• Konec všech věcí: Antropologické a teologické aspekty kosmologie v dialogu teologie, filosofie a vědy. 

   Labaj, Radek (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2017)
   Date of defense: 24. 2. 2017
   The aim of this dissertation is to examine the chosen anthropological and teleological aspects of scientific cosmology with the special heed to the works of Alexei Nesteruk. The presentation of Nesteruk's specific approach ...
  • Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Horním Jiřetíně v souvislostech valdštejnské stavební činnosti na duchovském panství 

   Priknerová, Pavla (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2013)
   Date of defense: 12. 9. 2013
   Tato práce se zabývá stavbou kostela Nanebevzetí Panny Marie v Horním Jiřetíně, která vznikla v letech 1694-1700 podle projektu Jeana Baptisty Matheye. V rámci srovnání je kostel zařazen do širší skupiny staveb, vznikajících ...
  • Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Jiníně 

   Hadravová, Zuzana (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2010)
   Date of defense: 23. 6. 2010
   Bakalářská práce se zabývá stavební historií kostela Nanebevzetí Panny Marie v Jiníně, který se nachází 7 km jihovýchodně od města Strakonic. Je představena historie objektu, rozbor stavby, stavební vývoj a vše je shrnuto ...
  • Kostel Stětí sv.Jana Křtitele v Hořelici a dynamické baroko v Čechách 

   Drápalová, Kristýna (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2013)
   Date of defense: 12. 9. 2013
   (česky) Bakalářská práce Kostel Stětí sv. Jana Křtitele v Hořelici a dynamické baroko v Čechách se zabývá pozicí tohoto vysoce zdařilého díla české barokní architektury v kontextu dobové architektonické produkce. Cílem ...
  • Kostel sv. Cyrila a Metoděje v Praze-Karlíně 

   Klinerová, Adéla (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2011)
   Date of defense: 14. 9. 2011
   Tato bakalářská práce je věnovaná tématu kostela sv. Cyrila a Metoděje v Praze- -Karlíně. V úvodní kapitole je popsán historický a urbanistický vývoj Karlína, spolu s ambicemi na vlastní duchovní správu obce. Další části ...
  • Kostel sv. Gotharda v Českém Brodě 

   Kovářová, Lenka (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2015)
   Date of defense: 16. 6. 2015
   Kostel sv. Gotharda v Českém Brodě je jednou z nejvýznamnějších pa- mátek v tomto městě. Moje bakalářská práce se zabývá jednak jeho historií, sta- vebním vývojem a především souborem plánů k jeho přestavbě. Původní gotická ...
  • Kostel sv. Petra a Pavla v Čáslavi 

   Kolečková-Veselá, Jana (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2012)
   Date of defense: 11. 9. 2012
  • Kostel sv. Prokopa v Záboří nad Labem 

   Vaníček, Michal (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2015)
   Date of defense: 9. 9. 2015
   4 Abstrakt Kostel sv. Prokopa v Záboří nad Labem náleží k nejvýznamnějším, ale zároveň i k nejpozoruhodnějším středověkým sakrálním památkám v Čechách. Výjimečný je především typ kostela, tedy patrová románská kaple, která ...
  • Kostel sv. Václava v Praze na Smíchově. Otázka historismu a novorenesance. 

   Klinerová, Adéla (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2014)
   Date of defense: 16. 9. 2014
   Tato diplomová práce je věnována tématice kostela sv. Václava v Praze na Smíchově a k němu se vážícím otázkám historismu a novorenesance. První část práce sleduje historický a urbanistický vývoj Smíchova, který byl pro ...
  • Kostel Sv.Klimenta ve Staré Boleslavi v kontextu soudobé románské tvorby 

   Michalcová, Marie (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2012)
   Date of defense: 11. 9. 2012
   V ČJ Hlavním účelem této práce je představit kostel sv. Klimenta ve Staré Boleslavi na základě dostupných pramenů. Počátky této svatyně budeme sledovat v širších souvislostech sakrální architektury vzniklé již v průběhu ...
  • Kostol sv. Havla v Štolmíři 

   Kurucová, Nina (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2016)
   Date of defense: 12. 9. 2016
   Kostol sv. Havla v Štolmíři patrí medzi významné barokové stavby na Českobrodsku. Bakalárska práca sa zaoberá jeho históriou od roku 1710, kedy sa začalo s jeho výstavbou, až do súčasnosti. Podrobne mapuje jeho stavebno-historický ...
  • Mezi tradicí a modernitou: město v průmyslovém věku. Severočeská architektura v první polovině 20. století 

   Zeman, Jaroslav (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2017)
   Date of defense: 6. 9. 2017
   Severočeská průmyslová oblast, osídlená především německým obyvatelstvem, prošla od poloviny 19. století nebývalým urbanistickým a demografickým růstem. Zásadní zlom znamenal především nástup průmyslové revoluce, neboť ...
  • The Myth of the Analogia Entis: Karl Barth's Doctrine of Secular Misery in Weimar Context. 

   Titus, Eric (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2010)
   Date of defense: 30. 11. 2010
   Mýtus anlogia entis: Barthova doktrína "sekulární mizérie" v kontextu Výmarské republiky Eric J. Titus Anotace Rozumět u Bartha obsahu znamená rozumět okolnostem. Tato práce se nejprve pokouší o efektivní propojení Barthova ...
  • Mýtus a realita: čeští asistenti Le Corbusiera 1924-1937 

   Hrabová, Martina (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2016)
   Date of defense: 10. 6. 2016
   U zrodu této práce stála otázka po věrohodnosti údajů dosud tradovaných v literatuře o spolupráci českých architektů s Le Corbusierem. Zkušenost z ateliéru jednoho z největších architektů 20. století znamenala pro nemalé ...
  • Náročné kamenické prvky v Parléřovské dílně v evropském kontextu 

   Pavlíčková, Anna (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2016)
   Date of defense: 22. 6. 2016
   Předkládaná práce se zabývá problematikou přenosu inspiračních prvků použitých v katedrále sv. Víta v Praze se zaměřením na visuté svorníky v sakristii katedrály. Na stavbě katedrály sv. Víta se podíleli ve 14. století dva ...
  • Novobarokní fenomén v pražské architektuře kolem roku 1900 

   Zimmer, Tomáš (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2012)
   Date of defense: 27. 9. 2012
   Koncem devatenáctého století se postupně opouštějí objektivní principy v architektuře směrem k principům individuálním a lokálním. Nově se rehabilituje česká renesance i české baroko. Působí zde mnoho faktorů, které k tomu ...
  • Okruh architektů Albrechta z Valdštejna a počátky raného baroka v Čechách 

   Líčeníková, Michaela (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2013)
   Date of defense: 27. 6. 2013
   Okruh architektů Albrechta z Valdštejna a počátky raného baroka v Čechách. První ojedinělé náznaky raně barokní tvorby se v Čechách objevují již v druhém desetiletí 17. století, zejména v díle císařského architekta Giovanni ...
  • Otázky saské renesance 

   Ramešová, Michaela (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2013)
   Date of defense: 5. 2. 2013
   Předkládaná diplomová práce pojednává o tématu saské renesance s důrazem na její architektonické projevy v Čechách. Práce se zabývá praktickými otázkami, které slouží jako podklad pro teoretické úvahy. V první části je ...
  • Památková péče o drobnou barokní sakrální architekturu na příkladu regionu Českolipska 

   Klapetková, Jana (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2012)
   Date of defense: 18. 9. 2012
   v českém jazyce Diplomová práce se zabývá problematikou památkové péče o drobné barokní sakrální objekty, které doposud unikaly bližší pozornosti badatelů. Jako příkladný region byl vybrán současný okres Česká Lípa, byl ...
  • Postavení Ducha svatého v Trojici a v círtvi 

   Netolická, Jana (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2007)
   Date of defense: 6. 2. 2007
   Hlavním tématem je Duch svatý a jeho působení v církvi. Hned v úvodu je naznačena šíře problematiky jak v jejím uchopení s pomocí teologických pojmů tak i v obrazovém zpracování víry v Trojici, které má rovněž svůj výrazný ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV