• Obrazy Židů v díle Vojtěcha Rakouse 

   Matoušek, Martin (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2019)
   Date of defense: 3. 9. 2019
   This bachelor thesis analyses and interprets the literary works of the Czech writer Vojtěch Rakous. Particular attention is paid to the characteristics of characters who are portrayed as Jewish. In the literary interpretation ...
  • Od Perraulta k Disneyovi. Mechanismy adaptací klasických pohádek 

   Maňourová, Zuzana (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2007)
   Date of defense: 17. 1. 2007
   Práce se zabývá různými přístupy k adaptacím klasické pohádky. Ty se mohou odlišovat již ve svých základních principech. Adaptace se mohou stát osobitým rozvinutím klasického pohádkového příběhu, nebo naopak ochuzenou, ...
  • Ohlas první světové války v české a světové literatuře 

   Tůmová, Lenka (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2014)
   Date of defense: 21. 5. 2014
   v českém jazyce Tato práce se zabývá srovnáním české a světové literární reakce na první světovou válku. K analýze byla vybrána tři díla z české a dvě díla ze světové literatury. Každé je rozebráno z hlediska kompozice, ...
  • Poetika secesní prózy 

   Tykalová, Kateřina (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2010)
   Date of defense: 7. 9. 2010
   Diplomová práce se zabývá poetikou secesní prózy. První část je teoretická, v ní je podáván obecný výklad secese jako uměleckého stylu, jsou zde vymezeny hlavní znaky a motivy secese a jejím vyplynutím je teoretické vymezení ...
  • Pojetí buddhismu ve Spalovači mrtvol v knižním a filmovém zpracování 

   Plašil, Šimon (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2015)
   Date of defense: 20. 5. 2015
   Cílem bakalářské práce je hledání a interpretování buddhistických prvků v díle Ladislava Fukse Spalovač mrtvol. Pracuji především s literární verzí díla, konfrontuji a porovnávám ji však rovněž s filmovým zpracováním. ...
  • Porovnání dobového přijetí Nerudova Hřbitovního kvítí a Macharova Confiteoru 

   Šplíchal, Martin (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2016)
   Date of defense: 8. 9. 2016
  • Povídky Boženy Němcové 

   Gavendová, Petra (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2015)
   Date of defense: 4. 9. 2015
   Diplomová práce se zaměřuje na komplexní analýzu postav v povídkách Boženy Němcové. Teoretická část práce se věnuje teorii utváření literární postavy. V praktické části sledujeme charaktery postav ovlivněné vzájemnými ...
  • Práce s autentickou korespondencí v románech Františka Kožíka o Zdence Braunerové 

   Braunová, Linda (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2011)
   Date of defense: 25. 5. 2011
   Resumé BRAUNOVÁ, L.: Práce s autentickou korespondencí v románech Františka Kožíka o Zdence Braunerové /závěrečná práce bakalářského studia/ Praha 2011, Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, Katedra české ...
  • Práce s příběhem v počítačových hrách 

   Valentová, Simona (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2012)
   Date of defense: 24. 5. 2012
   RESUMÉ Bakalářská práce na téma "Práce s příběhem v počítačových hrách obsahuje teoretickou a praktickou část. V první části jsou vymezeny a vysvětleny potřebné pojmy, které souvisí s narativními postupy nebo s hraním ...
  • Prostor maloměsta v české literatuře 

   Michalčíková, Lucie (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2013)
   Date of defense: 10. 1. 2013
   Resumé Tématem naší práce je Prostor maloměsta v české literatuře. Za cíl jsme si kladli odhalit, proč se autoři generačně vzdálení a v období jiné tvůrčí vyspělosti uchylují k tématu maloměsta, jak a v čem se prostor ...
  • Próza Roberta Fulghuma a její postavení v literatuře 

   Blažková, Klára (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2015)
   Date of defense: 20. 5. 2015
  • Příběhy Nerudových lásek v povědomí školy a veřejnosti 

   Kubandová, Jindřiška (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2012)
   Date of defense: 24. 5. 2012
   v českém jazyce Hlavním obsahem diplomové práce jsou vztahy Jana Nerudy; na ně je pohlíženo ze dvou hledisek: z historického a didaktického. Část historická přináší informace o doložených faktech, týkajících se Nerudových ...
  • Původní česká dramatika se současnou tematikou v 70. letech 20. století 

   Šiller, Jiří (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2014)
   Date of defense: 9. 9. 2014
   Práce s názvem Původní česká dramatika se současnou tematikou v 70. letech 20. století se dívá na sedmdesátá léta jako první normalizační desetiletí. To bylo pro oficiální proud české literatury obdobím svazujícím; autoři ...
  • Reflexe žité skutečnosti v díle Jiřího Ortena 

   Ruml, Lukáš (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2018)
   Date of defense: 4. 9. 2018
   This bachelor thesis is focused on reflection of real life in works of Jiří Orten. It analyses three types of resources: biographical data, diaries of Jiří Orten and his poetry, especially poetry collections Ohnice and ...
  • Románová tvorba Boženy Vikové - Kunětické 

   Brzáková, Tereza (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2017)
   Date of defense: 11. 1. 2017
   NÁZEV: Románová tvorba Boženy Vikové - Kunětické AUTOR: Bc. Tereza Brzáková KATEDRA: Katedra české literatury VEDOUCÍ PRÁCE: prof. PhDr. Dagmar Mocná, CSc. ABSTRAKT: Diplomová práce je zaměřena na interpretaci románové ...
  • Románová zpracování Nerudových Lásek 

   Kozlová, Eva (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2013)
   Date of defense: 6. 9. 2013
   The thesis titled Neruda's love in novels is dealing with the so- called second life of Jan Neruda and his appearance in the biographical novels. The first part try to describe how (according his letters and poems) probably ...
  • Romány Paula Coelha : umění nebo kýč ? 

   Plesná, Hana (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2011)
   Date of defense: 26. 5. 2011
   Tato bakalářská práce se zabývá otázkou, kterými prvky mohou díla Paula Coelha z literárního hlediska nabývat hodnocení umění, či naopak označení kýč. V teoretické části jsou vymezeny základní pojmy oblasti estetiky s ...
  • Schémata a stereotypy v současné české historické próze populárního typu 

   Bláhová, Klára (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2009)
   Date of defense: 14. 1. 2009
   Diplomová práce je zaměřena na českou historickou prózu populárního typu. Jejím cílem je na konkrétních dílech ukázat, jakým způsobem současní čeští autoři využívají tradičních schémat stěžejních žánrů populární literatury ...
  • Současné vývojové tendence žánru cestopis 

   Kittnarová, Hana (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2013)
   Date of defense: 6. 9. 2013
   The aim of this work is to map, capture and enlighten the contemporary phenomenon of travel and travelogue, and introduce it as a still alive and evolving literary genre. This is illustrated by the analysis of contemporary ...
  • Společné motivy v dílech Franze Kafky a Egona Hostovského 

   Stollová, Anna (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2019)
   Date of defense: 21. 5. 2019

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV