• Jevištní tvarování s dětmi mladšího školního věku na základní škole 

   Vokáčová, Barbora (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2006)
   Date of defense: 18. 1. 2006
   Cílem diplomové práce bylo posoudit, zda je možné s dětmi mladšího školního věku na základní škole dojit k jevištnímu tvaru a zachytit jaká specifika s sebou nese tento způsob práce. Práce je rozdělena na část teoretickou ...
  • Kompetence pedagogů předškolního vzdělávání pro výuku dramatické výchovy 

   Mňuková, Dita (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2013)
   Date of defense: 11. 6. 2013
   Práce je rozdělena do dvou celků, na teoretickou část a empirickou část. Teoretická část se v první kapitole věnuje obecně předškolnímu vzdělávání. Výchovně vzdělávacímu poslání mateřských škol v souladu s RVP PV, specifikám ...
  • Kosmogonický mýtus v mateřské škole 

   Šlechtová, Zdenka (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2007)
   Date of defense: 23. 5. 2007
  • Kreativní pohyb - cesta k poznávání světa kolem sebe a v sobě 

   Kotlíková, Veronika (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2008)
   Date of defense: 15. 5. 2008
   This diploma thesis defines methods and techniques of movement abilities qualitative development of children between six and twelve years of age. The work is specifically focused on the advancement of children's personal ...
  • Letopisy Narnie jako východisko pro lekce dramatické výchovy 

   Zelená, Markéta (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2010)
   Date of defense: 17. 5. 2010
   This thesis is concerned with realization of a set of drama education classes based on a particular literary work of the fantasy genre, namely C.S.Lewis' The Chronicles of Narnia: The Magician's Nephew. The lessons are ...
  • Literární dílo jako předloha pro dramatickou tvorbu na 1. stupni základní školy 

   Hůlková, Adéla (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2006)
   Date of defense: 16. 5. 2006
   Při realizaci této práce jsem si uvědomila, jak moc je přínosné využití literárního díla jako metody v hodinách dramatické výchovy. Uvědomila jsem si, že literární díla mnohé nabízejí. Kniha Domov pro Marťany nabízí ...
  • Loutka a dítě v současném světě 

   Trojanová, Jaroslava (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2007)
   Date of defense: 22. 1. 2007
   This diploma work is describing the today's relation of the marionette to a child. Is supposes that every relation is based upon meeting, contact, coming together, communication and empathy. And that is why the today's ...
  • Loutka a její využití při práci s literárním textem na 1. stupni ZŠ 

   Vebrová, Jana (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2017)
   Date of defense: 12. 1. 2017
   Diplomová práce se ve své teoretické části zabývá možnostmi využití loutek v procesu edukace a dramatické výchovy. Cíleně se zaměřuje na využití loutek při práci s uměleckým textem. Nastiňuje vztah dítěte a loutky, jeho ...
  • Možnosti uplatnění metod dramatické výchovy v projektovém vyučování 

   Cihelková, Magdaléna (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2018)
   Date of defense: 5. 9. 2018
   The diploma thesis on the topic "Application of dramatics education to project based education" is dedicated to various strategies towards interconnection of dramatics education and project based education, which are ...
  • Poezie Jana Skácela jako inspirace pro dramatickou výchovu 

   Benešová, Kateřina (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2009)
   Date of defense: 13. 1. 2009
   Diplomová práce se zabývá tematikou propojení dramatické výchovy a poezie Jana Skácela. Zkoumá, zdaje možné spojit tyto dvě oblasti v práci učitele dramatické výchovy na 1. stupni ZŠ. Součástí je též charakteristika doby ...
  • Postavení dramatické výchovy v současném vzdělávání 

   Kočová, Martina (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2014)
   Date of defense: 21. 5. 2014
   Tato diplomová práce zkoumá postavení dramatické výchovy na prvním stupni základních škol v Praze a ve Středočeském kraji. Diplomová práce je rozčleněna na dvě základní části. V teoretické části charakterizuje celkově ...
  • Práce s literárním textem metodami dramatické výchovy 

   Tulisová, Kristina (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2012)
   Date of defense: 23. 5. 2012
   Tato diplomová práce se zabývá dítětem předškolního věku a jeho zájmem o knihu pro děti. Zjišťuje, s jakými literárními žánry jsou děti v mateřské škole seznamovány. Ověřuje rozdíl mezi dvěma postupy při práci s knihou pro ...
  • Práce s literárním textem metodami dramatické výchovy s 5-7letými dětmi 

   Krajíčková, Veronika (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2013)
   Date of defense: 4. 9. 2013
   Diplomová práce je zaměřena na práci s literárním textem metodami dramatické výchovy. Cílem práce je zjistit možnosti a specifika využití těchto metod při práci s 5-7letými dětmi a nabídnout lekce dramatické výchovy. Práce ...
  • Práce se začátečnickou skupinou v dramatické výchově 

   Stará, Veronika (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2017)
   Date of defense: 24. 5. 2017
   Náplní diplomové práce je otevírání světa dramatické výchovy skupině dětí mladšího školního věku, která nemá s DV žádné zkušenosti. Cílem teoretické části je připravit čtenáře na specifika práce se začátečnickou skupinou ...
  • Proces tvorby jevištního tvaru s dětmi předškolního věku 

   Kottasová, Jana (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2015)
   Date of defense: 7. 9. 2015
  • Přípravné oddělení literárně-dramatického oboru Základní umělecké školy v Žatci 

   Huňatová, Radka (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2015)
   Date of defense: 9. 9. 2015
   Bakalářská práce se zabývá přípravným oddělením literárně-dramatického oboru Základní umělecké školy v Žatci a současně nahlíží na problematiku výchovy dětí předškolního věku. V teoretické části shrnuje poznatky o základních ...
  • Vstup do dramatické výchovy prostřednictvím literární výchovy 

   Smejkalová, Olga (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2013)
   Date of defense: 12. 6. 2013
   12 Abstract My thesis "Access to education through dramatic literary education" focuses on creative educational process of literary education which uses the methods and principles of drama education at the level of primary ...
  • Využití dramatické výchovy v dětském folklorním souboru 

   Urbanová, Kateřina (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2012)
   Date of defense: 19. 9. 2012
   Tato práce pojednává o využití prvků dramatické výchovy při práci s dětmi v dětském folklorním souboru. Hlavním cílem práce je ukázat možnosti uplatnění metod dramatické výchovy při práci s dětmi a při přípravě jevištního ...
  • Využití loutek v mateřské škole 

   Velíšková, Andrea (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2011)
   Date of defense: 11. 1. 2011
   Využití loutek v mateřské škole Diplomová práce ve své teoretické části obecně seznamuje se hrou dětí v předškolním věku, zaměřuje se na předmět v dětské hře, vnímání loutky a souvislost mezi loutkou a dětskou hračkou. ...
  • Využití metod a technik dramatické výchovy k pochopení literárního textu 

   Mihalová, Tereza (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2012)
   Date of defense: 5. 9. 2012
   Anotace: Tato diplomová práce se zabývá možnostmi využití metod a technik dramatické výchovy k pochopení literárního textu při výuce žáků zejména na prvním stupni základní školy se zřetelem k podpoře jejich čtenářství. V ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha; email: dspace (at) is.cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV