• Násilí v přednemocniční péči 

   Defence status: DEFENDED
   Vopička, Josef (Univerzita Karlova. 1. lékařská fakulta, 2008)
   Date of defense: 2. 6. 2008
  • Názory sester na současný model vzdělávání 

   Defence status: DEFENDED
   Hošková, Blanka (Univerzita Karlova. 1. lékařská fakulta, 2007)
   Date of defense: 29. 5. 2007
  • Negativní dopady diabetu mellitu na psychosociální problematiku pacientů 

   Defence status: DEFENDED
   Sokolová, Miroslava (Univerzita Karlova. 1. lékařská fakulta, 2016)
   Date of defense: 14. 6. 2016
   Práce pojednává o dopadech chronického onemocnění na psychiku pacienta, o způsobu jak pacient sám sebe vidí, chápe a hodnotí. Chronické onemocnění často vede ke ztrátě sebedůvěry a k pocitům odcizení. Toto se negativně ...
  • Některé aspekty komunikace s nevidomým pacientem 

   Defence status: DEFENDED
   Šmídová, Lenka (Univerzita Karlova. 1. lékařská fakulta, 2006)
   Date of defense: 13. 6. 2006
   This diploma work deals with some aspects of the communication with sight disabled patients. The theoretical part is dedicated to the problems of a sight disability, general definition of a communicational idea and and ...
  • Ošetřovatelská kazuistika nemocné s ischemickou chorobou dolních končetin a následnou amputací pravé dolní končetiny 

   Defence status: DEFENDED
   Jurošková, Hana (Univerzita Karlova. 1. lékařská fakulta, 2008)
   Date of defense: 2. 6. 2008
  • Otec u porodu 

   Defence status: DEFENDED
   Matýsová, Monika (Univerzita Karlova. 1. lékařská fakulta, 2007)
   Date of defense: 28. 5. 2007
  • Poskytování spirituální péče na jednotce intenzivní péče 

   Defence status: DEFENDED
   Čermáková, Věra (Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta, 2018)
   Date of defense: 13. 2. 2018
   Moderní ošetřovatelství a ošetřovatelský proces vychází z holistické filozofie. Při poskytování péče je potřeba věnovat se biologickým, psychologickým, sociálním, ale také spirituálním potřebám nemocných. Péče o duchovní ...
  • Postoje k transsexuálním klientům 

   Defence status: DEFENDED
   Dibdiaková, Barbora (Univerzita Karlova. 1. lékařská fakulta, 2006)
   Date of defense: 26. 5. 2006
  • Prevence karcinomu prostaty 

   Defence status: DEFENDED
   Materna, Martin (Univerzita Karlova. 1. lékařská fakulta, 2006)
   Date of defense: 26. 5. 2006
  • Problematika nemocných s plicní hypertenzí před a po léčebném chirurgickém výkonu 

   Defence status: DEFENDED
   Krejčí, Lucie (Univerzita Karlova. 1. lékařská fakulta, 2009)
   Date of defense: 23. 6. 2009
   Diplomová pr á c e se z abý vá pr ob l ema t iko u pl i c ní h ype r t e nz e př ed a po pl i c ní enda r t e r ektomi í . Te or e t i cká č á s t j e z amě ř e na na o nemoc ně ní pl i cn í h yp e r t e nz e, j e j í di ...
  • Problematika závislosti na nikotinu 

   Defence status: DEFENDED
   Kroniková, Lenka (Univerzita Karlova. 1. lékařská fakulta, 2007)
   Date of defense: 12. 6. 2007
   Tato práce si klade za cíl analyzovat současný stav kuřáctví v Karlovarském kraji. Kouření představuje v současné době vážný celospolečenský problém, který vede k mnoha předčasným úmrtím a způsobuje celou řadu vážných ...
  • Příprava pacienta před gastroskopií 

   Defence status: DEFENDED
   Absolonová, Petra (Univerzita Karlova. 1. lékařská fakulta, 2009)
   Date of defense: 10. 6. 2009
  • Přístup k rodičům dětí se závažným onemocněním během dlouhodobé hospitalizace 

   Defence status: DEFENDED
   Pyskatá, Jana (Univerzita Karlova. 1. lékařská fakulta, 2009)
   Date of defense: 9. 6. 2009
  • Psychická podpora a komunikace s rodinou novorozence na ARO, JIP 

   Defence status: DEFENDED
   Morávková, Tereza (Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta, 2012)
   Date of defense: 7. 6. 2012
   UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 1. LÉKAŘSKÁ FAKULTA Studijní program: Specializace ve zdravotnictví N5345 Studijní obor: Intenzivní péče MIP 5345T024 Bc. Tereza Morávková Psychická podpora a komunikace s rodinou novorozence na ...
  • Psychická zátěž a zvládání stresu u rodičů dětí se zevní komorovou drenáží 

   Defence status: DEFENDED
   Procházková, Kateřina (Univerzita Karlova. 1. lékařská fakulta, 2016)
   Date of defense: 7. 6. 2016
   Předkládaná teoreticko-empirická diplomová práce pojednává o problematice zevních komorových drenáží a zvládání stresu u rodičů hospitalizovaných dětí na jednotce intenzivní péče nejmenovaného pracoviště. V teoretické části ...
  • Psychická zátěž sester na odděleních intenzivní péče 

   Defence status: DEFENDED
   Svitáková, Hana (Univerzita Karlova. 1. lékařská fakulta, 2010)
   Date of defense: 21. 6. 2010
   Povolání zdravotní sestry je jednou z velice náročných profesí, které jsou provázeny značnou psychickou a fyzickou zátěží. Zvláště náročná je pak práce sester na odděleních intenzivní péče. Je smutnou skutečností, že z ...
  • Psychosociální problematika těhotné ženy : úzkost a strach v těhotenství 

   Defence status: DEFENDED
   Tisová, Markéta (Univerzita Karlova. 1. lékařská fakulta, 2006)
   Date of defense: 13. 6. 2006
   This theoretical and empirical work addresses experience with anxiety and fear during pregnancy of primiparae. In the theoretical part the pregnancy is defined. Physical, psychical and social changes are described as well ...
  • Rozdíly v bolesti po operacích páteře, různými operačními technikami 

   Defence status: DEFENDED
   Fľaková, Katarína (Univerzita Karlova. 1. lékařská fakulta, 2007)
   Date of defense: 29. 5. 2007
  • Spirituální potřeby seniorů v charitním domově 

   Defence status: DEFENDED
   Ježková, Jiřina (Univerzita Karlova. 1. lékařská fakulta, 2013)
   Date of defense: 12. 2. 2013
   Výzkumná práce je zaměřena na problematiku spirituálních potřeb řeholních sester žijících v charitním domově. Výzkumné šetření probíhalo formou anonymního dotazníku a strukturovaného rozhovoru. Dotázáno bylo 59 respondentek ...
  • Spokojenost sester s kompetencemi 

   Defence status: DEFENDED
   Peigerová, Kateřina (Univerzita Karlova. 1. lékařská fakulta, 2008)
   Date of defense: 4. 6. 2008

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV