• Rodina a škola jako socializační činitelé reprodukující genderové stereotypy v souvislosti s genderovou segregací na trhu práce 

   Hokeová, Lucie (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2013)
   Date of defense: 10. 6. 2013
   V diplomové práci si klademe otázku, zda instituce rodiny a školy jako významných socializačních činitelů reprodukují genderové stereotypy spojující ženy s rolí pečovatelky o rodinu a o domácnost a muže s rolí živitele ...
  • Rodina očima dětí 

   Šlesingerová, Michaela (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2013)
   Date of defense: 10. 6. 2013
   Diplomová práce na téma Rodina očima dětí je založena na interpretaci výsledků kvalitativního výzkumu. Tento výzkum byl realizován ve výtvarném oboru základní umělecké školy. Komunikačními partnery ve výzkumu byli žáci a ...
  • Subkultura fotbalových fanoušků v ČR 

   Vršecká, Michala (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2015)
   Date of defense: 12. 1. 2015
   NÁZEV: Subkultura fotbalových fanoušků v ČR AUTOR: Michala Vršecká KATEDRA (ÚSTAV) Katedra občanské výchovy a filosofie VEDOUCÍ PRÁCE: PhDr. Zuzana Kubišová ABSTRAKT: Tato bakalářská práce se zaměřuje na analýzu fotbalových ...
  • Svědkové Jehovovi jako příklad nového náboženského hnutí 

   Mrázková, Anna (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2010)
   Date of defense: 13. 9. 2010
  • Uplatnění žen na trhu práce a feministické hnutí 

   Bosáková, Alice (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2013)
   Date of defense: 10. 6. 2013
   Diplomová práce porovná, jak se v průběhu 19. a 20. století vyvíjelo postavení žen na trhu práce a zahrne vliv feministického hnutí na uplatnění se žen v pracovním procesu. Práce se zaměří na oblast vzdělávání, profesního ...
  • Vliv chudoby na chování dítěte s důrazem na sociálně vyloučené lokality v České republice 

   Volfová, Lenka (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2011)
   Date of defense: 23. 5. 2011
  • Význam rodiny a její kombinace se zaměstnáním 

   Urbanová, Lucie (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2011)
   Date of defense: 12. 9. 2011
   Bakalářská práce se zabývá významem rodiny a otázkou harmonizace rodinného a pracovního života. Vymezuje rodinu a zaměstnání jako dvě významné součásti lidského života a poukazuje na hlavní přístupy k problematice slaďování ...
  • Vzdělanostní reprodukce: má sociální postavení rodičů vliv na vzdělávání jejich dětí? 

   Kučerová, Vendula (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2012)
   Date of defense: 21. 5. 2012
   Bakalářská práce s názvem "Vzdělanostní reprodukce: Má sociální postavení rodičů vliv na vzdělávání jejich dětí?" se zabývá vlivem sociálního statusu rodičů na vzdělávání jejich dětí. Práce je rozdělena do čtyř částí, které ...
  • Vzdělanostní společnost 

   Hurtová, Veronika (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2015)
   Date of defense: 7. 9. 2015
   Bakalářská práce analyzuje rozvoj vzdělanostní společnosti. Soustředí se na srovnání ideálu a reality vzdělávání v moderní společnosti a mapuje proměny školy a vzdělávání v průběhu 20. století. Práce vychází zejména z ...
  • Život seniorů na venkově s ohledem na volnočasové aktivity 

   Kocurová, Tereza (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2016)
   Date of defense: 11. 1. 2016
   Tato diplomová práce se zabývá životem současných seniorů na venkově s ohledem na jejich volnočasové aktivity. V první části jsou vymezeny klíčové termíny jako například stárnutí a stáří; senior; aktivní stárnutí; ageismus; ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV