• Pacht 

   Defence status: DEFENDED
   Kešner, Václav (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2017)
   Date of defense: 9. 1. 2017
   Cílem této diplomové práce je podat výklad o institutu pachtu zejména podle ustanovení obsažených v části čtvrté současného občanského zákoníku s názvem "Relativní majetková práva", hlavě II. "Závazky z právních jednání", ...
  • Pacht závodu 

   Defence status: DEFENDED
   Němec, Jakub (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2018)
   Date of defense: 10. 9. 2018
   Usufructuary lease of a business ABSTRACT The object of the thesis is to analyse the current legal regulation of the usufructuary lease of a business and, in appropriate places, to compare this regulation with the previous ...
  • Právní úprava leasingové smlouvy 

   Defence status: DEFENDED
   Mašek, Jakub (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2008)
   Date of defense: 26. 5. 2008
  • Smlouva o akreditivu a smlouva o inkasu 

   Defence status: DEFENDED
   Matveyev, Vitaly (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2010)
   Date of defense: 28. 1. 2010
  • Smlouva o akreditivu a smlouva o inkasu 

   Defence status: DEFENDED
   Wagnerová, Markéta (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2012)
   Date of defense: 24. 1. 2012
   Smlouva o akreditivu a smlouva o inkasu Tato diplomová práce je zaměřena na dva významné platební instrumenty, a to akreditiv a inkaso. Jejím cílem je analýza akreditivu a inkasa, a to zejména přiblížení těchto platebních ...
  • Smlouva o akreditivu a smlouva o inkasu 

   Defence status: DEFENDED
   Smolková, Kateřina (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2009)
   Date of defense: 24. 9. 2009
  • Smlouva o běžném účtu 

   Defence status: DEFENDED
   Drašnerová, Lucia (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2009)
   Date of defense: 20. 5. 2009
   50 Závěr V moderním světe se běžný účet nepochybně stal jednou ze služeb každodenní potřeby. Smlouva o běžném účtu je proto bezesporu nejpoužívanější smlouvou bankovních služeb. Ve vyspělých zemích dnes existuje opravdu ...
  • Smlouva o běžném účtu 

   Defence status: DEFENDED
   Kladenská, Barbora (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2014)
   Date of defense: 23. 1. 2014
   Smlouva o běžném účtu Tématem této diplomové práce je problematika smlouvy o běžném účtu. Cílem této práce je exkurz do právní úpravy předešlé, především však analýza platné a účinné právní úpravy dle právního řádu České ...
  • Smlouva o běžném účtu 

   Defence status: DEFENDED
   Cichý, Michal (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2009)
   Date of defense: 24. 9. 2009
  • Smlouva o běžném účtu s přihlédnutím k německé právní úpravě 

   Defence status: DEFENDED
   Hrdlička, Vojtěch (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2011)
   Date of defense: 26. 1. 2011
   - SMLOUVA O BĚŽNÉM ÚČTU S PŘIHLÉDNUTÍM K NĚMECKÉ PRÁVNÍ ÚPRAVĚ V této diplomové práci jsem se pokusil popsat problematiku právní úpravy smlouvy o běžném účtu nejen v českém, ale též v německém právu. Nejedná se však o ...
  • Smlouva o inkasu a smlouva o akreditivu 

   Defence status: DEFENDED
   Chabr, Jan (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2017)
   Date of defense: 27. 9. 2017
   The letter of credit contract and the collection contract The diploma thesis deals with the topic of the Direct Debit Contract and the Letter of Credit. A Letter of Credit is a special payment instrument issued as a rule ...
  • Smlouva o spotřebitelském úvěru a její zajištění ručením 

   Defence status: DEFENDED
   Janebová, Lucie (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2012)
   Date of defense: 21. 5. 2012
   Resumé Ve své diplomové práci jsem se zabývala, jak je již patrno z jejího názvu, institutem spotřebitelského úvěru a jeho zajištění ručením. Východiskem mi byla nová právní úprava, neboť zákon o spotřebitelském úvěru nabyl ...
  • Smlouva o úvěru 

   Defence status: DEFENDED
   Satke, David (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2010)
   Date of defense: 27. 4. 2010
   Závěr Smlouva o úvěru je komplexním obchodněprávním vztahem, který zajišťuje základní potřeby moderní ekonomiky. Při jejím zkoumání je nutno pracovat s několika předpisy, které upravují buď přímo úvěrovou smlouvu, nebo ...
  • Smlouva o úvěru 

   Defence status: DEFENDED
   Procházka, Jonáš (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2009)
   Date of defense: 25. 5. 2009
   66 10. Závěr Současná právní úprava smlouvy o úvěru má v souladu se zásadou smluvní volnosti, která je jednou z typických zásad pro soukromé právo, dispozitivní charakter, s výjimkou ustanovení § 497 a § 499 ObchZ. Mám za ...
  • Smlouva o úvěru 

   Defence status: DEFENDED
   Martiník, Tomáš (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2014)
   Date of defense: 23. 1. 2014
   Loan contract This thesis investigates the provision of loans based on the Loan Contract under Sections 497- 507 of the Commercial Code. Extension in which is the Loan Contract investigated is then applied to comparison ...
  • Smlouva o úvěru 

   Defence status: DEFENDED
   Brečka, Ľubomír (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2013)
   Date of defense: 24. 9. 2013
   Resumé: Smlouva o úvěru Tato diplomová práce se zabývá poskytováním úvěru na základě smlouvy o úvěru upravené obchodním zákoníkem v rámci ustanovení § 497 až 507. Hlavním záměrem práce je nabídnutí podrobného rozboru obecné ...
  • Smlouva o úvěru 

   Defence status: DEFENDED
   Krofta, Jan (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2013)
   Date of defense: 28. 3. 2013
   Smlouva o úvěru Předmětem této diplomové práce je poskytování úvěru na základě smlouvy o úvěru upravené v § 497 až 507 obchodního zákoníku. Jejím hlavním cílem je detailní analýza příslušné právní úpravy tohoto smluvního ...
  • Smlouva o úvěru 

   Defence status: DEFENDED
   Dubran, Miroslav (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2008)
   Date of defense: 23. 6. 2008
  • Smlouva o úvěru 

   Defence status: DEFENDED
   Dubran, Miroslav (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2011)
   Date of defense: 12. 1. 2011
  • Smlouva o úvěru 

   Defence status: DEFENDED
   Čížek, Ondřej (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2012)
   Date of defense: 21. 5. 2012
   Cílem této diplomové práce je generální právní analýza právní úpravy smlouvy o úvěru, úvěru jako takého se zvláštním přihlédnutím ke spotřebitelskému úvěru. Práce je rozvržena do osmi kapitol a každá z nich se věnuje jiným ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV