• Komunikace neslyšících prostřednitvím SMS zpráv 

   Defence status: DEFENDED
   Růženská, Helena (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2013)
   Date of defense: 20. 6. 2013
   Bakalářská práce je teoreticko-analytické povahy a věnuje se komunikaci českých neslyšících prostřednictvím SMS zpráv. V teoretické části zpracovává témata jazyka a komunikace, konkrétně vymezuje jazykovou komunikaci, ...
  • Lingvistika ve speciální pedagogice 

   Defence status: DEFENDED
   Majerová, Radka (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2016)
   Date of defense: 1. 9. 2016
   Lingvistika je představena v aplikaci na řešení obtíží u lidí s jazykovým hendikepem, kteří se nacházejí ve speciálně pedagogickém prostředí. Ve výzkumu a rehabilitaci jazykových symptomů se nazývá klinickou lingvistikou. ...
  • Nepřímá pojmenování v českém znakovém jazyce 

   Defence status: DEFENDED
   Nováková, Radka (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2009)
   Date of defense: 21. 9. 2009
   Diplomová práce se zabývá nepřímými pojmenováními v českém znakovém jazyce. Tato oblast u nás zatím nebyla systematicky prozkoumána. V práci je představeno a analyzováno celkem 60 znaků, které jsou rozděleny do tří základních ...
  • Neurobiologické základy systému jazykového porozumění: Komplexní funkce kognitivního systému 

   Defence status: DEFENDED
   Kubík, Tomáš (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2012)
   Date of defense: 25. 10. 2012
   Dissertation Neurobiological foundations of language comprehension system: Embodied cognition Abstract First part of the dissertation describes classical neuroanatomical structures of language processing. From an anatomical ...
  • Orální komponenty v českém znakovém jazyce 

   Defence status: DEFENDED
   Mareš, Jindřich (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2011)
   Date of defense: 12. 9. 2011
   The present bachelor's thesis analyzes oral components (also referred to as mouth gestures) in the Czech sign language. These are defined as all movements of mouth used in Czech sign language that do not have source in ...
  • Pražské památky v kultuře českých neslyšících a jejich pojmenování v českém znakovém jazyce 

   Defence status: DEFENDED
   Kastnerová, Eva (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2012)
   Date of defense: 13. 9. 2012
   Ve své bakalářské práci se věnuji vlastním jménům zeměpisným, konkrétně dvaceti pražským památkám, u nichž se snažím zjistit nejen to, zda je kultura českých neslyšících zná, ale zda pro ně má v českém znakovém jazyce ...
  • Projekce presupozic v češtině 

   Defence status: DEFENDED
   Veselý, Vojtěch (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2014)
   Date of defense: 23. 6. 2014
   Projekce presupozic v češtině Presupozici chápu současně jako implikaci a soubor požadavků, které věta klade na (pasivní) kontext, tj. na soubor realizovaných propozic a logicko-sémantických vztahů mezi nimi sdílený účastníky ...
  • Předložky v psané češtině českých neslyšících 

   Defence status: DEFENDED
   Bartošová, Helena (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2010)
   Date of defense: 6. 9. 2010
   Hlavním tématem bakalářské práce je problematika předložek v psané češtině českých neslyšících. V teoretické části práce jsem vymezila pojetí předložek v českém jazyce a blíže jsem se zaměřovala na třídu lokalizace, konkrétně ...
  • Psaná čeština českých neslyšících v internetové komunikaci 

   Defence status: DEFENDED
   Šebková, Helena (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2008)
   Date of defense: 23. 1. 2008
   Tato diplomová práce se zabývá psanou češtinou českých neslyšících v internetové komunikaci. Ačkoli není první prací, která by se zabývala tématem psané češtiny ve vztahu k neslyšícím lidem, je patrně prvním pokusem o ...
  • Simultánnost v českém znakovém jazyce 

   Defence status: DEFENDED
   Motejzíková, Jitka (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2007)
   Date of defense: 28. 5. 2007
   V naší práci budeme zkoumat jeden ze základních povahových rysů znakových jazyků: simultánnost. Tato vlastnost je jednou ze základních vlastností, kterou se znakové jazyky liší od jazyků, které mají mluvenou formu!. Při ...
  • Specifické znaky 

   Defence status: DEFENDED
   Vysuček, Petr (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2009)
   Date of defense: 2. 2. 2009
   Diplomová práce se zabývá zvláštní skupinou znak v českém znakovém jazyce: specifickými znaky. V práci je jich představeno a rozebráno celkem 90. Větší část z nich je rozdělena do 17 skupin. Do každé skupiny jsou zařazeny ...
  • Tázací výrazy v českém znakovém jazyce 

   Defence status: DEFENDED
   Pospíšilová, Marie (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2012)
   Date of defense: 13. 9. 2012
   Tato bakalářská práce se soustředí na užívání tázacích výrazů v českém znakovém jazyce. Podává přehled tázacích výrazů, které byly vyexcerpovány ze slovníků českého znakového jazyka a z natočeného videomateriálu pořízeného ...
  • Tvary pasivní ruky v českém znakovém jazyce 

   Defence status: DEFENDED
   Richterová, Klára (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2007)
   Date of defense: 5. 2. 2007
   Cílem této bakalářské práce je zjistit, v jakých tvarech ruky a s jakým procentuálním zastoupením se vyskytuje pasivní ruka v českém znakovém jazyce, výsledky porovnat s výsledky pro jiné znakové jazyky (americký, britský, ...
  • Typologie chyb v tlumočení z češtiny do českého znakového jazyka 

   Defence status: DEFENDED
   Hynková Dingová, Naďa (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2017)
   Date of defense: 21. 9. 2017
   This dissertation focuses on the analysis of simultaneous interpreting from Czech into the Czech Sign Language and on mistakes which occur during this process. The terminology the author uses to describe the mistakes is ...
  • Vizuální motivovanost ve slovní zásobě českého znakového jazyka 

   Defence status: DEFENDED
   Petříčková, Jana (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2006)
   Date of defense: 26. 9. 2006
   U znakových jazyků, stejně jako v případě jiných přirozených jazyků, lze pozorovat strukturní uspořádání systému jazykových znaků. To znamená, že v něm lze vydělovat rovinu nejmenších jednotek mající význam (tzv. znaků, ...
  • Vizuální symbolismus v českém znakovém jazyce 

   Defence status: DEFENDED
   Trsková, Hana (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2020)
   Date of defense: 27. 1. 2020
   This bachelor's thesis deals with the phenomenon of visual symbolism in Czech Sign Language. Starting with a theoretical introduction focused on the linguistic views on arbitrariness and iconicity in natural languages and ...
  • Vlastní jména místní v českém znakovém jazyce. Znaky větších měst České republiky a hlavních měst v Evropě 

   Defence status: DEFENDED
   Hay, Ivana (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2009)
   Date of defense: 17. 2. 2009
   Ve své bakalářské práci se věnuji vlastním jménům místním v českém znakovém jazyce. Cílem práce bylo vytvořit klasifikaci urbonym (vlastní jména měst) v českém znakovém jazyce, zpracovat otázku motivovanosti jednotlivých ...
  • Vyjadřování času v psané češtině českých neslyšících 

   Defence status: RECOGNIZED
   Richterová, Klára (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2009)
   Date of defense: 4. 9. 2009
   The thesis deals with the ways tense is expressed in written Czech texts of the Czech deaf. It draws on several foreign studies and, more specifically, the findings of Racková (1996) and Macurová (2003), trying to provide ...
  • Vyjadřování času v psané češtině českých neslyšících 

   Defence status: DEFENDED
   Richterová, Klára (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2009)
   Date of defense: 25. 5. 2009
   Práce se zabývá vyjadřováním času v psané češtině českých neslyšících. Vychází především z dosavadních zjištění Rackové (1996) a Macurové (2003), které se snaží doplnit, popř. i nově interpretovat na základě analýzy nového ...
  • Vymezení textu v české lingvistice 

   Defence status: DEFENDED
   Bednářová, Hana (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2011)
   Date of defense: 12. 9. 2011
   Bakalářská práce si klade za cíl postihnout, jak je v české lingvistice chápán termín text, a to i se zřetelem k širšímu kontextu zahraničních prací. Pozornost je věnována problematice definice textu, některým jeho ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV