• Finančněprávní aspekty autorského práva 

   Defence status: DEFENDED
   Valeková, Anna (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2008)
   Date of defense: 29. 10. 2008
   Cílem této diplomové práce je pohled na autorské právo skrze optiku fi nančního práva, konkrétně práva daňového. Autorské právo, jako souhrn oprávnění autora, je subjektivním právem soukromého práva. Většinou se jako první ...
  • Finančněprávní nástroje v oblasti ochrany životního prostředí 

   Defence status: DEFENDED
   Maňák, David (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2013)
   Date of defense: 28. 1. 2013
   Příznivé životní prostředí je nepochybně nezbytnou podmínkou existence člověka. Jeho stav je negativně ovlivňován různorodými lidskými činnostmi. Stát je proto nucen zakročit a zajistit jeho ochranu za použití různých ...
  • Finanční hospodaření nadace 

   Defence status: DEFENDED
   Urbanová, Ivana (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2009)
   Date of defense: 26. 1. 2009
   53 5 ZÁVĚR Cílem mé práce bylo postihnout otázku finančního hospodaření nadací v kontextu právní a daňové regulace. V souvislosti s hlavním tématem jsem pojednala také o právní úpravě a postavení nadací v právním řádu České ...
  • Finanční hospodaření neziskové organizace s mezinárodním prvkem 

   Defence status: DEFENDED
   Pilková, Jarmila (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2009)
   Date of defense: 16. 9. 2009
   94 Závěr Cílem mé práce bylo komplexně rozebrat problematiku finančního hospodaření OsMP, a to především v bodech, podléhajících závazné právní regulaci. Domnívám se, že tento cíl byl naplněn, když jsem se nejdříve snažila ...
  • Finančnoprávne nástroje na podporu bývania v ČR a SR 

   Defence status: DEFENDED
   Kettner, Karel (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2020)
   Date of defense: 15. 12. 2020
   Rigorózna práca skúma bytovú politiku a podporu bývania v Slovenskej a Českej republike. Bytová politika je dôležitou súčasťou národnej politiky štátov. Cieľom rigoróznej práce je zaoberať sa perspektívami jej vývoja a ...
  • Fondovní hospodaření 

   Defence status: DEFENDED
   Dolejská, Lenka (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2016)
   Date of defense: 21. 1. 2016
   Resumé Tématem této diplomové práce je analýza a hodnocení fondovního hospodaření jako možného způsobu financování určitých oblastí veřejného sektoru. Práce se zaměřuje především na obecné pojetí veřejných fondů, jejich ...
  • Kontrola rozpočtového hospodaření územních samospráv 

   Defence status: DEFENDED
   Pokorná, Alena (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2020)
   Date of defense: 22. 5. 2020
   55 Abstract This diploma thesis gives an insight into the system of control and supervision procedures applied to local self-governments. The aim of this work is to evaluate possible problematic aspects of established ...
  • Kontrola rozpočtového hospodaření územních samospráv 

   Defence status: NOT DEFENDED
   Pokorná, Alena (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2020)
   Date of defense: 23. 1. 2020
   Tato diplomová práce poskytuje základní rozdělení a popis kontrolního systému v předmětu rozpočtového hospodaření územních samosprávných celků jako subjektů veřejné správy a poté hodnotí tyto kontrolní mechanismy z hlediska ...
  • Kontrolní systémy ve finančním právu 

   Defence status: DEFENDED
   Veselá, Lenka (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2012)
   Date of defense: 17. 9. 2012
   KONTROLNÍ SYSTÉMY VE FINANČNÍM PRÁVU RESUMÉ JUDr. et Mgr. Lenka Veselá Předkládaná práce se zabývá tématem kontrolních systémů, a to se zaměřením na oblast finančního práva. Téma této práce bylo zvoleno s ohledem na aktuální ...
  • Lhůty při správě daní 

   Defence status: DEFENDED
   Alexa, Karel (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2013)
   Date of defense: 16. 9. 2013
   Lhůty při správě daní Lhůty plní v právu nezastupitelnou úlohu. Mají místo všude tam, kde má být provedení určitého úkonu (výkon práva či pravomoci nebo splnění povinnosti) omezeno v čase tak, aby po uplynutí stanovené ...
  • Loterie a hry - finančněprávní aspekty 

   Defence status: DEFENDED
   Slovák, Jaromír (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2014)
   Date of defense: 26. 5. 2014
   Loterie a hry - finančněprávní aspekty Diplomová práce se zaměřuje na právní úpravu loterií a jiných podobných her, která je v českém právním řádu zakotvena především v zákoně č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných ...
  • Odpisování majetku 

   Defence status: DEFENDED
   Pecháček, Roman (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2009)
   Date of defense: 2. 6. 2009
   115 Název práce v angličtině. Resumé v angličtině. Klíčové slovo Název práce v angličtině (Work title in English): Depreciation of fixed assets Summary in English: The aim of the advanced master thesis is to compare the ...
  • Penále jako důsledek daňové kontroly 

   Defence status: DEFENDED
   Trubač, Ondřej (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2009)
   Date of defense: 21. 10. 2009
  • Platby s ekologickým dopadem v rozpočtech obcí 

   Defence status: DEFENDED
   Cahlík, Jakub (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2012)
   Date of defense: 20. 9. 2012
   Tato diplomová práce pojednává o struktuře místních poplatků s ekologickým dopadem a hodnotí jejich přínos do obecního rozpočtu. První část práce se zabývá stručnou základní charakteristikou tohoto druhu plateb, jejich ...
  • Postavenie štátnych fondov v Slovenskej a Českej republike 

   Defence status: DEFENDED
   Horváth, Marian (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2016)
   Date of defense: 11. 1. 2016
   The aim of the thesis is to present consistent analysis of the given topic dealing with state funds in the Slovak and the Czech Republics, emphasising their positions that directly stem from the content of the legal form ...
  • Postavení a činnost Finančního arbitra ČR 

   Defence status: DEFENDED
   Bártová, Adriana (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2006)
   Date of defense: 18. 5. 2006
  • Postavení daně z nemovitostí v daňovém systému ČR 

   Defence status: DEFENDED
   Horochovský, Michal (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2013)
   Date of defense: 16. 9. 2013
   Cílem této práce je posoudit aktuální právní stav daně z nemovitostí v rámci daňového systému České republiky. Diplomová práce se skládá z celkem čtyř kapitol, přičemž každá z nich se zaobírá daní z nemovitostí z jiného ...
  • Postavení ručitele v daňovém řízení 

   Defence status: DEFENDED
   Nováková, Alena (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2010)
   Date of defense: 26. 4. 2010
   Závěr Je všeobecně známo, že procesní postavení ručitele v daňovém řízení patřilo dlouhá léta k jedné z velice problémových oblastí strávy daní. Právní úprava čítající pouhopouhý jeden odstavec (§ 57 odst. 5) zákona č. ...
  • Postavení správce daně při zabezpečení státních příjmů 

   Defence status: DEFENDED
   Lodek, Jan (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2012)
   Date of defense: 25. 6. 2012
   Předmětem zkoumání této disertační práce jsou teoretické poznatky z oboru celního a daňového práva, provázané praktickými zkušenostmi realizující se prostřednictvím daňově (i celně) právních vztahů, jejich subjektů a ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV