• Moderní jazykové tendence české hudební publicistiky 

   Defence status: DEFENDED
   Morochovičová, Eliška (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2012)
   Date of defense: 22. 6. 2012
   Bakalářská práce se zabývá infiltrací moderních tendencí do české hudební publicistiky, které představují určité odlišnosti od jejích obecných norem, a to především v podobě individualistického přístupu mladých autorů k ...
  • Narativní struktury, mytologizace a transmediální vyprávění na příběhu Hvězdných válek 

   Defence status: DEFENDED
   Lišková, Tereza (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2014)
   Date of defense: 25. 6. 2014
   Tématem diplomové práce byla analýza narativních struktur a transmediálního vyprávění v příběhu Hvězdných válek (Star Wars) zpracovaných do filmové podoby režisérem Georgem Lucasem. Práce se zaměřila především na narativní ...
  • Narativní vzorce a diskurzivní analýza jako metody dekódování ideologie ve zpravodajství KCNA 

   Defence status: DEFENDED
   Hajzlerová, Jana (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2013)
   Date of defense: 24. 6. 2013
   Diplomová práce se věnuje možným způsobům odkrývání ideologie ve zpravodajských textech na příkladu vybraného vzorku zpravodajství Korejské centrální zpravodajské agentury - nejdůležitějšího média v Korejské lidově ...
  • Národnostní a rasové stereotypy v televizní reklamě : (se zaměřením na USA) 

   Defence status: DEFENDED
   Peňázová, Eva (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2010)
   Date of defense: 22. 6. 2010
   Diplomová práce "Národnostní a rasové stereotypy v televizní reklamě (se zaměřením na USA)" pojednává o rasistických tendencích v současné americké televizní reklamě. Cílem je popsat stereotypní prezentaci černochů, Hispánců ...
  • Nástroje mediální politiky v Římě Gaia Julia Caesara 

   Defence status: DEFENDED
   Košek, Pavel (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2006)
   Date of defense: 27. 6. 2006
   The diploma work Instruments of Media Policy in Gains Julius Caesar's Rome is focused on the period of human history dated between years 146 B.C. and 28 B.C. and it is aimed to identify and describe instruments of media ...
  • Občanský žurnalismus a komunitní diskurz na příkladu webu Slavistickenoviny.cz 

   Defence status: DEFENDED
   Minařík, Miloš (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2015)
   Date of defense: 24. 6. 2015
   Práce přispívá do obecného poznání fenoménu označovaného jako aktivní publikum, které generují technické možnosti soudobých digitalizovaných médií označovaných souhrnně jako éra webu 2.0. V tomto směru sleduje práce ...
  • Obraz podnikatele v tisku : kritická analýza diskurzu 

   Defence status: DEFENDED
   Švrčková, Taťána (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2007)
   Date of defense: 26. 6. 2007
   V této diplomové práci se věnuji obrazu podnikatele v tištěných médiích. Pokouším se v ní nastínit, jakým způsobem média zachycují a popisují realitu na příkladu zobrazování podnikatelů jako sociální skupiny. Powered by ...
  • Pragmalingvistická analýza českého a francouzského komentáře 

   Defence status: DEFENDED
   Klabíková Rábová, Tereza (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2014)
   Date of defense: 6. 3. 2014
   Disertační práce s názvem Pragmalingvistická analýza českého a francouzského komentáře se věnuje kvalitativnímu metodologickému přístupu k analýze specifického mediálního sdělení - tištěného komentáře. Práce sleduje několik ...
  • Přístup českých deníků Lidové noviny, Mladá fronta Dnes a Právo k přímé volbě prezidenta České republiky 

   Defence status: DEFENDED
   Kottová, Anna (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2014)
   Date of defense: 24. 6. 2014
   Diplomová práce s názvem Přístup českých deníků Lidové noviny, Mladá fronta Dnes a Právo k přímé volbě prezidenta České republiky si klade za cíl potvrdit, nebo vyvrátit stranění tří českých periodik v období mezi prvním ...
  • Referování o významných krizových událostech v českých denících na příkladu mexické chřipky 

   Defence status: DEFENDED
   Černá, Lucie (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2011)
   Date of defense: 2. 2. 2011
   Tato diplomová práce se zabývá způsoby, jakými čtyři vybrané české deníky pokryly nástup a rané šíření jedné z posledních světově významných krizových událostí, tzv. mexické chřipky, která vypukla v první polovině roku ...
  • Reflexe dívčího světa v časopise Bravo Girl! 

   Defence status: DEFENDED
   Dovenerová, Sylvie (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2012)
   Date of defense: 30. 1. 2012
   Hlavním cílem diplomové práce "Reflexe dívčího světa v časopise Bravo Girl!" je pomocí kritické analýzy diskurzu identifikovat ideologická poselství v textech tohoto časopisu a analyzovat všechny podoby ideologie "my" ...
  • Reprezentace Srbů a Albánců v českém tisku při vyhlašování nezávislosti Kosova 

   Defence status: DEFENDED
   Procházka, Tomáš (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2010)
   Date of defense: 22. 6. 2010
   Diploma thesis "Život a dílo Václava Chába" deals with an image of Václav Cháb (1895 - 1983), czech publicist, writer and translator. Diploma thesis describes important moments of Cháb's life in chronological sequence. ...
  • Rétorika uživatelů vybraných asynchronních diskusí na internetu 

   Defence status: DEFENDED
   Klika, Jan (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2012)
   Date of defense: 30. 1. 2012
   Magisterská diplomová práce "Rétorika uživatelů vybraných asynchronních diskusí na internetu" se zaměřuje na řečovou kulturu a rétorickou kultivovanost ve vybraných diskusních příspěvcích tří zpravodajských serverů, a to ...
  • Role úvodníků v současných českých periodicích na příkladu měsíčníků CosmoGirl! a Cosmopolitan 

   Defence status: DEFENDED
   Jandíková, Eva (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2011)
   Date of defense: 21. 6. 2011
   Magisterská diplomová práce s názvem "Role úvodníků v současných českých periodicích na příkladu měsíčníků CosmoGIRL! a Cosmopolitan" si klade za cíl prostřednictvím provedené stylistické analýzy popsat transformaci ...
  • Současný český polemický diskurz na příkladu sporu o Milana Kunderu 

   Defence status: DEFENDED
   Orel, Ivan (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2010)
   Date of defense: 23. 6. 2010
   Diplomová práce "Současný český polemický diskurz na příkladu sporu o Milana Kunderu" pojednává o mediální diskuzi vyvolané článkem v týdeníku Respekt. Podle tohoto článku Milan Kundera 14. března 1950 na stanici Sboru ...
  • Srovnání vysílání hokejového turnaje na olympijských hrách v roce 1998 a 2010 se zaměřením na komentář 

   Defence status: DEFENDED
   Bereň, Michael (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2011)
   Date of defense: 17. 6. 2011
   Bibliografický záznam BEREŇ, Michael. Srovnání vysílání hokejového turnaje na olympijských hrách v roce 1998 a 2010 se zaměřením na komentář. Praha, 2011. 152 s. Bakalářská práce (Bc.) Univerzita Karlova, Fakulta sociálních ...
  • Tito a titoismus : posun v rétorice československých médií po vyloučení Jugoslávie z Informačního byra 28. června 1948 a srovnání s přístupem médií jugoslávských 

   Defence status: DEFENDED
   Marčićová, Taťána (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2010)
   Date of defense: 22. 6. 2010
   Práce porovnává přístup československých a jugoslávských médií k reprezentaci Jugoslávie a jejího prezidenta Josipa Broze Tita v období, kdy byla tato země v důsledku roztržky mezi Stalinem a Titem Sovětským svazem zatracena ...
  • Užití a funkce persvazivních jazykových prostředků v ženských časopisech 

   Defence status: DEFENDED
   Hrabáková, Anna (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2015)
   Date of defense: 24. 6. 2015
   Diplomová práce se zabývá persvazí a jejími prostředky v současných žurnalistických textech - magazínech pro ženy. S využitím přístupů kritické analýzy diskursu analyzuje vybrané verbální prostředky, jež v textu slouží ke ...
  • Velšská média v moderní společnosti a jejich postavení mezi celostátními médii na území Walesu 

   Defence status: DEFENDED
   Valášková, Tereza (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2007)
   Date of defense: 20. 6. 2007
  • Vývoj počítačových her jako média a jeho odraz ve specializovaných a mainstreamových médiích 

   Defence status: DEFENDED
   Švelch, Jaroslav (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2013)
   Date of defense: 16. 9. 2013
   Tato práce si klade za cíl zmapovat počátky kultury počítačových her pro osmibitové počítače v Československu. Snaží se poskytnout obrysy sociální historie užití počítačových her primárně v letech 1982-1989, tedy od počátků ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV