• Hospoda v díle Jana Nerudy 

   Špaček, Martin (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2015)
   Date of defense: 20. 5. 2015
  • Hrabě Monte Cristo třikrát jinak 

   Teichmannová, Marcela (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2008)
   Date of defense: 19. 5. 2008
   This work provides a comparison of Alexandre Dumas' novel The Count of Monte Christo with its contemporary digest and musical versions. The thesis defines the term of mass communication outlines its basic features leading ...
  • Ironie v díle K.Havlíčka Borovského a H.Heina 

   Vlčková, Lucie (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2013)
   Date of defense: 12. 6. 2013
  • Kam s populárními romány Michala Viewegha? 

   Těšínská, Tereza (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2016)
   Date of defense: 18. 5. 2016
   Diplomová práce se zabývá dílem Michala Viewegha z pohledu funkčního a hodnotového členění literární produkce. Snaží se dokázat, že u nás zažitý bipolární model v jeho případě nefunguje, neboť jej nelze přiřadit nejen k ...
  • Kognitivní a didaktický potenciál literatury fantasy 

   Čermák, Martin (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2007)
   Date of defense: 17. 5. 2007
   Práce se pokusila dokázat kognitivní a didaktický potenciál fantasy literatury. Nejprve na podkladu vývojové psychologie ukázala význam fantazie v lidském životě. Poté se zaměřila na spojitost fantazie a vyprávění - na ...
  • Komika Nerudových fejetonů z let šedesátých 

   Špaček, Martin (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2018)
   Date of defense: 5. 9. 2018
   The thesis deals with the comic aspect of the first decade of Jan Neruda's vast column work. The main goal of the thesis is to define and clearly arrange the vague terms in the comic area as well as delimit the column ...
  • Komika v Turbině K. M. Čapka-Choda 

   Malecká, Andrea (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2012)
   Date of defense: 10. 9. 2012
   Resumé Práce se zabývá komikou v Turbině K. M. Čapka-Choda, klade si za cíl toto dílo nově interpretovat a ukázat, že komika je v této knize velmi podstatným a smysl utvářejícím prvkem. Ke splnění cíle byly využity teoretické ...
  • Komiks jako médium uměleckého sdělení 

   Valentová, Simona (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2015)
   Date of defense: 13. 1. 2015
   RESUMÉ Diplomová práce na téma "Komiks jako médium uměleckého sdělení" obsahuje teoretickou a praktickou část. V teoretické části je představena definice komiksu, stručná historie a některé důležité pojmy z komiksové ...
  • Komiks v předškolním a mladším školním věku 

   Šindelářová, Šárka (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2009)
   Date of defense: 19. 1. 2009
   Hlavním záměrem diplomové práce je vymezení žánru komiksu, jeho rozčlenění podle různých kritérií a nastínění jeho vzniku a vývoje ve světě i v České republice s důrazem na historii klasického komiksu a na specifika žánru ...
  • Konfrontace reality a fikce v dílech Karla Václava Raise s přihlédnutím k oblasti Trhové Kamenice 

   Kuban, Jiří (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2010)
   Date of defense: 13. 1. 2010
   13. Resumé V této práci je rozebíráno dílo českého spisovatele Karla Václava Raise, které se regionálně vztahuje k oblasti Trhové Kamenice, kde Rais pobýval a učil. Cílem této práce je porovnání, jak Rais popisuje ...
  • Konkrétní poezie v literární komunikaci ve výuce cizího jazyka 

   Divišová, Lucie (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2015)
   Date of defense: 16. 12. 2015
   Disertační práce Konkrétní poezie v literární komunikaci ve výuce cizího jazyka Mgr. Lucie Divišová ABSTRAKT Výzkumný problém v disertační práci Konkrétní poezie v literární komunikaci ve výuce cizího jazyka jsme formulovali ...
  • Korespondence F. X. Šaldy a Růženy Svobodové 

   Fürstová, Lucie (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2016)
   Date of defense: 7. 9. 2016
   Diplomová práce se zabývá korespondencí mezi F. X. Šaldou a Růženou Svobodovou. Na základě rozsáhlé badatelské činnosti, jejímž cílem bylo seznámit se s korespondencí v celém jejím rozsahu, se pokouší podat obecnou ...
  • Kreativní interpretace jako didaktický problém 

   Hník, Ondřej (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2006)
   Date of defense: 23. 2. 2006
   Cílem práce je formulovat vzdělávací literární program pro první stupeň základní školy a zároveň tím připravit půdu pro tvůrčí práci na druhém stupni. Program je nazván "Kreativní interpretace" a již samotným požadavkem ...
  • Kulturní působení Ferdinanda Schulze v 60.letech 19.století 

   Matějíček, Lukáš (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2015)
   Date of defense: 3. 9. 2015
  • Libreto versus divadelní hra s využitím textu Karla Čapka Věc Makropulos 

   Mudrová, Jitka (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2011)
   Date of defense: 25. 5. 2011
   V diplomové práci jsem se pokusila doložit shodné rysy dramatu a libreta. Využila jsem k tomu text dramatu Věc Makropulos Karla Čapka a text libreta Věc Makropulos Leoše Janáčka. Cílem bylo představit nejen shodné dramatické ...
  • Maryša a Anežka. Úspěch a selhání Viléma Mrštíka 

   Smolíková, Miroslava (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2011)
   Date of defense: 5. 9. 2011
   Resumé Bakalářská práce Maryša a Anežka. Úspěch a selhání Viléma Mrštíka se zabývá dramatem Maryša, které napsal V. Mrštík se svým bratrem A. Mrštíkem roku 1894, a dramatem Anežka, na kterém V. Mrštík spolupracoval se svou ...
  • Mezi literárními rovinami (próza Umberta Eca a Dana Browna) 

   Blažková, Klára (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2018)
   Date of defense: 10. 1. 2018
   The topic of this diploma thesis is the analysis of three novels (Il pendolo di Foucault and Numero zero by Umberto Eco and The Da Vinci Code by Dan Brown) with usage of triadic model of literature. The thesis is based ...
  • Motiv žárlivosti v české literatuře 

   Pařízková, Lucie (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2013)
   Date of defense: 5. 9. 2013
  • Obraz každodennosti v románu L.N.Tolstého Anna Kareninová 

   Bernardová, Kristýna (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2016)
   Date of defense: 12. 1. 2016
  • Obraz prosečska v díle Terézy Novákové 

   Morávková, Alena (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2014)
   Date of defense: 4. 9. 2014

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV