• Motivace pacientů ke změně životního stylu po operaci kolorektálního karcinomu 

   Defence status: DEFENDED
   Burgerová, Petra (Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta, 2020)
   Date of defense: 9. 9. 2020
   Úvod do problematiky: Onemocnění kolorektálním karcinomem představuje v Evropě druhé nejčastější zhoubné onemocnění. Mezi ovlivnitelné rizikové faktory tohoto onemocnění patří zejména životní styl spojený s konzumací vysoce ...
  • Náhlá smrt ve sportu 

   Defence status: DEFENDED
   Sudová, Tereza (Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta, 2013)
   Date of defense: 11. 6. 2013
   Náhlá smrt ve sportu je tragická událost, se kterou se setkáváme především prostřednictvím médií. Tato práce se zabývá náhlou srdeční smrtí z netraumatických příčin. V první části je shrnut pohled na danou problematiku, ...
  • Náhlé příhody břišní v gynekologii pohledem sestry v intenzivní péči 

   Defence status: DEFENDED
   Šebestová, Marcela (Univerzita Karlova. 1. lékařská fakulta, 2011)
   Date of defense: 13. 9. 2011
   Identifikační záznam: ŠEBESTOVÁ, Marcela. Náhlé příhody břišní v gynekologii pohledem sestry v intenzivní péči. [Acute Severe Abdominal Pain in Gynaecology from the Point of View of a Nurse in the Intensive Care Unit]. ...
  • Návrat do života a jeho kvalita u pacientů po akutní resekci střev 

   Defence status: DEFENDED
   Radošová, Alena (Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta, 2019)
   Date of defense: 11. 6. 2019
   Uvedení do problematiky: Kvalita života představuje v ošetřovatelské péči dlouhodobý cíl. Ošetřovatelská péče v oblasti zvyšování kvality života by měla být zaměřena nejen na fyzické aspekty, ale zejména na podporu k návratu ...
  • Návrat do života po operaci kolorektálního karcinomu 

   Defence status: DEFENDED
   Slavíková, Svatava (Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta, 2020)
   Date of defense: 11. 2. 2020
   Introduction to the topic and importance of the topic: The thesis named "Return to life after colorectal carcinoma operation" deals with research into the return of patients to the social, family and work environment ...
  • Názory laické veřejnosti na problematiku péče o své zdraví. 

   Defence status: DEFENDED
   Rákosová, Andrea (Univerzita Karlova. 1. lékařská fakulta, 2012)
   Date of defense: 31. 1. 2012
   Předmětem bakalářské práce na téma: "Názory laické veřejnosti na problematiku péče o své zdraví" je hodnocení postojů, přístupu a hodnotových preferencí laické veřejnosti ke svému vlastnímu zdraví, především vztahu laické ...
  • Nové možnosti v prevenci karcinomu čípku děložního 

   Defence status: DEFENDED
   Adámková, Jana (Univerzita Karlova. 1. lékařská fakulta, 2011)
   Date of defense: 20. 6. 2011
   Tématem bakalářské práce jsou nové možnosti prevence rakoviny děložního čípku. Práce je teoreticko-empirická. V teoretické části je stručně objasněna anatomie a fyziologie dělohy, další podkapitoly se potom již týkají ...
  • Ošetřovatelská kazuistika u pacientky po abdominální hysterektomii 

   Defence status: DEFENDED
   Kresáčová, Kamila (Univerzita Karlova. 1. lékařská fakulta, 2009)
   Date of defense: 8. 6. 2009
  • Ošetřovatelská kazuistika u pacientky po akutním císařském řezu ve 27. týdnu gravidity s indikací preeklampsie 

   Defence status: DEFENDED
   Marešová, Petra (Univerzita Karlova. 1. lékařská fakulta, 2009)
   Date of defense: 8. 6. 2009
  • Ošetřovatelská kazuistika u pacientky po hysterektomii 

   Defence status: DEFENDED
   Samcová, Olga (Univerzita Karlova. 1. lékařská fakulta, 2009)
   Date of defense: 8. 6. 2009
  • Ošetřovatelská kazuistika u pacientky s diagnózou karcinom děložního hrdla 

   Defence status: DEFENDED
   Kosová, Zuzana (Univerzita Karlova. 1. lékařská fakulta, 2009)
   Date of defense: 8. 6. 2009
  • Ošetřovatelská kazuistika u pacientky s hrozícím předčasným porodem 

   Defence status: DEFENDED
   Němcová, Květuše (Univerzita Karlova. 1. lékařská fakulta, 2009)
   Date of defense: 8. 6. 2009
  • Ošetřovatelská kazuistika u pacientky s hysterektomií 

   Defence status: DEFENDED
   Straková, Monika (Univerzita Karlova. 1. lékařská fakulta, 2010)
   Date of defense: 7. 6. 2010
   Bakalářskou práci jsem vypracovala v rámci studia oboru Ošetřovatelství. Vybrala jsem si konkrétní klientku, paní X. Y., která byla přijata dne 6. 4. 2010 na gynekologické oddělení. Důvodem přijetí byla plánovaná operace ...
  • Ošetřovatelský proces o ženu po císařském řezu 

   Defence status: DEFENDED
   Jírešová, Barbora (Univerzita Karlova. 1. lékařská fakulta, 2009)
   Date of defense: 8. 6. 2009
  • Ošetřovatelský proces u pacientky s diagnózou Uterus myomatosus 

   Defence status: DEFENDED
   Klímová, Petra (Univerzita Karlova. 1. lékařská fakulta, 2017)
   Date of defense: 20. 6. 2017
   Téma práce je ošetřovatelský proces u pacientky s diagnózou Uterus myomatosus. Považuji zvolené téma je velmi aktuální, neboť počet operací, konkrétně hysterektomií, pro myomatózní dělohu, je stále na nejvyšším místě v ...
  • Péče o dutinu ústní na lůžkovém oddělení 

   Defence status: DEFENDED
   Jedličková, Klára (Univerzita Karlova. 1. lékařská fakulta, 2011)
   Date of defense: 20. 6. 2011
  • Péče o nezralého novorozence dříve a dnes 

   Defence status: DEFENDED
   Kopřivová, Lenka (Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta, 2011)
   Date of defense: 13. 9. 2011
   v českém jazyce Diplomová práce se zabývá péčí o nedonošené novorozence. Struktura práce je rozdělena do několika kapitol, které se zaměřují na definici oboru neonatologie a vývoj neonatologické péče u nás i ve světě, dále ...
  • Pitný režim dětí předškolního věku. 

   Defence status: DEFENDED
   Procházková, Lenka (Univerzita Karlova. 1. lékařská fakulta, 2013)
   Date of defense: 5. 6. 2013
   v eském jazyce: Bakalá ská práce se zabývá hydratací d tí p ed kolního v ku. Typ práce je teoreticko- empirický. V teoretické ásti je rozpracována fyziologie t lních tekutin, poruchy vodního hospodá ství, pot eba tekutin ...
  • Plánované rodičovství u žen ve fertilním věku 

   Defence status: DEFENDED
   Ikramova, Sitora (Univerzita Karlova. 1. lékařská fakulta, 2012)
   Date of defense: 12. 6. 2012
   Bakalářská práce je rozdělena na teoretickou a empirickou část. Příslušné kapitoly teoretické části jsou zaměřené na anatomii pohlavního ústroje žen, menstruační cyklus, plodnost a fertilní věk. Další kapytoly pojednávají ...
  • Pohled rodičky na roli otce v průběhu těhotenství a při porodu. 

   Defence status: DEFENDED
   Honetschlägerová, Lucie (Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta, 2018)
   Date of defense: 18. 6. 2018
   Tématem mé bakalářské práce je pohled rodičky na roli otce v průběhu těhotenství a při porodu. Práce je rozdělena na část teoretickou a na část praktickou. Teoretická část se zabývá stručně historií této problematiky, ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV