• Podoby české undergroundové scény 

   Defence status: DEFENDED
   Šulcová, Andrea (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2015)
   Date of defense: 13. 1. 2015
   Resumé Diplomová práce se věnuje podobám české undergroundové scény na základě analýzy dvou samizdatových literárních časopisů - Vokno (1979-1989) a Revolver Revue (1985-1989). Práce sleduje analogické a odlišné tendence ...
  • Proměny prózy Petry Hůlové 

   Defence status: DEFENDED
   Procházka, Martin (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2014)
   Date of defense: 3. 9. 2014
   V této diplomové práci jsem se zaměřil na literární tvorbu spisovatelky Petry Hůlové. Její díla jsem zanalyzoval, při čemž jsem kladl důraz na výstavbu fikčního světa a postav, dále na styl vyprávění a práci s časem. V ...
  • (Re)Konstrukce subjektivity a času v žánru autobiografie 

   Defence status: DEFENDED
   Soukupová, Klára (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2012)
   Date of defense: 18. 6. 2012
   Práce se zabývá novější teorií autobiografie. Jejím metodologickým východiskem je literární naratologie, ale interdisciplinárně využívá i poznatků z filozofie, psychologie či kognitivních věd. Dokládá, že autobiografie ...
  • Recepční a intertextové strategie v románovém cyklu Terryho Pratchetta: Úžasná Zeměplocha 

   Defence status: DEFENDED
   Cermonová, Klára (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2014)
   Date of defense: 9. 1. 2014
   This thesis is focused on The Discworld, book series written by English writer Terry Pratchett. It examines which tools the author is using for achieving such a readability and catchines of his novels. Investigations are ...
  • Recepční strategie Lustigových děl 

   Defence status: DEFENDED
   Zimová, Lucie (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2012)
   Date of defense: 10. 9. 2012
   Diplomová práce se zabývá recepčními strategiemi vybraných Lustigových textů (Druhé kolo in Démanty noci, Dita Saxová, Z deníku sedmnáctileté Perly Sch., Krásné zelené oči). Naším cílem je dokázat, zda Lustig spoléhá na ...
  • Recepční strategie Lustigových děl 

   Defence status: RECOGNIZED
   Zimová, Lucie (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2013)
   Date of defense: 5. 2. 2013
   Rigorous work deals with reader-response strategies of some Lustig's texts. Our aim is to prove if Lustig relies on high subject and culture encyclopedia of his readers or if his works have esthetic value without these ...
  • Srovnávací analýza : Virginia Woolfová Paní Dallowayová a Michael Cunningham Hodiny 

   Defence status: DEFENDED
   Procházková, Lucie (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2013)
   Date of defense: 12. 6. 2013
   Resumé Virginia Woolfová, autorka moderní prózy první poloviny 20.století, napsala roku 1925 svůj nejznámější román Paní Dallowayová, v němž líčí jeden červnový den roku 1923 Clarissy Dallowayové, která pořádá večírek pro ...
  • Svět postav Jáchyma Topola 

   Defence status: DEFENDED
   Procházka, Martin (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2011)
   Date of defense: 5. 9. 2011
   bakalá ské práce Sv t postav Jáchyma Topola V této bakalá ské práci jsem se zam il na t i reprezentativní díla spisovatele Jáchyma Topola, o kterých si myslím, e práv ona vystihují Topolovu tvorbu nejlépe. Tato díla jsem ...
  • Svět postav Jáchyma Topola 

   Defence status: DEFENDED
   Vytiska, Vojtěch (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2013)
   Date of defense: 12. 6. 2013
   Bakalářská práce se zabývá analýzou fikčních světů raných próz Jáchyma Topola: Výlet k nádražní hale a Sestra. Práce se zaměřuje na systém a analýzu postav. Metodou analýzy narativních modalit odhaluje komplikovaný fikční ...
  • Tematizace oběti/přepisování vinny; komparativní analýza narativních strategií v knihách Kateřiny Tučkové: Vyhnání , G.Schnirch a Ralfa Rothmanna: Zemřít na jaře 

   Defence status: DEFENDED
   Plachtová, Lucie (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2021)
   Date of defense: 17. 5. 2021
  • Teorie petrifikovaných světů na příkladu antiutopické a dystopické literatury 

   Defence status: DEFENDED
   Pavlova, Olga (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2019)
   Date of defense: 4. 4. 2019
   In my dissertation Theory of Petrified Worlds on the Example of Anti-Utopian and Dystopian Literature, I deal with anti-utopian and dystopian literature, which has been largely neglected by Czech scholarship. After the ...
  • Topos nádraží v české literatuře 

   Defence status: DEFENDED
   Sirotek, Adam (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2018)
   Date of defense: 4. 9. 2018
  • Tvorba Pavla Kohouta v letech 1979-1989 

   Defence status: DEFENDED
   Pittnerová, Tereza (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2014)
   Date of defense: 3. 9. 2014
   Diplomová práce s tématem Tvorba Pavla Kohouta v letech 1979-1989 zpracovává úsek Kohoutova života a tvorby během jeho exilového pobytu v Rakousku. Cílem práce bylo zjistit charakteristické rysy prozaického umění Pavla ...
  • Úloha prostoru v psychlogických románech Vlčí jáma a Helimadoe 

   Defence status: DEFENDED
   Valešová, Markéta (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2020)
   Date of defense: 8. 9. 2020
   Tato diplomová práce se zabývá způsoby výstavby narativního prostoru a jeho funkcí v rámci dvou románů psychologické prózy: Vlčí jámy Jarmily Glazarové a Helimadoe Jaroslava Havlíčka. Narativní prostor je proto studován ...
  • Zvuk slunečních hodin 

   Defence status: DEFENDED
   Janušová, Zdeňka (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2014)
   Date of defense: 3. 9. 2014

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV