• Kooperace vládního a nevládního sektoru v oblasti péče o zanedbávané děti 

   Vondrušková, Martina (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2011)
   Date of defense: 21. 9. 2011
   Diplomová práce Kooperace vládního a nevládního sektoru v oblasti péče o zanedbávané děti má povahu teoreticko-výzkumnou a je rozdělena do teoretické a praktické části. První kapitola teoretické části je zaměřena na samotné ...
  • Krizová intervence dětí se syndromem CAN 

   Paulů, Alexandra (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2007)
   Date of defense: 22. 1. 2007
   Graduation thesis called "Crisis Intervention of Children with Child Abuse and Neglect Syndrome" is purely theoretical. The first part offers a description of fundamental terms relating to the subject of Child Abuse and ...
  • Krizová intervence při práci s dětmi a mládeží 

   Zýková, Marie (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2008)
   Date of defense: 24. 9. 2008
   V úvodu a první kapitole diplomové práce Krizová intervence při práci s dětmi a mládeží popisuji lidskou přirozenou tendenci směřování ke spokojenému životu a snaze o uspokojení svých potřeb. Dále se věnuji nevyhnutelnosti ...
  • Krizový plán jako pomoc učiteli při řešení situací spjatých s rizikovým chováním žáků 

   Exnerová, Markéta (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2013)
   Date of defense: 29. 1. 2013
   Diplomová práce se zabývá problematikou krizového plánu školy jako jednou z metod pomoci učiteli při řešení situací spjatých s rizikovým chováním žáků. Krizový plán školy je soubor jednotlivých postupů řešení krizových ...
  • Křesťanské educatio v životě a díle vybraných historických osobností 

   Schicker, David (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2007)
   Date of defense: 29. 5. 2007
   Tématem této práce, která se pohybuje na pomezí teoretické, historické a historicko - srovnávací studie, je křesťanské educatio chápané jako nejryzejší vyjádření bytostné podstaty výchovy. Na úvod přibližujeme pojem výchovy ...
  • Labelling ve škole a jeho vliv na jedince 

   Jakubec, Bohuslav (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2018)
   Date of defense: 22. 5. 2018
   The bachelor thesis titled "Labelling at School and its Impact on the Individual" describes the possible consequences of labelling of an individual. The work is focused on providing basic information about the theory of ...
  • Logoterapeutické pojetí smyslu života a jeho využití v sociální pedagogice 

   Španihelová, Lenka (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2010)
   Date of defense: 22. 9. 2010
   Diplomová práce má teoretický charakter a je rozdělena do tří základních kapitol. První kapitola je zaměřena na sociální pedagogiku jako samostatný obor. Zabývá se historií pomáhajících profesí a na ni navazuje historií ...
  • Mediace jako metoda sociálně pedagogické práce na základní škole 

   Dvořáková, Iris (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2014)
   Date of defense: 15. 9. 2014
   V této diplomové práci řeším mediaci jako metodu sociálně pedagogické práce. Vzhledem ke své odborné pedagogické praxi se jedná o mediaci ve školním prostředí, konkrétně na základní škole. Zaměřuji se také na problematiku ...
  • Metody a přístupy uplatňované v centru denních služeb pro osoby s mentálním postižením 

   Kyptová, Jitka (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2012)
   Date of defense: 21. 9. 2012
   Diplomové práce má teoreticko-empirickou povahu. Jejím cílem je ověřit využití a účinnost vybraných metod práce s osobami s mentálním postižením v CDS pro dospělé. Teoretická část je věnována třem základním tématům. První ...
  • Metody psychohygieny učitelů speciálních škol v ČR 

   Vondrovicová, Lenka (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2012)
   Date of defense: 18. 6. 2012
   Metody psychohygieny učitelů speciálních škol v ČR Abstrakt Bakalářská práce je teoretickou studií, doplněnou o ilustrativní přepis rozhovorů s pedagogickými pracovníky vybrané speciální školy. Obsahuje vysvětlení pojmů ...
  • Motivace dětí a dospívajících ke zdravému životnímu stylu 

   Buzická, Lada (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2014)
   Date of defense: 16. 9. 2014
   Diplomová práce "Motivace dětí a dospívajících ke zdravému životnímu stylu" se zabývá možnostmi, jak podpořit a vést jedince k zodpovědnému způsobu života. Dotýká se otázek výchovy a vzdělávání k návykům zdravého a aktivního ...
  • Motivy rodičů k žádostem o odklad školní docházky 

   Kafková, Veronika (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2011)
   Date of defense: 5. 9. 2011
   Ve své diplomové práci se zabývám problematikou odkladů školní docházky, konkrétně motivy rodičů, které k odkladům školní docházky vedou. Diplomová práce má teoreticko - empirickou povahu. Teoretická část se pokouší zmapovat ...
  • Možnosti vzdělávání dospělých cizinců v ČR 

   Němcová, Kateřina (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2013)
   Date of defense: 17. 9. 2013
   There are more and more foreigners living every year in the Czech Republic. Their lives, working opportunities and overall social integration are significantly affected by their education and the access to it. This diploma ...
  • Naplňování životních a profesních hodnot v sociálně-pedagogické práci 

   Lindová, Markéta (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2016)
   Date of defense: 15. 6. 2016
   Naplňování životních a profesních hodnot v sociálně-pedagogické práci Abstrakt: Má diplomová práce se zabývá možnostmi hledání a naplňování hodnot sociálního pedagoga v kontextu výkonu jeho profese i v souvislostech osobního ...
  • Nezaměstnanost a její psychosociální dopady na jedince 

   Bieliková, Iveta (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2009)
   Date of defense: 21. 9. 2009
   Tématem diplomové práce je problematika nezaměstnanosti. Cílem je zjistit, jaký je psychosociální dopad nezaměstnanosti na člověka. Zaměření práce je teoreticko - empirické. Teoretická část je zaměřena na popis důležitých ...
  • Neziskové a příspěvkové organizace a jejich pozice ve formálním a neformálním vzdělávání 

   Dvořák, David (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2017)
   Date of defense: 24. 5. 2017
   Topic of the diploma thesis is the position of nonprofit and contributory organizations in czech formal and informal education. The theoretical part describes the position of nonprofit organizations in formal and informal ...
  • Nové trendy využití psa při práci s dětskými klienty 

   Mejstříková, Renata (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2011)
   Date of defense: 22. 9. 2011
   1 Anotace Diplomová práce Nové trendy využití psa při práci s dětskými klienty. Podstatná část práce je zaměřena na terapii psem, resp. na konkrétní možnosti využití canisterapie v praxi s ohledem na potřeby klienta. Závěr ...
  • Občanská poradna jako zprostředkovatel sociálně-pedagogické pomoci 

   Paštiková, Jaroslava (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2008)
   Date of defense: 26. 5. 2008
   The thesis summarizes present knowledge about civic consultancy in The Czech Republic. Theoretical data of social pedagogical help are allocated in the beginning with the help of mentioned literature. Following part contains ...
  • Očekávání mladých mužů a žen v partnerském vztahu s důrazem na uspokojování emočních potřeb 

   Červená, Denisa (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2013)
   Date of defense: 28. 1. 2013
   The aim of this thesis is to provide the generationally authentic view of the issue of young men's and women's relationships with the focus on mapping their expectations and emotional needs satisfaction. The theoretical ...
  • Osobní asistence jako prostředek psychosociálního rozvoje lidí se zdravotním postižením 

   Zoulková, Luisa (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2008)
   Date of defense: 26. 5. 2008
   This work deals with the theme of personal assistance and its influence on psychosocial development of people with health disabilities. The character of this work is theoretically empirical. The theoretical part provides ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV