• Limes ve Skotsku, Antoninův val 

   Dyčka, Michal (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2010)
   Date of defense: 13. 9. 2010
   Tato práce se zabývá Antoninovým valem. V historickém úvodu je čtenáři představen podtext celé římské přítomnosti v Británii, následující kapitola jakožto topografická sekce celé práce zase slouží především jako podklad ...
  • Maltské chrámy. Architektura a vývoj 

   Pšurný, Jiří (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2008)
   Date of defense: 8. 9. 2008
   Tato práce se zabývá chalkolitickými chrámovými stavbami na Maltě. Zkoumá jejich strukturu, architekturu, dispozici a materiály, z kterých byly postaveny. Pohlíží také na první osídlení Malty. Dále se zabývá dekorací chrámů ...
  • Město a pohyb v něm - otázka racionality volby dopravního prostředku 

   Braun Kohlová, Markéta (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2010)
   Date of defense: 17. 9. 2010
   Cílem práce je zodpovědět na otázky ohledně volby dopravního prostředku pro běžné dojíždění, jakou roli v rozhodování hraje lokace bydliště a jak se liší volba v případě tradičních obyvatel města a těch, co žijí mimo město. ...
  • Nálezové kontexty etruských spôn 

   Eštoková, Petra (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2014)
   Date of defense: 22. 9. 2014
   Tato práce se zabývá villanovskými a etruskými sponami, jejich typologii, chronologii a umístnění v hrobech vejských pohřebišť. Cílem práce je poukázat na výskyt spon v časových horizontech, jejich vývoj a porovnání vejských ...
  • Nálezy římského původu ve středních Čechách 

   Kovandová, Lucie (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2013)
   Date of defense: 28. 6. 2013
   This work is focused on roman imports in Central Bohemia from 1st to 4th century A.D. My aim is to pay attention on findings of roman - provincial origin, which are published in a literature, the second aim is to sort these ...
  • Námety a technológie galských a severoafrických mozaiík 

   Ozaňáková, Patrícia (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2012)
   Date of defense: 15. 2. 2012
   V mojej práci chcem nastoliť otázku nakoľko sa severoafrické a galské mozaiky od seba líšia. Chcem poukázať na to, že i keď sú ich korene v Taliansku, vyvinuli sa každé iným smerom. Mám v úmysle zistiť čo si do repertoára ...
  • Noricko-panónske opaskové garnitúry a ich sociálne-etnický význam 

   Krištofová, Veronika (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2010)
   Date of defense: 21. 5. 2010
   Diplomová práce se zabývá problematikou výskytu noricka-panonských opaskových kování na území českého barbarika. Zatím co v rímských provinciích byly tyto opasky nošeny ženami, v Čechách se často nacházejí v hrobech s ...
  • Pancíře a přilby římských jezdců 

   Ženíšková, Veronika (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2013)
   Date of defense: 10. 9. 2013
   (česky) V této práci stručně pojednávám o historii římské armády, o vývoji pancířů a přileb do období principátu. Dále se soustředím na vytvoření typologie tohoto druhu militárií. Také uvádím ikonografické výjevy, které ...
  • Poslední horizont domu č. 2 na lokalitě Pistiros (architektonické souvislosti s porovnáním nálezových kontextů) 

   Mačková, Marcela (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2009)
   Date of defense: 9. 9. 2009
   Obsah bakalářské práce se zabývá popsáním archeologického výzkumu na emporiu Pistiros, které leží nedaleko Plovdivu v západní části Hornothrácké nížiny na břehu řeky Marici. Jeho poloha měla strategický význam, protože ...
  • Pozdně římské skleněné lampy 

   Doležalová, Jitka (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2009)
   Date of defense: 27. 5. 2009
   Tato práce si klade za cíl popsat skleněné lampy doby pozdně římské a raně byzantské a jejich postupný vznik a vývoj v daném období. Součástí práce je i popis předmětů souvisejících s užíváním lamp, shrnutí jejich funkce ...
  • Predikce přechodových cest přes pohoří Stará Planina ve středním Bulharsku (s využitím prostorových analýz v prostředí ArcGIS) 

   Mašková, Pavla (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2012)
   Date of defense: 7. 2. 2012
   Resumé Téma práce se zabývá predikcí cest v hornatém prostředí masivu Stará planina ve středním Bulharsku, konkrétně v centrální části pohoří, kde jsou vrcholky nejvyšší a místy přesahují 2 tisíce metrů. Analýza je provedena ...
  • Profánní architektura oázy Baharíja v době římské 

   Kobierská, Markéta (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2012)
   Date of defense: 18. 6. 2012
   Bakalářská práce si klade za cíl vystihnout charakter a vztahy profánní architektonické zástavby na konkrétním území v době římské (30 př. Kr. až 395 po Kr.) a její zasazení do kontextu vývoje oáz egyptské Západní pouště. ...
  • Proměna císařského portrétu ve 3. a 4. století 

   Kešner, Miroslav (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2019)
   Date of defense: 2. 9. 2019
   This thesis deals with portraiture of roman emperors on their statues and coins during the 3rd and 4th century. It begins with accession of military emperors and ends by Constantinian dynasty. The thesis tries to describe ...
  • Re-creation of a roman bath complex at Pollena Trocchia 

   Souček, Josef (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2016)
   Date of defense: 14. 6. 2016
   V obci Pollena Trocchia na severní straně Vesuvu byly odkryty římské lázně, které lze díky jejich velikosti a poloze považovat za soukromé patřící k bohaté ville. Tato skutečnost a fakt, že byly postaveny krátce po erupci ...
  • Rímske cesty v Panónii 

   Krištofová, Veronika (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2008)
   Date of defense: 8. 9. 2008
   Rímska cestná sieť bola budovaná zo strategických, obchodných a politických dôvôdov a spájala Rím so všetkými časťami impéria. Je priebeh v Panónii je známy z viacerých prameňov, a to z antických itinerárov, monumentov pri ...
  • Rímske civilné stavby v nadlimitnej zóne Podunajskej nížiny 

   Frecer, Robert (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2010)
   Date of defense: 13. 9. 2010
   Práca pojednáva o existencii stavieb vybudovaných rímskymi stavebnými technikami a s civilnou funkciou v tej časti Podunajskej nížiny mimo Impéria, ktorá bola ako výnimočná oblasť historicky bezprostredne v kontakte s ...
  • Rímske stavebné terakoty v oblasti medzi Vindobonou a Brigetiom a susednej nadlimitnej oblasti (1.-4. Storočie nl.) 

   Janek, Tomáš (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2014)
   Date of defense: 22. 9. 2014
   Práce se zaobírá římskými stavebními terakotami v oblasti mezi Vindobonou a Brigetiem a její sousední nadlimitní oblasti. První část se věnuje způsobu výroby římských cihel, nápisům, značkám a kolkům, které se na nich ...
  • Rímske strieborné nádoby v stredoeurópskom barbariku 

   Hudáková, Mária (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2016)
   Date of defense: 15. 9. 2016
   V tejto diplomovej práci budeme skúmať rímske strieborné nádoby a ich germánske imitácie, ktoré boli objavené na území stredoeurópskeho barbarika. Súčasťou prvej kapitoly je stručné uvedenie do skúmanej problematiky spolu ...
  • Rímske tábory v Egypte 

   Šurinová, Miroslava (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2013)
   Date of defense: 28. 6. 2013
   Práca sa zaoberá rímskymi fortifikáciami v Egypte. Hlavný doraz kladie na tábory légii a auxílii. Ich popis tvorí prvú časť práce. Ďalšie fortifikačné prvky, dejiny provincie i výskyt popisu fortifikácii v písomných ...
  • Rímske vojenské riečne plavidlá v 1.- 4.st. po Kr. 

   Hudáková, Mária (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2013)
   Date of defense: 9. 9. 2013
   Cieľom tejto bakalárskej práce je podať súhrnný výklad o rímskych vojenských riečnych plavidlách v 1.- 4st. po Kr., ktorý bude orientovaný predovšetkým na priame archeologické nálezy týchto lodí. Aby bolo možné lepšie ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV