• Studium genů zodpovědných za osmoadaptaci u Bacillus subtilis 

   Defence status: DEFENDED
   Josefiová, Jiřina (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2006)
   Date of defense: 26. 9. 2006
  • Studium vlivu fyzikálních a chemických stresů na vznik mutátorového fenotypu u Bacillus subtilis 

   Defence status: DEFENDED
   Šoberová, Tereza (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2012)
   Date of defense: 8. 6. 2012
   V okolním prost edí bakterií dochází k neustálým zm nám životních podmínek. Jednou z možností jak se bakterie mohou na tyto zm ny adaptovat by mohlo být zvýšení muta ní rychlosti. Mutabilita bakterií je za normálních ...
  • Studium vlivu genu yxkO Bacillus subtilis na motilitu během odpovědi na osmotický stres. 

   Defence status: DEFENDED
   Streitová, Eliška (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2010)
   Date of defense: 21. 9. 2010
   Bacillus subtilis je gram-pozitivní půdní bakterie. Ve svém přirozeném prostředí je neustále vystavena změnám chemických a fyzikálních podmínek, včetně změn osmolality. Buňka reaguje na zvýšení osmolality prostředí příjmem ...
  • Štruktúra a evolúcia efluxných púmp u gramnegatívnych baktérií 

   Defence status: DEFENDED
   Gálová, Diana (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2012)
   Date of defense: 4. 6. 2012
   Rezistencia mikroorganizmov na antibiotiká je významným problémom a neustále pribúda prípadov patogénnych baktérií rezistentných na bežne užívané antibiotiká. K jedným z hlavných mechanizmov rezistencie u gramnegatívnych ...
  • Úloha genu yxkO Bacillus subtilis v odpovědi na environmentální stres. 

   Defence status: DEFENDED
   Petrovová, Miroslava (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2010)
   Date of defense: 21. 9. 2010
   ÚLOHA GENU YXKO BACILLUS SUBTILIS V ODPOVĚDI NA ENVIRONMENTÁLNÍ STRES Abstrakt Mutace v genu yxkO, který kóduje hypotetickou ribokinázu a patří do regulonu σB obecné stresové odpovědi, vede u Bacillus subtilis ke snížené ...
  • Úloha malých efektorových molekul při signalizaci u bakterií. 

   Defence status: DEFENDED
   Kolář, Petr (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2013)
   Date of defense: 6. 6. 2013
   Malé efektorové molekuly plní důležitou úlohu ve fyziologii bakterií. Jsou rozděleny do několika podkategorií molekul, vyskytujících se v bakteriální buňce. Jednu z nich tvoří malé signální molekuly mechanizmu quorum ...
  • Vliv environmentálních stresů na mutabilitu u Bacillus subtilis - role mismatch-repair systému 

   Defence status: DEFENDED
   Nunvář, Jaroslav (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2009)
   Date of defense: 21. 9. 2009
   The everchanging nature of bacterial environment requires adaptation to emerging novel conditions. One proposed way of adaptation involves increased generation of genetic variability in response to harmful conditions - a ...
  • Vliv vyřazení genu yxkO při adaptaci na enviromentální stres u rodu Bacillus. 

   Defence status: DEFENDED
   Tkadlec, Jan (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2011)
   Date of defense: 19. 9. 2011
   V předchozích letech jsme v naší laboratoři popsali mutanta Bacillus subtilis, který vykazoval snížený růst při vystavení osmotickému stresu za limitující koncentrace K+ . Tento mutantní kmen nesl přerušení v genu yxkO ...
  • Y1 a Y2 transponázy, mechanizmus transpozice, biologická funkce. 

   Defence status: DEFENDED
   Zahradník, Jiří (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2013)
   Date of defense: 10. 9. 2013
   Transponázy jsou enzymy katalyzující štěpení, přenos a opětovné vložení mobilního genetického elementu do DNA. Tyrozinové transponázy zaujímají mezi těmito enzymy zcela unikátní postavení. Jejich výjimečnost je dána ...
  • Změny ve schopnosti perzistovat u chronologických izolátů Staphylococcus aureus 

   Defence status: DEFENDED
   Kotková, Hana (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2019)
   Date of defense: 7. 6. 2019
   U imunodeficientních pacientů, např. s cystickou fibrózou (CF), oportunní patogen Staphylococcus aureus způsobuje chronické infekce respiračního traktu, které se léčí dlouhodobě antibiotiky (ATB). Vystavení antibiotik ovšem ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV