• Počátky harm reduction v České republice v kontextu zahraniční protidrogové politiky 

   Defence status: DEFENDED
   Stanislavová, Anita (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2017)
   Date of defense: 19. 6. 2017
   Diplomová práce popisuje počátky harm reduction (HR) v české protidrogové politice. Zaměřuje se na postavení HR v národních strategiích a na rozvoj výměny injekčních stříkaček a jehel a substituční léčby. Cílem práce je ...
  • Postoje studentů středních škol k užívání a uživatelům marihuany a alkoholu 

   Defence status: DEFENDED
   Krátký, Vojtěch (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2021)
   Date of defense: 21. 6. 2021
   Tato diplomová práce se věnuje postojům studentů dvou středních škol k užívání a uživatelům marihuany a alkoholu. Postoje k alkoholu, marihuaně a jejím uživatelům jsou často skloňovaným tématem, a to v souvislosti s ...
  • Postoje vysokoškolských studentů k užívání elektronických cigaret 

   Defence status: DEFENDED
   Bukovská, Barbora (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2021)
   Date of defense: 13. 9. 2021
  • Proces ratifikace Rámcové úmluvy o kontrole tabáku 

   Defence status: DEFENDED
   Herberová, Kamila (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2012)
   Date of defense: 25. 6. 2012
   Tato práce se zabývá procesem ratifikace Rámcové úmluvy Světové zdravotnické organizace o kontrole tabáku v České republice. Návrh na ratifikaci byl v roce 2005 zamítnut Senátem Parlamentu ČR a byl odložen. K novému ...
  • Případová studie sociálně vyloučené romské lokality v Litvínově - Janově a návrhy řešení 

   Defence status: DEFENDED
   Vinkler, Antonín (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2014)
   Date of defense: 24. 6. 2014
   Tato diplomová práce se zabývá problematikou sociálně vyloučené romské lokality v Litvínově - Janově. V diplomové práci je tato problematická situace popsána. V lokalitě se koncentruje vyšší počet sociálně znevýhodněných ...
  • Přístup agentur práce ke starším uchazečům o zaměstnání 

   Defence status: DEFENDED
   Kajňáková, Zuzana (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2013)
   Date of defense: 28. 1. 2013
   The Diploma thesis deals with discrimination of elder job applicants on the job market and focuses on employment agencies. As the population is getting older we need to deal with the necessity to keep workers on the job ...
  • Rámování nových psychoaktivních látek v drogové politice Velké Británie 

   Defence status: DEFENDED
   Novotná, Lucie (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2016)
   Date of defense: 2. 2. 2016
   This thesis, New Psychoactive Substances in British Drug Policy Discourse addresses new psychoactive substances (NPS) in drug policy discourse in Great Britain between 2000-2014. It focuses on the identification of individual ...
  • Regulace hazardních her v České republice 

   Defence status: DEFENDED
   Foltín, Tomáš (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2012)
   Date of defense: 27. 6. 2012
   1 Abstrakt edm tem práce je problematika hazardních her v eské republice. V rámci výzkumných otázek je analyzováno a diskutováno n kolik aspekt trhu hazardních her v návaznosti na historický vývoj, stávající legislativní ...
  • Sebevražednost v ČR jako veřejně-politický problém a možnosti prevence 

   Defence status: DEFENDED
   Kasal, Alexandr (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2017)
   Date of defense: 19. 6. 2017
   Suicide rate is above EU average in Czechia. At the same time, no initiative trying to solve this problem exist. Aim of this thesis is suggest content of suicide prevention policy suitable for Czech environment. Author ...
  • Selhávání integračních politik v Evropě: vícepřípadová studie 

   Defence status: DEFENDED
   Afanasjeva, Olga (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2012)
   Date of defense: 27. 6. 2012
   Cílem dané diplomové práce je pochopení společných jmenovatelů problémů, které se ve veřejném, politickém a mediálním diskurzu spojují s jevem imigrace a působením (selháváním) integračních politik. Hlavním metodickým ...
  • Social Value and Social Return on Investment 

   Defence status: DEFENDED
   Williams, Stacy (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2020)
   Date of defense: 15. 9. 2020
   Sociální hodnota zahrnuje ekonomické, environmentální a sociální dopady do rozhodování ve veřejné politice. K jejímu měření se velmi často využívá metoda sociální návratnosti investic (SROI). SROI je nástroj pro neziskové ...
  • Sociální přijatelnost kouření a nezamýšlené důsledky tabákové politiky v ČR 

   Defence status: DEFENDED
   Pešková, Olga (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2017)
   Date of defense: 20. 6. 2017
   Diplomová práce "Sociální přijatelnost kouření a nezamýšlené důsledky tabákové politiky v ČR" nabízí porozumění otázce, zda jsou v České republice kuřáci v návaznosti na denormalizační strategie stigmatizováni, zda a jak ...
  • Větší než malé množství marihuany - podruhé a lépe? (Vnímání změny trestního zákoníku mladými dospělými) 

   Defence status: DEFENDED
   Mertová, Simona (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2012)
   Date of defense: 25. 1. 2012
   Simona Mertová, 4. ročník SOSP Abstrakt Cílem této bakalářské práce bylo zjistit, jak mladí dospělí, tedy kategorie s nejvyšší mírou prevalence užívání marihuany v české populaci, vnímají změny v oblasti konopných drog, ...
  • Visapoint: případová studie implementace systému pro žadatele o vízum z Ukrajiny 

   Defence status: DEFENDED
   Pelich, Jan (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2019)
   Date of defense: 19. 6. 2019
   Diplomová práce má charakter popisné případové studie a věnuje se systému elektronického objednávání termínů k podání žádostí o pobytová oprávnění, Visapointu. Ten byl zaveden - 2017 na vybraných zastupitelských úřadech v ...
  • Vývoj politiky zaměstnanosti osob s tělesným postižením České republiky : aplikace teoretického přístupu sociální konstrukce cílových populací 

   Defence status: DEFENDED
   Jedlinský, Jakub (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2016)
   Date of defense: 2. 2. 2016
   (abstrakt) Diplomová práce se zabývá problematikou vývoje systému integrace osob se zdravotním postižením na trh práce v České republice, skrze aplikaci teorie sociální konstrukce cílových populací. Cílem práce je porozumět ...
  • Vývoj postojů české populace k tabáku a jeho užívání 

   Defence status: DEFENDED
   Bureš, Roman (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2017)
   Date of defense: 12. 6. 2017
   There are many points of view at tobacco. Smoking has obvious social, political, medical and economical consequences. Tobacco is known by mankind for several centuries and for the same period mankind has had attitudes ...
  • Vztah socioekonomického statusu a užívání alkoholu mladistvými 

   Defence status: DEFENDED
   Ondřejková, Barbora (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2014)
   Date of defense: 16. 6. 2014
   Bakalářská práce se zabývá vztahem mezi užíváním alkoholu mladistvými a jejich socioekonomickým statusem. Alkohol je jednou z nejrozšířenějších legálních drog. Mladiství představují ohroženou skupinu, kterou je třeba před ...
  • Zákon o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek: vývoj narativu soupeřících rámců v mediálním diskurzu 

   Defence status: DEFENDED
   Lipková, Simona (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2019)
   Date of defense: 17. 9. 2019
   This diploma thesis deals with the development of tobacco control legislation with the main focus on the Act on protection of health against harmful effects of addictive substances with accent on smoking regulation in ...
  • Zelená karta - karta, která neláká : hodnocení programu zjednodušeného zaměstnávání cizinců 

   Defence status: DEFENDED
   Solnářová, Dagmar (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2014)
   Date of defense: 28. 1. 2014
   The topic of this diploma thesis is the evaluation of the project of green cards which is a Czech version of the programme of advantageous employment for the foreigners. Green card represents a special type of visa ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV