• Kresebný projev předškoláka 

   Cachová, Iveta (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2006)
   Date of defense: 26. 1. 2006
  • Mateřství nezletilých dívek 

   Presslerová, Pavla (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2012)
   Date of defense: 25. 9. 2012
   ANOTACE: NÁZEV: Mateřství nezletilých dívek AUTOR: Pavla Skasková KATEDRA: Katedra psychologie ŠKOLITEL: PhDr. PaedDr. Anna Kucharská, Ph.D. Předkládaná disertační práce se zaměřuje na fenomén mateřství v adolescenci. V ...
  • Možnosti podpory dětí a dospívajících s ADHD ve škole i mimo ni 

   Horký, Hynek (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2018)
   Date of defense: 5. 6. 2018
   Zaměření diplomové práce s názvem "Možnosti podpory dětí a dospívajících s ADHD ve škole a mimo ni" vychází z autorovy profese učitele na střední škole a z jeho osobních zkušenostní se studenty s ADHD. Cílem práce je ...
  • Percepce a zvládání dopadů specifických poruch učení na každodenní život dětí s touto diagnoózou 

   Vilímová, Zuzana (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2015)
   Date of defense: 4. 2. 2015
   NÁZEV: Percepce a zvládání dopadů specifických poruch učení na každodenní život dětí s touto diagnózou ABSTRAKT Text se zaměřuje na rozpoznání dopadů specifických poruch učení na každodenní život, jak je vnímají samy děti ...
  • Percepce a zvládání dopadů specifických poruch učení na každodenní život dětí s touto diagnózou 

   Vilímová, Zuzana (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2012)
   Date of defense: 28. 5. 2012
   NÁZEV: Percepce a zvládání dopadů specifických poruch učení na každodenní život dětí s touto diagnózou ABSTRAKT Text se zaměřuje na rozpoznání dopadů specifických poruch učení na každodenní život, jak je vnímají samy děti ...
  • Percepce dostatků a nedostatků u dětí s rizikem vzniku gramotnostních obtíží 

   Nováková, Josefína (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2015)
   Date of defense: 10. 9. 2015
   Tato bakalářská práce zpracovává sebraná data v rámci projektu ELDEL, a to konkrétně dotazník SDQ (Googman, 1999). Tento dotazník vypracoval dětský neurolog a psychiatr Robert Goodman, který rozšířil dříve vzniklý dotazník ...
  • Percepce specifických poruch učení pohledem žáků 2. stupně ZŠ 

   Horká, Jitka (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2012)
   Date of defense: 15. 5. 2012
   Bakalářská práce se zabývá problematikou specifických poruch učení pohledem žáků. V práci jsou popsány základní pojmy týkající se problematiky, způsoby práce s dětmi trpící specifickou poruchou učení. Následně jsou zde ...
  • Písemné projevy u žáků 3. a 5. ročníků v diagnostických diktátech 

   Dolníková, Věra (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2017)
   Date of defense: 8. 9. 2017
   This diploma thesis deals with the issue of written expression of pupils in relation to their region and the type of schools in which they are educated. It also deals with spelling skills of pupils with specific developmental ...
  • Pohled dítěte z dětského domova na svůj životní příběh 

   Dubcová, Martina (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2010)
   Date of defense: 20. 1. 2010
  • Porozumění českým větám u dětí s rizikem dyslexie a SLI 

   Bláhová, Veronika (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2012)
   Date of defense: 17. 9. 2012
   Cílem předložené diplomové práce bylo zhodnotit úroveň porozumění českým větám různé gramatické obtížnosti u dětí s rizikem dyslexie a se specificky narušeným vývojem řeči. Hlavním úkolem zde bylo odhalit, zda lze mezi ...
  • Porozumění čtenému textu 

   Bosáková, Markéta (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2009)
   Date of defense: 27. 1. 2009
   Psycholingvistická analýza procesu porozumění čtenému textu. Sledování analyzovaných úrovní procesu porozumění u žáků 8. tříd. Vymezení nejčastějších obtíží s porozuměním, sledování úspěšných, neúspěšných strategií a způsobů ...
  • Porozumění čtenému u dětí 2. třídy v analyticko-syntetické metodě a genetické metodě čtení 

   Rabenhauptová, Lucie (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2013)
   Date of defense: 10. 9. 2013
   Diplomová práce je zaměřena na porozumění čtenému textu u žáků druhých tříd základních škol. Je rozdělená na dvě části - teoretickou a praktickou. V teoretické části jsou vymezeny základní pojmy mapující danou problematiku, ...
  • Porozumění čtenému u dětí s rizikem rozvoje gramotnostních obtíží 

   Bláhová, Veronika (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2015)
   Date of defense: 14. 9. 2015
   Cílem předložené diplomové práce bylo zhodnotit úroveň porozumění čtenému textu u dětí s rizikem vzniku gramotnostních obtíží. Hlavním záměr tkvěl v posouzení výkonů a míry úspěšnosti dětí ze sledovaných dvou skupin ...
  • Porozumění čtenému u žáků 2. třídy základní školy (analyticko - syntetická a genetická metoda) 

   Kulhavá Vlachová, Lenka (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2016)
   Date of defense: 6. 9. 2016
   Cílem předložené diplomové práce je posouzení porozumění čtenému textu u žáků 2. tříd základních škol. Práce se zaměřuje na případnou existenci rozdílů v porozumění čtenému mezi dětmi vyučovanými metodou analyticko-syntetickou ...
  • Postavení žáků se specifickými poruchami učení ve specializované a běžné třídě 

   Rejzková, Světlana (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2006)
   Date of defense: 19. 1. 2006
   Magdalény Rettigové 4, 116 39 Praha 1 tel.: +420 221 900 111 www.pedf.cuni.cz IČ 00216208 DIČ CZ00216208 Dle čl. 4 Opatření rektora č. 6/2010 o Zpřístupnění elektronické databáze závěrečných prací http://www.cuni.cz/UK-3470.html ...
  • Pracovní uplatnění osob s Aspergerovým syndromem 

   Zelenková, Monika (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2007)
   Date of defense: 25. 5. 2007
   Cílem teoretické části této práce je především vymezit problematiku pracovního uplatnění osob s Aspergerovým syndromem. Po objasnění základních pojmů a charakteristik poruch autistického spektra a Aspergerova syndromu se ...
  • Práce speciálního pedagoga ve školním poradenském pracovišti 

   Čechová, Julie (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2015)
   Date of defense: 19. 1. 2015
   Diplomová práce se týká profese školního speciálního pedagoga na běžné základní škole a jeho fungování ve prospěch žáků s výukovými obtížemi. V teoretické části práce jsou popsány skupiny žáků, s nimiž školní speciální ...
  • Problémové děti v mateřské škole z pohledu učitele 

   Bezděková, Jana (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2012)
   Date of defense: 11. 1. 2012
   Teoretická část se zabývá typologií některých problémových oblastí u dětí předškolního věku, faktory které ovlivňují jeho osobnost, důležitostí prevence, diagnostiky a nápravy. Praktická část je zaměřena na výzkum vedoucí ...
  • Problémy rodin dětí s ADD/ADHD 

   Petrou, Ioanna (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2006)
   Date of defense: 26. 5. 2006
   The purpose of my thesis is to describe the specific needs of families with children with ADD/ADHD. Attention is given to the way parents perceive their children's difficulties and how these affect the whole family. ...
  • Příprava předškolního dítěte na vstup do základní školy 

   Svobodová, Petra (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2012)
   Date of defense: 22. 5. 2012
   Diplomová práce se zabývá problematikou přípravy a připravenosti dítěte předškol- ního věku před nástupem povinné školní docházky. Teoretická část je rozdělena do čtyř kapitol. První kapitola se zabývá definicemi zá- ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV