• Postavení ženy ve společnosti období dynastie I 

   Krausová, Markéta (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2011)
   Date of defense: 27. 6. 2011
  • Proměna a vývoj feministických hnutí v Koreji po roce 1980 

   Boukalová, Tereza (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2018)
   Date of defense: 15. 6. 2018
   Předmětem této diplomové práce je analýza historicko-politických faktorů, které se podílely na vývoji a vzniku feministických hnutí v Koreji po roce 1980. První část se věnuje pracovním podmínkám žen, zaměstnaných v ...
  • Propaganda v KLDR: funkce, metody a vývoj 

   Špitálníková, Nina (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2013)
   Date of defense: 11. 9. 2013
   Korejská lidově demokratická republika patří k totalitním zemím, kde je slovo považováno za ideovou zbraň. Již od svého počátku byla severokorejská propaganda zásadní pro legitimizaci kultu osobnosti zakladatele státu Kim ...
  • Představa moderní Koreje v díle Sŏ Čä-pchila 

   Kašparová, Blanka (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2012)
   Date of defense: 14. 9. 2012
   Postava Sŏ Čä-pchila je pro dobu korejského reformního období naprosto klíčová. Jako jeden z mála Korejců tehdejší doby měl bezprostřední zkušenost se životem na Západě, a tak je přirozené, že chtěl své poznatky uplatnit ...
  • Příběhy buddhistických mnichů v kronice Samguk jusa 

   Zemánek, Marek (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2009)
   Date of defense: 29. 5. 2009
   Práce se zabývá životopisy významných buddhistickým mnichů období Tří království a Sjednocená Silla. Jádrem práce je kritický překlad příslušných částí kroniky doplněný poznámkovým aparátem, kterým komentujeme vztah uvedených ...
  • Přístup Korejců k vlastnímu kulturnímu dědictví 

   Melounová, Lucie (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2011)
   Date of defense: 27. 6. 2011
   Tato práce se zabývá vztahem a přístupem Korejců z Korejské republiky ke svému kulturnímu dědictví. V první části se věnuje zákonným opatřením a třídění památek s důrazem na kategorii národních pokladů. Následuje část o ...
  • Repatriace Korejců z Japonska po 2. světové válce 

   Andrýsková, Adéla (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2019)
   Date of defense: 18. 6. 2019
   (česky) Předmětem této diplomové práce je repatriace Korejců z Japonska po konci druhé světové války. Tento proces byl v mnoha ohledech složitější, než by se mohlo na první pohled zdát. Překážkou pro repatriaci více než ...
  • Rodinné právo v Korejské republice po roce 1948 

   Líbalová, Ilona (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2015)
   Date of defense: 5. 2. 2015
   Tato práce popisuje hierarchické a patrilineární normy v rodinném právu v korejském občanského zákoníku a zabývá je jejich postupným odstraňováním tak, aby bylo kompatibilní s ústavním právem. První část práce vyzdvihuje ...
  • Severokorejská ideologizace dějin (se zaměřením na klíčová období 20. století) 

   Šamánková, Karolína (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2015)
   Date of defense: 7. 9. 2015
   Tato bakalářská práce se zabývá výkladem moderní korejské historiografie se zaměřením na severokorejské dějepisectví druhé poloviny 20. století a jeho ovlivnění státní ideologií čučche. Ve druhé části uvádí vybrané konkrétní ...
  • Storytelling v korejských onlinových hrách 

   Bišková, Lucie (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2017)
   Date of defense: 19. 6. 2017
   Cílem této práce je analyzovat storytelling v korejských onlinových hrách, zastoupených na trhu především v podobě MMORPG žánru. V úvodní kapitole je představeno pět zásadních korejských MMORPG, se kterými se v práci bude ...
  • Strukturní prvky tradiční korejské zpěvohry pchansori 

   Ptáková, Magdaléna (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2017)
   Date of defense: 20. 6. 2017
   Cílem této bakalářské práce je popsat textovou strukturu a vývoj korejských zpěvoher pchansori. Práce je rozdělená do dvou hlavních částí, přičemž ta první pojednává o vzniku a vývoji tohoto žánru od 18. století až do ...
  • Symbolická úloha rostlin v korejské kultuře 

   Francán, Michal (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2011)
   Date of defense: 27. 6. 2011
  • Typologie postav v povídkách Kim Tongina a Na Tohjanga a jejich funkce 

   Kadlec, René (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2018)
   Date of defense: 5. 2. 2018
   Cílem práce je předně analyzovat postavy, které se vyskytují v povídkové tvorbě Kim Tongina a Na Tohjanga, a zmapovat jejich funkce. Povídkový aparát se skládá ze čtrnácti reprezentativních povídek, přičemž k dodržení ...
  • Účast armády Korejské republiky ve vietnamské válce 

   Baboráková, Michaela (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2010)
   Date of defense: 20. 9. 2010
   V této práci jsme pojednali o korejské účasti ve vietnamské válce. O tom, co jí předcházelo, jak se Korejci do jižního Vietnamu dostali, kde působili, s kým nejčastěji spolupracovali, jakých operací se zúčastnili, kdy byli ...
  • Vývoj komunikačního systému v Koreji do vzniku prvního moderního poštovního úřadu 

   Kocinová, Kateřina (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2016)
   Date of defense: 14. 6. 2016
   Cílem této práce je poskytnout přehled o vývoji komunikačních prostředků v Koreji napříč historií až do období konce 19. století, které lze označit za počátek vzniku moderních komunikačních systémů. Historickými komunikačními ...
  • Význam a vliv rolnického hnutí Tonghak a jeho interpretace v korejských výukových materiálech 

   Šamánková, Karolína (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2018)
   Date of defense: 15. 6. 2018
   Tato diplomová práce se zabývá interpretacemi významu a vlivu rolnického hnutí tonghaků v korejských výukových materiálech 20. a 21. století. V první části práce zaznamenává sociálně-politické vlivy na vývoj moderního ...
  • Významné korejské spisovatelky druhé poloviny 20. století 

   Smutná, Ivana (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2010)
   Date of defense: 24. 6. 2010
   Tato bakalářská práce pod názvem: "Významné korejské spisovatelky druhé poloviny 20. století" se zabývá korejskou ženskou prózou 20. století, a to od jejích prvních výrazných představitelek, až po nejvýraznější představitelky ...
  • Vznik muzeí v Koreji a jejich vzdělávací role 

   Melounová, Lucie (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2014)
   Date of defense: 10. 9. 2014
   4 Abstrakt: Cílem této práce je za prvé pojednat o vzniku a vývoji muzeí na Korejském poloostrov , respektive po roce 1948 v Korejské republice. Za druhé je pak zám rem p iblížit jejich eduka ní innost. První muzeum, nazvané ...
  • Vztahy Korjǒ a Jüan ve 13. a 14. století a jejich dopady na Korjŏ 

   Vojtíšková, Markéta (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2013)
   Date of defense: 25. 6. 2013
  • Život a působení H. B. Hulberta v Koreji 

   Marková, Lucie (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2011)
   Date of defense: 5. 9. 2011

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV