• RKI v češskoj srede. Teorija i praktika 

   Zacharova, Alla (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2007)
   Date of defense: 19. 9. 2007
  • Ruská "feňa" aneb deklasovaná lexika 

   Dědinová, Nikola (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2012)
   Date of defense: 11. 9. 2012
   Klíčová slova: Rusko. Sociální dialekt. Argot. Feňa. Práce se zabývá ruským sociálním dialektem, jmenovitě argotem kriminálníků a deklasovaných živlů. V první kapitole se věnuje pozornost terminologii, která se používá pro ...
  • Sekundární předložky (v rusko-česko-ukrajinském kontextu) 

   Řezníčková, Veronika (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2009)
   Date of defense: 4. 9. 2009
   Předložka jako slovní druh není jednoznačně vymezená. Někteří lingvisté předložku považují za zvláštní morfém, jiní za pomocný, neplnovýznamový slovní druh, další předložku považují za samostatný slovní druh a existují ...
  • Sekundární předložky (v rusko-česko-ukrajinském kontextu) 

   Řezníčková, Veronika (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2008)
   Date of defense: 19. 9. 2008
   Předložka jako slovní druh není jednoznačně vymezená. Někteří lingvisté předložku považují za zvláštní morfém, jiní za pomocný, neplnovýznamový slovní druh, další předložku považují za samostatný slovní druh a existují ...
  • Slovesný čas a vid v citově aktualizovaných výpovědích 

   Ivakinová, Jana (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2006)
   Date of defense: 25. 5. 2006
   Náplní naší práce bylo zjistit, jakým způsobem expresivně-emocionální prostředky ovlivňují výběr jak slovesného času, tak slovesného vidu dokonavého či nedokonavého a jak se užití jednoho či druhého promítá do celkové ...
  • Ukrajinská příjmení 

   Jarošová, Kateřina (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2009)
   Date of defense: 4. 9. 2009
   Ve své diplomové práci se věnuji problematice ukrajinských příjmení. Studium antroponomiky jako takové je stále aktuální, neboť vlastní jména i příjmení nám poskytují důležitý materiál nejen z hlediska filologického (studium ...
  • Ukrajinská příjmení 

   Jarošová, Kateřina (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2008)
   Date of defense: 20. 5. 2008
   In my thesis I follow the issue of Ukrainian family names. The study of anthroponymics in itself is still of live reflection due to the fact that both first and family names make it possible to get important data not only ...
  • Vid a způsob slovesného děje v češtině a ukrajinštině 

   Žižková, Lenka (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2012)
   Date of defense: 17. 9. 2012
   Diplomová práce se zabývá problematikou slovesného vidu a způsobu slovesného děje v češtině a v ukrajinštině. Jejím záměrem je popsat prefixy, které se využívají jednak jako prostředky odvozování deverbativních sloves a ...
  • Vývoj oslovení v ruštině 

   Hercíková, Pavla (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2008)
   Date of defense: 18. 9. 2008
   Hlavním cílem této práce bylo charakterizovat postavení oslovení ve větě, podrobně popsat jeho gramatické (případně pragmatické) vlastnosti a definovat jeho funkce z hlediska syntaktického i obecně komunikativního. Oslovení ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV