• Dokazovaní v civilním procesu 

   Tužilová, Kateřina (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2012)
   Date of defense: 21. 9. 2012
   Předmětem této diplomové práce je dokazování v civilním procesu. Důvodem proč jsem si toto téma zvolila, je především skutečnost, že se jedná o klíčovou část každého civilního řízení. Dokazování je právem normovaný postup, ...
  • Dokazovaní v civilním procesu 

   Trojan, Tomáš (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2012)
   Date of defense: 28. 5. 2012
   Resumé Pro svou diplomovou práci jsem si vybral jedno ze základních témat civilního procesu, neboť procesním dokazováním si soud v řízení opatřuje podklad pro spravedlivé rozhodnutí ve věci. Přestože jde o téma klasické, ...
  • Dokazování v civilním procesu 

   Tejrovský, Jan (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2013)
   Date of defense: 24. 1. 2013
   The topic of my thesis is evidence in civil proceedings. I chose this topic, because evidence is one of the basic parts of the civil procedure and it has a direct influence on court's decision in the matter. The court ...
  • Dokazování v řízení o zrušení a vypořádání společného jmění manželů 

   Brabencová, Jana (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2013)
   Date of defense: 25. 9. 2013
   Proving in the process of termination and settlement of community property of spouses This thesis deals with the issue of evidence in civil proceedings in the process of termination and settlement of community property of ...
  • Dokazování ve sporech o náhradu škody 

   Valuš, Antonín (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2012)
   Date of defense: 8. 10. 2012
   1 Abstract Evidence in civil lawsuit for damages The issue of evidence in the civil lawsuit for damages is a topic containing a significant number of questionable points and legislator's inconsistencies, which are complementing ...
  • Doručování v civilním procesu 

   Schneiderová, Martina (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2017)
   Date of defense: 6. 6. 2017
   The aim of my thesis is to analyse the institution of delivery in civil proceedings, the paper is especially focused on practical problems and also electronic delivery, first and foremost data-boxes. The study also contains ...
  • Druhy civilního procesu 

   Hošek, Martin (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2016)
   Date of defense: 18. 1. 2016
   RESUMÉ Tato diplomová práce se zabývá druhy civilního procesu a je rozdělena do šesti kapitol. První kapitola se obecně věnuje civilnímu řízení, s vymezením jeho předmětu a vztahu vůči hmotnému právu. Také je v ní popsán ...
  • Druhy civilního procesu 

   Vágnerová, Martina (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2013)
   Date of defense: 25. 9. 2013
   The attempt of this diploma thesis is to give a comprehensive analysis of all of the components of civil procedure. Civil procedure represents the united process on the outside, but is differentiated inside. We can distinguish ...
  • Druhy civilního procesu 

   Krejčí, Ivona (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2013)
   Date of defense: 21. 5. 2013
   Types of civil procedure This thesis deals with various kinds of civil procedure. It defines its character, the purpose of its legislation, its principles, parties and their position, rights and responsibilities, and the ...
  • Druhy nákladů řízení v civilním řízení sporném 

   Zbořil, Martin (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2017)
   Date of defense: 6. 6. 2017
   Zusammenfassung Das Thema meiner rigorosen Arbeit lautet "Die Sorten von Prozesskosten im Zivilstreitverfahren" a und ihr Ziel ist das Fokussieren auf diese Teilproblematik im Bereich von den Prozesskosten und ihre rechtliche ...
  • Důkazní břemeno v civilním procesu 

   Loutchan, Petr (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2016)
   Date of defense: 12. 9. 2016
   Název diplomové práce: Důkazní břemeno v civilním procesu Tato práce se zabývá problematikou důkazního břemene, snaží se ji zasadit do určitého rámce, který je nezbytný pro bližší porozumění danému tématu. V úvodní kapitole ...
  • Důkazní břemeno v civilním procesu 

   Hübnerová, Daniela (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2018)
   Date of defense: 31. 1. 2018
   1 Abstrakt Název práce: Důkazní břemeno v civilním procesu Tato diplomová práce se zabývá jedním z mála témat, které je aktuální dnes stejně jako v minulosti, a to navzdory všem legislativním změnám - důkazním břemenem v ...
  • Důkazní břemeno ve sporech o náhradu škody 

   Městecká, Irena (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2016)
   Date of defense: 18. 1. 2016
   Název práce: Důkazní břemeno ve sporech o náhradu škody Oblast procesního dokazování ve sporech o náhradu škody je tématem, jež v celé své šíři zahrnuje mnoho otázek, jejichž právní úprava se může v určitých případech jevit ...
  • Elektronický platební rozkaz v civilním procesu 

   Spurná, Julie (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2012)
   Date of defense: 25. 1. 2012
   Elektronický platební rozkaz v civilním procesu Abstrakt Elektronický platební rozkaz zavádí do českého právního řádu novela občanského soudního řádu č. 123/2008 Sb., která přináší nový institut v rámci rozkazního řízení. ...
  • Exekuce cizozemského rozhodnutí v České republice 

   Ochmannová, Lenka (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2016)
   Date of defense: 30. 11. 2016
   Execution of a foreign decision may be enacted in the Czech Republic in several ways. The first is the execution order without any further, it is also an execution order following the declaration of enforceability, after ...
  • Exekuce prodejem nemovitostí se zaměřením na elektronizaci dražeb 

   Krbcová, Veronika (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2013)
   Date of defense: 14. 10. 2013
   Law enforcement procedure by a selling real estate is covered by Act No. 120/2001 Coll., on judicial officers and execution activities (the Execution Code), and also by Act No. 99/1963 Coll., the Civil Code Procedure. This ...
  • Exekuce v Evropské unii a v České republice 

   Altner, Patrik (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2007)
   Date of defense: 22. 5. 2007
  • Intestátní posloupnost v komparativním pohledu 

   Vaňasová, Markéta (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2016)
   Date of defense: 17. 10. 2016
   Mgr. Markéta Vaňasová Topic of the rigorous thesis: Intestate succesion in the comparative prospective ABSTRACT The main aim of this rigorous thesis named "Intestate succession in comparative prospective" is in particular ...
  • Komparace české a španělské právní úpravy prodeje nemovitých věcí povinného v rámci exekučního řízení 

   Strnad, Silvio (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2018)
   Date of defense: 31. 1. 2018
   Předložená diplomová práce se věnuje právní problematice exekucí prodejem nemovitých věcí povinného, a to z komparativního pohledu. V práci je komparována česká a španělská právní úprava zvoleného užšího tématu z oblasti ...
  • Komparace české a španělské úpravy soudních výkonů rozhodnutí a exekucí na peněžitá plnění na příkladu srážek ze mzdy 

   Valenta, Jaroslav (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2012)
   Date of defense: 19. 4. 2012
   The topic of the submitted paper is comparison of the Czech and Spanish legal regulations of judicial law enforcement on pecuniary consideration on the example of salary deduction. Further its scientific aim is by the use ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV