílem práce bylo pozorovat vliv inhibice funkce FTO na oxidativní metabolismus a expresní profil neuroenergeticky významných proteinů v modelové linii lidských neuronálních buněk SH- SY5Y. FTO je enzym demetylující ...
  • Molekulární fyziologie adenosinových receptorů 

   Eichlerová, Lenka (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2013)
   Date of defense: 11. 6. 2013
   Adenosin zprostředkovává své fyziologické signální funkce přes interakci se čtyřmi receptorovými podtypy. Jedná se o adenosinové receptory spřažené s G proteiny, které se rozlišují na A1, A2A, A2B a A3 receptory. Jsou ...
  • Molekulární fyziologie opioidních receptorů 

   Valný, Martin (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2011)
   Date of defense: 15. 6. 2011
   Opioidní receptory (OR) patří mezi receptory spřažené s G proteiny (GPCR). Prostřednictvím především inhibičních G proteinů třídy Gi/Go regulují účinky opioidních agonistů vedoucí primárně ke snížení neuroexcitability. ...
  • Molekulární mechanismy kardioprotektivního působení opioidů 

   Škrabalová, Jitka (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2009)
   Date of defense: 8. 9. 2009
  • Molekulární mechanismy vzniku drogových závislostí 

   Pallag, Gergely (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2015)
   Date of defense: 9. 9. 2015
   Užívání drog je součástí lidského života už od starověku. Vedle jejich rekreačního užívání může dlouhodobé zneužívání těchto látek vést k vývoji drogové závislosti zejména u náchylných jedinců a působit tak vážné zdravotní ...
  • Nootropika a molekulární mechanismy jejich působení 

   Staněk, Petr (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2015)
   Date of defense: 9. 9. 2015
   Nootropika se stala standartní součástí léčby deficitů kognitivního myšlení a paměti, které jsou vzhledem ke stárnutí populace stále častějším jevem. K lepšímu pochopení schopností i rizik těchto léčiv je však stále nutné ...
  • Nové syntetické drogy a mechanismy jejich účinku 

   Kozová, Johana (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2018)
   Date of defense: 10. 9. 2018
   New synthetic drugs are a large group of addictive substances currently synthesized for the purpose of circumventing legislation. Most often, they are created by a relatively slight change of the structure of previously ...
  • Opioidní receptory a jejich signální systém v myokardu 

   Ladislav, Marek (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2011)
   Date of defense: 15. 6. 2011
   Hlavním cílem této bakalářské práce je shromáždit a systematicky seřadit poznatky o opioidních receptorech a jejich signálním systému v myokardu. Činnost srdce je však řízena především adrenergní signalizací a tato práce ...
  • Opioidy a neuroprotekce: úloha gliových buněk 

   Honc, Ondřej (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2015)
   Date of defense: 9. 9. 2015
   Vysoká energetická spotřeba a izolovanost prostřednictvím hematoencefalické bariéry stojí za citlivostí neuronů k nedostatku kyslíku nebo živin. I krátkodobá či mírná hypoxie/ischemie (H/I) může mít na prostředí CNS fatální ...
  • Opioidy jako modelové látky při zkoumání mechanismu vzniku drogových závislostí 

   Trojánková, Nikola (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2010)
   Date of defense: 10. 9. 2010
   Cílem této bakalářské práce bylo shromáždit poznatky o mechanismech drogové závislosti, kdy jako modelové látky posloužili opioidy. Opioidy jsou látky běžně používané k léčbě akutní a silné bolesti např. při léčbě rakoviny. ...
  • Oxidativní stres jako možný důsledek působení opioidů 

   Böhmová, Barbora (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2011)
   Date of defense: 15. 6. 2011
   Volné radikály a reaktivní formy kyslíku jsou neustále vytvářeny ve všech aerobních organismech. Mohou být zapojeny v etiologii některých nemocí, jako je rakovina, ateroskleróza, revmatoidní artritida, nemoci jater, ledvin, ...
  • Popis částic se spinem jedna pomocí symetrického tensorového pole 

   Vaško, Petr (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2008)
   Date of defense: 16. 9. 2008
  • Potenciální fyziologický význam termálního preconditioningu 

   Ptáková, Alexandra (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2020)
   Date of defense: 7. 7. 2020
   Short-term exposure of cells or whole body to mild hyperthermia, known as thermal pre- conditioning, is an experimental method used to provide cytoprotection against subsequent, otherwise harmful or even lethal, stress ...
  • Potenciální význam opioidů v neuroprotekci 

   Gebauer, Martin (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2010)
   Date of defense: 14. 9. 2010
   Opioidy jsou člověkem využívány po dvě tisíciletí, ale vliv a mechanismus působení těchto sloučenin na buňku je odhalován až v posledních několika desetiletích. V mnoha případech ještě není samotný mechanismus mnohdy znám ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV