• Povinnost mlčenlivosti zaměstnance v základním pracovněprávním vztahu 

   Brodská, Hana (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2018)
   Date of defense: 29. 1. 2018
   Diplomová práce se věnuje problematice povinnosti mlčenlivosti zaměstnanců zaměstnaných v základním pracovněprávním vztahu. Zejména se snaží nalézt odpověď na otázku, zda existuje jakási "obecná" povinnost mlčenlivosti o ...
  • Pracovní doba ve zdravotnictví 

   Kopačková, Tereza (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2016)
   Date of defense: 26. 5. 2016
   Shrnutí Tato diplomová práce na téma Pracovní doba ve zdravotnictví se snaží uceleně pojednat o problematice jednotlivých institutů pracovní doby, jejich aplikaci ve zdravotnictví a případně i poukázat na některé nedostatky ...
  • Pracovní doba ve zdravotnictví 

   Mezera, Martin (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2018)
   Date of defense: 27. 6. 2018
   Tato diplomová práce se zabývá problematikou pracovní doby ve zdravotnictví. Jejím záměrem je popsat, jakým způsobem je v současnosti v České republice organizována a jaké jsou časté problémy, s kterými se musí strany ...
  • Práva a povinnosti zaměstnavatele jako správce osobních údajů 

   Trinerová, Eliška (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2019)
   Date of defense: 28. 5. 2019
   Diplomová práce se věnuje aktuálnímu tématu ochrany osobních údajů se zaměřením na povinnosti správce, které se ve velké míře vztahují též na zaměstnavatele jakožto správce osobních údajů zaměstnanců. Diplomová práce vychází ...
  • Právo na zdraví a legitimní očekávání z pohledu standardních a nadstandardních zdravotních služeb v systému českého zdravotnictví 

   Mezeiová, Vendula (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2017)
   Date of defense: 31. 5. 2017
   Název práce: Právo na zdraví a legitimní očekávání z pohledu standardních a nadstandardních zdravotních služeb v systému českého zdravotnictví Tato diplomová práce se zabývá právní úpravou práva na zdraví jako sociálního ...
  • Problematické aspekty ochrany osobních údajů 

   Všetečková, Anna (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2018)
   Date of defense: 29. 1. 2018
   Tato diplomová práce se skládá celkem z pěti kapitol, úvodu a závěru. V úvodu diplomové práce se autorka věnuje uvedení do problematiky ochrany osobních údajů a jejímu významu v současném světě, kdy v něm současně vymezuje ...
  • Problematika úhrad a cenové regulace léčivých přípravků při poskytování zdravotních služeb 

   Elišáková, Gabriela (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2018)
   Date of defense: 1. 6. 2018
   Diplomová práce se zabývá cenovou a úhradovou regulací léčivých přípravků v České republice. Práce danou problematiku popisuje a analyzuje v širších, zejména ekonomických, souvislostech a klade si za cíl podat čtenáři ...
  • Překážky v práci na straně zaměstnance 

   Koubová, Petra (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2018)
   Date of defense: 4. 6. 2018
   Téma rigorózní práce: Překážky v práci na straně zaměstnance Autor: Mgr. Petra Koubová Abstrakt Tato rigorózní práce cílí na komplexní rozbor jednotlivých druhů překážek v práci na straně zaměstnance. Do tématu je vstupováno ...
  • Přesčasová práce a nároky z ní vyplývající 

   Chalupa, Jakub (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2018)
   Date of defense: 30. 4. 2018
   Tato diplomová práce se věnuje tématu přesčasové práce a následným nárokům, které zaměstnancům za její odvedení vznikají. Zaměřuje se také na institut pracovní doby obecně, jakožto základní východisko pro určení přesčasů. ...
  • Role databází v procesu přijímání zaměstnance ve vztahu k GDPR 

   Vais, Vojtěch (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2019)
   Date of defense: 28. 1. 2019
   Role databází v procesu přijímání zaměstnance ve vztahu k GDPR Abstrakt S rozvojem databází a počítačů se objevila možnost automatizovaného zpracování dat tak, jak ho v podobě vyspělých databází známe dnes. Během půl století ...
  • Sankce za porušování povinností účastníků pracovněprávních vztahů 

   Odvárková, Kateřina (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2017)
   Date of defense: 31. 1. 2017
   Shrnutí Předkládanou práci autorka částečně koncipuje jako případovou studii, když jednotlivé aspekty sankcí ilustruje na praktickém příkladu vymezeném právě pro účely této práce. Mimo to mapuje i všemožné aspekty související ...
  • Sankce za porušování povinností účastníků pracovněprávních vztahů 

   Černá, Michaela (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2016)
   Date of defense: 27. 4. 2016
   Shrnutí Tématem této diplomové práce jsou sankce za porušování povinností účastníků pracovněprávních vztahů. První a druhá kapitola je věnována úvodu do zkoumané problematiky právní sankce. Autorka nejprve vymezuje základní ...
  • Sdílená ekonomika a digitalizace: Výzva pro komplexní úpravu pracovního práva? 

   Tkadlec, Matěj (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2019)
   Date of defense: 28. 1. 2019
   SDÍLENÁ EKONOMIKA A DIGITALIZACE: VÝZVA PRO KOMPLEXNÍ ÚPRAVU PRACOVNÍHO PRÁVA? ABSTRAKT Tato diplomová práce se podrobně věnuje fenoménu poslední dekády, kterým je tzv. sdílená ekonomika, jež má mnoho podob a mnoho názvů. ...
  • Sledování zaměstnanců při práci 

   Holsteinová, Lenka (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2015)
   Date of defense: 8. 6. 2015
   SLEDOVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ PŘI PRÁCI Diplomová práce se zabývá právní ochranou soukromí a majetku v souvislosti s monitorováním zaměstnanců. Právní praxe řeší tuto problematickou oblast různými způsoby, což činí toto téma velmi ...
  • Smluvní omezení další výdělečné činnosti zaměstnance 

   Štěpánová, Lucie (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2016)
   Date of defense: 26. 9. 2016
   Smluvní omezení další výdělečné činnosti zaměstnance Tato práce má tři hlavní cíle. Prvním cílem je analýza právní úpravy konkurenční doložky v Zákoníku práce, jakožto jediného institutu, kterým lze smluvně omezit další ...
  • Vybrané problematické aspekty skončení pracovního a služebního poměru 

   Lašáková, Renata (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2018)
   Date of defense: 27. 3. 2018
   Rigorózní práce se zabývá vybranými problematickými aspekty skončení pracovního a služebního poměru, s důrazem na zkoumání a analýzu jednotlivých typů peněžních kompenzací, na které zaměstnanci (zaměstnavateli) vzniká nárok ...
  • Výběr uchazečů o zaměstnání 

   Rejchrtová, Aneta (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2018)
   Date of defense: 31. 1. 2018
   Práce se zabývá vybranými právními aspekty procesu výběru uchazečů o zaměstnání. Prostřednictvím studia odborné literatury a dalších pramenů, právních předpisů a také pomocí vlastního malého průzkumu se autorka v souvislosti ...
  • Výpověď z pracovního poměru ve francouzském právu v porovnání s českou právní úpravou 

   Jakubec, Martin (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2016)
   Date of defense: 30. 6. 2016
   Cílem této práce je představit francouzskou právní úpravu jednostranného skončení pracovního poměru ze strany zaměstnance a zaměstnavatele a následně porovnat její rozdílnost oproti úpravě české. Úvodní část práce stručně ...
  • Výpověď z pracovního poměru ze strany zaměstnavatele v komparaci s příslušnou právní úpravou v Peru 

   Vlčková, Michaela (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2016)
   Date of defense: 27. 6. 2016
   Tato diplomová práce se zabývá výpovědí z pracovního poměru, a to zejména ze strany zaměstnavatele. Jejím cílem je podrobně popsat a rozebrat právní institut výpovědi. Popisuje nejdříve úpravu výpovědi v českém právním ...
  • Význam lékařského posudku při vzniku a skončení pracovního poměru 

   Vlachová, Anna (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2019)
   Date of defense: 25. 1. 2019
   Diplomová práce s názvem "Význam lékařského posudku při vzniku a skončení pracovního poměru" pojednává o problematice potřebnosti a využití lékařských posudků v pracovněprávních vztazích. Úvodní kapitola velmi okrajově ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha; email: dspace (at) is.cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV