• Nanomateriály na bázi oxidu titaničitého 

   Zabloudil, Adam (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2015)
   Date of defense: 11. 6. 2015
   Byl připraven koloidní oxid titaničitý s velikostí částic v intervalu 20 - 40 nm. Následně byly připraveny tři sloučeniny - kyselina methylen bis(fosfonová) H4L1 , kyselina 4-fosfonobutanová H3L2 a kyselina 4-hydroxy-4,4 ...
  • Nové ligandy pro selektivní komplexaci gallia 

   Holub, Jan (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2009)
   Date of defense: 16. 9. 2009
  • Organofosforová analoga trifosfátu 

   Šrein, Jakub (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2015)
   Date of defense: 9. 6. 2015
   V této práci byly připraveny dvě látky obsahující strukturní motiv PCPCP, tedy obdobu biomolekuly ATP, kde jsou kyslíkaté můstky nahrazeny můstky methylenovými. Látky byly charakterizovány pomocí hmotnostní spektrometrie ...
  • PET Chemistry: New Approaches to Radiolabelling with Fluorine-18 and Carbon-11 

   Šimeček, Jakub (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2009)
   Date of defense: 14. 9. 2009
  • Polydentátní aminodifosfináty 

   Böhmová, Zuzana (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2014)
   Date of defense: 2. 6. 2014
   Byly připraveny a studovány dva lineární aminodifosfináty: fosfinátová analoga glycinu - kyselina N-karboxymethyl-aminobis(methyl(hydroxomethyl)fosfinová) (H3L1 ) a kyselina N-karboxymethyl-aminobis(methyl(2-karboxyethyl ...
  • Příprava alkylfosfinových kyselin 

   Procházková, Soňa (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2010)
   Date of defense: 8. 6. 2010
   Byla zkoumána příprava kyseliny methylfosfinové a kyseliny (3-terc-butoxy-3-oxopropyl)fosfinové reakcí bis(trimethylsilyloxy)fosfinu (BTSP) s methyljodidem resp. s terc-butylakrylátem. BTSP byl připravován in situ reakcí ...
  • Reaktivita a vlastnosti analog trifosfátu 

   Šrein, Jakub (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2017)
   Date of defense: 11. 9. 2017
   Reactions leading to cyclization on methylene bridges in PCPCP structure motif were investigated. It was found, that these reactions result in number of various isomers. Some of these isomers were characterized by NMR and ...
  • Stabilita komplexů kovů s ligandem NOTA 

   Poláková, Zuzana (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2014)
   Date of defense: 12. 6. 2014
  • Studium termodynamické stability komplexů polydentátních ligandů 

   Böhmová, Zuzana (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2011)
   Date of defense: 7. 9. 2011
   Byly studovány acidobazické a koordinační vlastnosti makrocyklického ligandu 1-oxa- 4,7-diazacyklononan-4,7-bis(methylfosfonové kyseliny). Potenciometrickými titracemi byly stanoveny protonizační/disociační konstanty a ...
  • Symetrické aminofosfináty 

   Procházková, Soňa (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2012)
   Date of defense: 28. 5. 2012
   Název: Symetrické aminofosfináty Řešitel: Bc. Soňa Procházková Ústav: Katedra anorganické chemie, Přírodovědecká fakulta UK Školitel: RNDr. Vojtěch Kubíček, Ph.D. Email školitele: kubicek@natur.cuni.cz ABSTRAKT Byly ...
  • Symetrické tetraazafosfinové kyseliny 

   Řehoř, Ivan (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2006)
   Date of defense: 22. 5. 2006
  • Syntéza a koordinačné vlastnosti fosfinátových derivatov TACN 

   Kohúteková, Soňa (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2016)
   Date of defense: 15. 6. 2016
   Táto práca sa zaoberá prípravou ligandu, vhodného na selektívnu komplexáciu gália. Navrhnutý ligand je derivátom makrocyklu NOTA s bis(fosfinátovým) pendantným ramenom. Potenciometrickými titráciami boli stanovené protonizačné ...
  • Syntéza a koordinační chování fosfonových a fosfinových derivátů ethylendiaminu 

   Šimeček, Jakub (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2007)
   Date of defense: 25. 6. 2007
  • Syntéza a sorpční vlastnosti bis(fosfonátů) 

   Zabloudil, Adam (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2013)
   Date of defense: 19. 6. 2013
   Byly syntetizovány tři sloučeniny - kyselina hydroxy(phenyl)methandiyl-bis(fosfonová) - disodná sůl (Na2H2L1 ), kyselina 1-hydroxy-2-phenylethan-1,1-diyl-bis(fosfonová) - disodná sůl (Na2H2L2 ) a tetraethyl hepta-1,6-diy ...
  • Syntéza fosfinových kyselin 

   Kruliš, Tomáš (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2013)
   Date of defense: 11. 6. 2013
   Byly připraveny fosfinové kyseliny: kyselina N,N-bis(karboxymethyl)aminomethyl fosfinová a kyselina karboxyethylfosfinová, jež byly dále použity k syntéze bisfosfinových kyselin, a to: kyseliny 1-hydroxy-ethan-1,1-bis[N, ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV