• Periodizace psychického vývoje do dospělosti s důrazem na psychoanalýzu 

   Defence status: DEFENDED
   Brožová, Kateřina (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2007)
   Date of defense: 22. 5. 2007
   Titul a jméno autora: Kateřina Nogolová (roz. Brožová) Instituce: Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta Katedra Psychologie Myslíkova 7, 110 00 Praha 1 Obor: Psychologie a speciální pedagogika Program: Psychologie ...
  • Periodizace psychického vývoje do dospělosti s důrazem na psychoanalýzu 

   Defence status: RECOGNIZED
   Nogolová, Kateřina (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2011)
   Date of defense: 6. 9. 2011
   Author's name: Kateřina Nogolová (roz. Brožová) Institution: Charles University in Prague Psychology dept. Myslíkova 7, 110 00 Praha 1 Major: Psychology and Special education Program: Psychology Title: PERIODIZATION OF ...
  • Pohádka jako sen 

   Defence status: DEFENDED
   Vídršperková, Lenka (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2017)
   Date of defense: 23. 5. 2017
   This thesis presents the psychological concept of dreams and fairy tales and the possible similarities existing between them. Its main source is a depth psychology, psychoanalysis particularly. The thesis is consisting of ...
  • Pojetí pedagogického vztahu ve filosofii výchovy a psychoanalýze. Sókratovský model 

   Defence status: DEFENDED
   Musil, Martin (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2015)
   Date of defense: 18. 5. 2015
   Autor se v práci se zabývá podobami pedagogického vztahu, jak je pojímán v různých druzích literatury. Jeho obecné definice a názory na to, jaké vztahy by měli učitelé se svými žáky budovat, jsou porovnávány s pojetím ...
  • Posttraumatický růst u adolescentů a mladých dospělých 

   Defence status: DEFENDED
   Valentová, Hana (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2019)
   Date of defense: 24. 9. 2019
   The thesis focuses on posttraumatic growth in adolescents and young adults. The subject of the research is finding and tracking reactions and changes that emerge after a specific stimulus - an existentially experienced ...
  • Používanie rozprávok a foklórnych zvykov rodičmi 

   Defence status: DEFENDED
   Horková, Lenka (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2012)
   Date of defense: 28. 5. 2012
   Cieľom diplomovej práce bolo zistiť, akým spôsobom nakladajú rodičia s rozprávkovými motívmi a folklórnymi tradíciami vo forme strašenia nadprirodzenými bytosťami. Na základe dostupných zdrojov sa podarilo preskúmať ...
  • Prožívání klasické hudby jejími interprety 

   Defence status: DEFENDED
   Kůdelová, Anna (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2019)
   Date of defense: 4. 6. 2019
   This thesis explores experiences of professional, classical musicians who perform music on daily basis. The main observation is whether listening to music creates a synesthesia within this very specific group. Synesthesia ...
  • Psychologická práce s klienty Azylového domu v Horních Počernicích 

   Defence status: DEFENDED
   Fonferová, Ľudmila (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2013)
   Date of defense: 23. 9. 2013
   TITLE: Counselling and Psychological Services for Clients at The Horní Počernice Shelter Home AUTHOR: Mgr. Ľudmila Fonferová DEPARTMENT: The department of Psychology SUPERVISOR: Doc. PhDr. Miloš Kučera, CSc. ABSTRACT: The ...
  • Psychologické aspekty krizové intervence (neklinického typu) 

   Defence status: DEFENDED
   Soyková, Vivienne (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2012)
   Date of defense: 7. 11. 2012
   TITLE: Psychological aspects of Crisis Intervention (non-clinical type) AUTHOR: Vivienne Soyková DEPARTMENT: Dpt. of Psychology SUPERVISOR: Doc. PhDr. Miloš Kučera, CSc. ABSTRACT: Dealing with stress-affected people and ...
  • Psychologické aspekty života v azylovém domě 

   Defence status: DEFENDED
   Čepelák, Roman (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2012)
   Date of defense: 16. 1. 2012
   NÁZEV: Psychologické aspekty života v azylovém domě. AUTOR: PhDr. Roman Čepelák KATEDRA (ÚSTAV) Katedra psychologie VEDOUCÍ PRÁCE: Doc. PhDr. Miloš Kučera, CSc. ABSTRAKT: Diplomová práce analytickým způsobem zkoumá život ...
  • Psychologické otázky osvojování psacího psaní: kognitivní strategie, jejich vývoj a odlišnosti při opisu a přepisu 

   Defence status: DEFENDED
   Albertová, Barbora (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2007)
   Date of defense: 22. 5. 2007
   Diplomová práce byla zaměřena na prvotní vývoj psaní. Podrobně jsme popsali nezbytnost osvojení motorické stránky psaní a počátky rozvoje schopnosti zaměřit se na význam psaného.Závěrem s diplomové práce, které byly vymezeny ...
  • Psychologie milostné korespondence 

   Defence status: DEFENDED
   Kuldová, Michaela (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2009)
   Date of defense: 15. 9. 2009
   Tato práce k milostným dopisům přistupovala třemi různými způsoby. Pokusila se na dopisy pohlédnout z hlediska vztahové problematiky, pragmatiky komunikace a estetické literární tvorby. Zprostředkovaný kontakt mezi partnery ...
  • Self-efficacy u pacientů s duální diagnózou v závěrečné fázi léčby v rámci psychiatrické hospitalizace 

   Defence status: DEFENDED
   Kyzeková, Michaela (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2021)
   Date of defense: 21. 5. 2021
   Cílem této práce bylo zjistit, jak může vypadat self-efficacy pacientů s duální diagnózou v závěrečné fázi jejich léčby v rámci psychiatrické hospitalizace. V teoretické části je rozebrán konstrukt self-efficacy, problematika ...
  • Sen a dalších projevy nevědomí v mezilidské komunikaci 

   Defence status: DEFENDED
   Písecká, Petra (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2012)
   Date of defense: 12. 9. 2012
   Cílem diplomové práce je vyzdvihnout komunikační hledisko na úrovni zacházení s nevědomými projevy, a to s důrazem na zacházení se sny. Na základě analýzy textů Sigmunda Freuda je zkoumáno, jakým způsobem lze vyprávět o ...
  • "Smrt v Benátkách": psychoanalytický přístup 

   Defence status: DEFENDED
   Sácký, Jan (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2021)
   Date of defense: 10. 9. 2021
   The goal of this thesis is to offer a psychoanalytical understanding of Thomas Mann's short story Death in Venice. This understanding is achieved through analysis of motive of godhood and the explanation of two dominant ...
  • Srovnání interpretací pohádky Kráska a zvíře 

   Defence status: DEFENDED
   Dubská, Tereza (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2013)
   Date of defense: 18. 6. 2013
  • Srovnání interpretací pohádky o Jeníčkovi a Mařence 

   Defence status: DEFENDED
   Pohlová, Aneta (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2013)
   Date of defense: 18. 6. 2013
   Bakalářská práce na téma "Srovnání interpretací pohádky Jeníček a Mařenka" má teoretický charakter. Nejdříve se práce zaměřuje na možnou příčinu vzniku původní orální verze pohádky Jeníček a Mařenka, posléze se věnuje ...
  • Srovnání interpretací pohádky Sněhurka 

   Defence status: DEFENDED
   Vídršperková, Lenka (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2013)
   Date of defense: 18. 6. 2013
  • Víra ve svobodnou vůli a studenti vysokých škol 

   Defence status: DEFENDED
   Noskovič, Marek (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2019)
   Date of defense: 4. 6. 2019
   Is free will simply an illusion? Or is it justifiable that we have built on free will our whole human society, including the legal system? For several centuries, there has been a debate in philosophical and theological ...
  • Volba idolů ve školním věku (Pop-Pantheon) 

   Defence status: DEFENDED
   Ryba, Zdeněk (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2016)
   Date of defense: 12. 9. 2016
   Název:Volba idolů ve školním věku (Pop-Pantheon) Autor:Zdeněk Ryba Katedra:Katedra psychologie Školitel: doc. PhDr. Miloš Kučera, CSc. Základním tématem práce je volba vzorů dětí na základní škole. Je součástí výzkumu ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV