• Klášter premonstrátů v Nové Říši a život jeho členů v letech 1948 - 1968 

   Defence status: DEFENDED
   Novák, Jiří (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2017)
   Date of defense: 4. 9. 2017
   A thesis describes the life of the premonstratensians in Nová Říše and the life of its members from 1948 until 1968. Special attention is paid to events in 1950, when the brothers were arrested and taken away from the ...
  • Klášter premonstrátů v Nové Říši v 1. polovině 20. století 

   Defence status: DEFENDED
   Novotný, Kamil (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2006)
   Date of defense: 1. 6. 2006
  • Klášter premonstrátů v Zábrdovicích ve středověku 

   Defence status: DEFENDED
   Fidrmuc, Lukáš (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2019)
   Date of defense: 3. 9. 2019
   The thesis describes the origins of Norbertines in Brno and establishing of a monastery in Zábrdovice. Author focuses on the medieval stage of the monastery's history. Part of the work is also a reference to the pilgrimage ...
  • Kněz Karel Farský a vznik a Církve československé 

   Defence status: DEFENDED
   Šebestová, Jana (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2006)
   Date of defense: 1. 11. 2006
  • Kult svaté Zdislavy z Lemberka 

   Defence status: DEFENDED
   Černá, Renata (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2010)
   Date of defense: 26. 1. 2010
   Resumé Kult svaté Zdislavy z Lemberka Renata Černá V předložené diplomové práci jsem se zaměřila na vznik a vývoj neoficiálně uctívaného kultu Zdislavy z Lemberka a pokusila jsem se jej prezentovat novým ucelenějším ...
  • Levý Hradec a počátky českého křesťanství 

   Defence status: DEFENDED
   Bělohlávek, Jiří (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2008)
   Date of defense: 17. 6. 2008
   0 Anotace Jiří Bělohlávek: Levy Hradec and origin of czech christianism, 2008 The work is attempting to give certain survey of process of christianization on west side of river Vltava and surrounding of Levy Hradec. It ...
  • Obraz Svaté země v Adomnánově De locis sanctis 

   Defence status: DEFENDED
   Falátková, Michaela (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2021)
   Date of defense: 5. 2. 2021
   The presented thesis deals with the work On the Holy Places (De locis sanctis) compiled by the monk and abbot Adomnán of Iona (624-704). Adomnán's work provides evidence of the unknown Gallic pilgrim Arculf about his journey ...
  • P. Augustin Komanec (1885-1953) 

   Defence status: DEFENDED
   Hlava, Luděk (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2018)
   Date of defense: 5. 9. 2018
   This thesis deals with the life story of Augustin Komanec, dean of Slaný, a man standing among many other anonymous priests who were persecuted for their firm human and Christian attitudes towards the Church and its bishops ...
  • Počátky cisterciáckého kláštera ve Žďáru nad Sázavou 

   Defence status: DEFENDED
   Severová, Klára (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2011)
   Date of defense: 30. 5. 2011
  • Počátky premonstrátů v Čechách 

   Defence status: DEFENDED
   Zemanová, Hana (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2013)
   Date of defense: 4. 6. 2013
   Tato diplomová práce se zabývá počátkem vzniku premonstrátského řádu a jeho uvedením do Čech. První pozornost je věnována dějinám, kde je stručně charakterizována politická, hospodářská a církevní situace v Čechách v první ...
  • Poutní kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené Hoře ve Žďáru nad Sázavou v dějinných souvislostech 

   Defence status: DEFENDED
   Schlosser, Martin (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2017)
   Date of defense: 15. 6. 2017
   This bachelor thesis presents the church of St. Jan Nepomucký on the Zelená hora in the Žďár nad Sázavou in historical connections. The work treats activities of Cistercian order in Žďár, particularly the ones of the abbot ...
  • Působení Jana Nepomuka Ehrlicha na Teologické fakultě Univerzity Karlovy v Praze 

   Defence status: DEFENDED
   Feranc, Daniel (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2006)
   Date of defense: 1. 6. 2006
  • Sborník Bohemia sacra a výročí 1000 let pražské diecéze (973-1973) 

   Defence status: DEFENDED
   Svoboda, Josef (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2019)
   Date of defense: 18. 6. 2019
  • Sedlecko v 10. - 13. století a německý vliv v regionu 

   Defence status: DEFENDED
   Bělohlávek, Miloš (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2019)
   Date of defense: 18. 6. 2019
   The bachelor thesis deals with the special status of the Sedlec region (later called Loket region) as a specific region at the borders between Bohemian and German countries in the historical period from the end of the 10th ...
  • Správa pražské arcidiecéze v letech 1913-2006 ve světle katalogů kléru 

   Defence status: DEFENDED
   Koronthály, Vladimír (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2008)
   Date of defense: 17. 6. 2008
   Mgr. Vladimír Koronthály: Správa Pražské arcidiecéze v letech 1913 - 2006 ve sv tle katalog kléru. Resumé Historie správy Pražské arcidiecéze ve 20. století, zvlášt pak v období po r. 1945, zatím není souhrnn popsána. ...
  • Strahovský opat Metoděj Jan Nepomuk Zavoral 

   Defence status: DEFENDED
   Jeřábková, Lenka (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2008)
   Date of defense: 17. 6. 2008
   RESUMÉ Strahovský opat Metoděj Jan Nepomuk Zavoral Metoděj Jan Nepomuk Zavoral, jehož životopisu se práce věnuje, byl významnou osobností českých církevních dějin konce 19. a první poloviny 20. století. Počátkům jeho života ...
  • Šlechtičtí fundátoři českých klášterů ve 12. století 

   Defence status: DEFENDED
   Dobšinský, Petr (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2015)
   Date of defense: 18. 6. 2015
  • Tvář kostelů na Sokolovsku v letech 1945 - 1960 

   Defence status: DEFENDED
   Kubínová, Drahoslava (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2006)
   Date of defense: 1. 6. 2006
  • Venkovské statky, dvory a rezidence pražského biskupství za Tobiáše z Bechyně 

   Defence status: DEFENDED
   Spoustová, Ludmila (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2010)
   Date of defense: 1. 6. 2010
   Resumé Venkovské statky, dvory a rezidence pražského biskupství za Tobiáše z Bechyně Biskupství pražské vlastnilo již od samotných počátků pozemkový majetek, který postupem doby nabýval na rozsahu a na konci 13. století ...
  • Vyšehrad v době Vratislava II. 

   Defence status: DEFENDED
   Katrák, Ondřej (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2012)
   Date of defense: 4. 6. 2012
   Vyšehrad v době Vratislava II. Diplomová práce se zabývá jedním z nejslavnějších období Vyšehradu. Kníže Vratislav II., od roku 1085 první český král, zde kolem roku 1070 položil základní kámen baziliky sv. Petra a zřídil ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV