• Osobnostní rozvoj a životní perspektivy sluchově postižených dětí 

   Roďanová, Ivana (Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Hradci Králové, 2006)
   Date of defense: 14. 6. 2006
   Personal development and life prospects of children with hearing disorders My bachelory work is divided in two parts - theoretical and empirical. In theoretical part basic definitions, types of hearing disorders and defects ...
  • Ošetřovatelská péče a komunikace s pacienty islámského náboženského vyznání 

   Králiková, Lenka (Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Hradci Králové, 2007)
   Date of defense: 11. 6. 2007
   This bachelor thesis is aimed at sick-nursing and communication with patients of the Islamic religious belief due to the fact that today our health workers can meet these patients more often, whether it is in our hospitals ...
  • Ošetřovatelská praxe v Saúdské Arábii z pohledu české sestry 

   Bratinková, Tereza (Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Hradci Králové, 2011)
   Date of defense: 13. 6. 2011
   Author: Tereza Bratinková A czech nurse's perspective on nursing care in Saudi Arabia This bachelor thesis analyzes - from a Czech nurseś perspective - the issue of transcultural nursing in context of caring for an ...
  • Počátky a vývoj ošetřovatelského školství v Hradci Králové 

   Replyuk, Alla (Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Hradci Králové, 2006)
   Date of defense: 12. 6. 2006
   This Bachelor's work shows the historical progression of nursing education in Hradec Králové. Regard with development of it from first to present days. Deal with instrumentality of Christian friaries both in the world ...
  • Představy všeobecných sester a laické veřejnosti o důstojném umírání 

   Opatrná, Jana (Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Hradci Králové, 2010)
   Date of defense: 14. 6. 2010
   The dissertation thesis deals with problems associated with dignified dying from the perspective of nurses and general public. In the theoretical part one can see the summarization of current knowledge pertaining to the ...
  • Respektování lidské důstojnosti v ošetřovatelské péči u pacientů léčeben dlouhodobě nemocných 

   Řádová, Veronika (Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Hradci Králové, 2010)
   Date of defense: 17. 6. 2010
   88 Synopsis Author: Veronika Řádová Institutions: Charles University in Prague Faculty of Medicine in Hradec Králové Institute of Social Medicine Department of Nursing Title: Respecting human dignity in nursing care for ...
  • Role sestry ve vedoucí funkci 

   Bališová, Ivana (Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Hradci Králové, 2010)
   Date of defense: 16. 6. 2010
   Annotation: Title of the work: THE ROLE OF NURSES IN MANAGERIAL POSITIONS Author: Bališová Ivana Institution: Institute of Social Medicine LF UK in Hradec Králové, Department of Nursing Head of the work: Doc. PhDr. Jana ...
  • Smrt - pohled pracovníka ZZS 

   Kubišová, Michaela (Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Hradci Králové, 2007)
   Date of defense: 11. 6. 2007
   This bachelor work is about complete evaluation of death from the medical first- aid service worker's point of view. It concentrates on determination of feelings hierarchy of the medical first - aid service worker ...
  • Specifika komunikace s pacienty na dialýze 

   Kosová, Eva (Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Hradci Králové, 2016)
   Date of defense: 1. 6. 2016
   Autor: Eva Kosová Instituce: Ústav sociálního lékařství LF UK v Hradci Králové Oddělení ošetřovatelství Název práce: Specifika komunikace s pacienty na dialýze Vedoucí práce: doc. PhDr. Jana Kutnohorská, CSc. Počet stran: ...
  • Společenská akceptace transsexuálů 

   Maroszczyková, Irena (Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Hradci Králové, 2010)
   Date of defense: 14. 6. 2010
   61 ANNOTATION Author: Irena Maroszczyková Institution: Department of Social Medicine LF UK in Hradec Králové Nursing Department Title: Social Acceptance of Transsexuals Leading tutor: Kutnohorská Jana, doc. PhDr., CSc. ...
  • Společenská presiž sesterské profese v naší společnosti 

   Hrdinová, Petra (Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Hradci Králové, 2012)
   Date of defense: 7. 6. 2012
   Autor: Petra Hrdinová Název instituce: Ústav sociálního lékařství LF UK v Hradci Králové Oddělení ošetřovatelství Název práce: Společenská prestiž sesterské profese v naší společnosti Vedoucí práce: doc. PhDr. Kutnohorská ...
  • Stav informovanosti pacientů o právech pacientů 

   Ružinová, Katarína (Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Hradci Králové, 2010)
   Date of defense: 9. 11. 2010
   The main topic of bachelor's thesis is the patients rights and status of patient infor-mation on patients' rights. This project is divided to a four chapters. The chapters 3, 4 are divided to more levels. In the ...
  • Stav informovanosti pacientů o právech pacientů 

   Johnová, Lenka (Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Hradci Králové, 2020)
   Date of defense: 3. 6. 2020
   Name and surname of the autor: Lenka Johnová Institution: Charles Univerzity Fakulty of medicine in Hradec Králové, Department of Social Medicine, Department of nursing Title: Status of patient information on patients'rights ...
  • Teorie komunikace s cizincem v ošetřovatelském procesu 

   Heitzerová, Ilona (Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Hradci Králové, 2010)
   Date of defense: 14. 6. 2010
   Bachelor thesis disserts on basic conceptions connected with communication in a plain field, related to communication with foreigners, multicultural themes and conceptions applicable to a labour. This thesis also deals ...
  • Umírající pacient v domácí péči z pohledu sestry 

   Macharáčková, Jitka (Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Hradci Králové, 2014)
   Date of defense: 5. 6. 2014
   76 Anotace Autor: Jitka Macharáčková Instituce: Ústav sociálního lékařství LF UK v Hradci Králové Oddělení ošetřovatelství Umírající pacient v domácí péči z pohledu sestry doc. PhDr. Jana Kutnohorská, CSc. 93 3 Název práce: ...
  • Úskalí nevidomého ve zdravotnickém zařízení 

   Dvořáková, Bohdana (Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Hradci Králové, 2011)
   Date of defense: 9. 6. 2011
   The Bachelor thesis deals with the issue of special needs of blind people in medical institutions. It draws attention to the necessity of a greater degree of cooperation of multidisciplinary teams in treating the blind. ...
  • Vnímání a prožívání smrti klientů u všeobecné sestry a vybraných nelékařských profesí 

   Haková, Ivana (Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Hradci Králové, 2015)
   Date of defense: 30. 10. 2015
   Autor: Ivana Haková Instituce: Ústav sociálního lékařství LF UK v Hradci Králové Oddělení ošetřovatelství Název práce: Vnímání a prožívání smrti klientů u všeobecné sestry a vybraných nelékařských profesí Vedoucí práce: ...
  • Znalosti komunikace u nelékařských zdravotnických pracovníků v léčebně dlouhodobě nemocných 

   Synková, Gabriela (Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Hradci Králové, 2013)
   Date of defense: 6. 6. 2013
   Autor: Gabriela Synková Instituce: institute of social medicine fakulty of medicine in Hradec Králové department of nursing Název práce: Knowledge of communication paramedical staffs in the convalescence care department ...
  • Zvláštnosti jednání zdravotníků s příslušníky romské komunity 

   Kobrlová, Lada (Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Hradci Králové, 2006)
   Date of defense: 12. 6. 2006
   THE HEALTH WORKERS' DEALINGS WITH MEMBERS OF ROMANY COMMUNITY - PECULIARITIES OF COMMUNICATION The theoretical part of this work informed about history, traditions, values, and the specific communication style of ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV