• Operné predstavenia v Bratislave roku 1760 

   Defence status: DEFENDED
   Labudová, Jana (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2011)
   Date of defense: 7. 2. 2011
   Bakalárska práca sa zaoberá analýzou troch talianskych operných libriet Il Ciro riconosciuto, Ipermestra a Don Calandrano k operným produkciám v Bratislave roku 1760. Identifikuje autorov hudby a textu, zaoberá sa biografiami ...
  • Operní árie Giuseppe Sartiho v pražských fondech 

   Defence status: DEFENDED
   Kalinová, Nikola (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2014)
   Date of defense: 8. 9. 2014
   Tato bakalářská práce je zaměřena na výskyt operních árií italského hudebního skladatele Giuseppe Sartiho v Praze. Výchozí bod práce tvoří průzkum archivních fondů hlavních pražských institucí a následné vytvoření soupisu ...
  • Ora pro nobis. Litanie B. V. M. v pražské Loretě 1626 - 1784. 

   Defence status: DEFENDED
   Maršíková Michálková, Alena (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2019)
   Date of defense: 3. 9. 2019
   (česky) Práce se zaměřuje na praxi loretánských litanií v pražské Loretě v 17. a 18. století. V první části zkoumá loretánskou litanii v jejím zapojení do liturgie a dává ji do kontextu s dobovou reflexí mariánské spirituality. ...
  • Oratorium Antonia Draghiho Santa Cecilia (1680) 

   Defence status: DEFENDED
   Czerninová, Anna (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2016)
   Date of defense: 4. 2. 2016
   Předmětem bakalářské práce je analýza oratoria Santa Cecilia Antonia Draghiho (1634 - 1700). Text shrnuje dosavadní poznatky o Draghiho životu a díle. Historicko-popisná část pojednává o vzniku oratoria v Itálii a převzetí ...
  • Oratorium pro die sacro parasceves F. X. Brixiho 

   Defence status: DEFENDED
   Labudová, Jana (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2015)
   Date of defense: 22. 6. 2015
   Diplomová práca sa zaoberá hudobno-štýlovou analýzou oratória F. X. Brixiho Judas Iscariothes, ktorého opis sa dochoval v kláštore Osek pod názvom Oratorium pro die sacro parasceves. Prvá časť práce popisuje hudobné dejiny ...
  • Philomela pia, sive missae sex F. V. Habermanna 

   Defence status: DEFENDED
   Ostřanská, Kateřina (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2014)
   Date of defense: 8. 9. 2014
   Tato bakalářská práce se zabývá mešním cyklem Philomela pia od Františka Václava Habermanna (1706-1783), skladatele, kterého současná literatura zmiňuje převážně v souvislosti s G. F. Händelem, jež použil některé Habermannovy ...
  • Role Ezia ve stejnojmenné opeře Ch. W. Glucka (1750) 

   Defence status: DEFENDED
   Vaněk, Jan (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2013)
   Date of defense: 5. 9. 2013
   (česky): Práce se věnuje hudebně-dramatické analýze opery Ezio skladatele Ch. W. Glucka, se zaměřením na hlavní postavu Ezia. Práce shrnuje dosavadní znalosti o opeře, premiérované v roce 1750 v pražském divadle V Kotcích ...
  • Semiramide riconosciuta G. M. Rutiniho (Praha 1752) 

   Defence status: DEFENDED
   Pincová, Kateřina (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2017)
   Date of defense: 4. 9. 2017
   Setting a very famous Metastasio's libreto Semiramide riconosciuta to music in Prague in 1752, Giovanni Marco Rutini has ranked among the best composers of his time. The aim of this thesis is to explore the process of this ...
  • Srovnání postavy Arbace v operách Artaserse od J. A. Hasseho a L.Vinciho 

   Defence status: DEFENDED
   Jägerová, Monika (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2013)
   Date of defense: 5. 9. 2013
  • Stabat Mater Jana Křtitele Vaňhala 

   Defence status: DEFENDED
   Bastlová, Eliška (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2011)
   Date of defense: 31. 5. 2011
   Bakalářská práce se zabývá kantátou Stabat mater Jana Křtitele Vaňhala. Předkládá návrh kritické edice tohoto hudebního díla a analýzu jeho vybraných částí v kontextu Vaňhalovy duchovní tvorby. V první části práce shrnuji ...
  • Suity pro sólovou flétnu ve francouzských tiscích 1702-1722 

   Defence status: DEFENDED
   Vytlačil, Lukáš Michael (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2017)
   Date of defense: 22. 6. 2017
   The diploma thesis "Suites for solo flute in French prints 1702-1722" deals with a complete set of printed collections with suites, which represent the first solo music for a transverse flute with basso continuo. The first ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV