• Hodnocení spektra potřeb seniorů 

   Hladíková, Vendula (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2014)
   Date of defense: 11. 9. 2014
   Tato diplomová práce se skládá ze dvou částí. Z části teoretické a částí praktické. Teoretická část se nejprve zabývá stárnutím a stářím. Podrobně rozvádí změny na úrovni fyzické i psychické, které s rostoucím věkem ...
  • Institucionální péče o seniory s Parkinsonovou nemocí 

   Dubská, Natalie (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2012)
   Date of defense: 14. 9. 2012
   Parkinsonova nemoc je neurodegenerativní onemocnění, jež v současné době nelze výléčit. Je to nemoc s výraznými motorickými příznaky , které nemocného brzy začnou omezovat v dosavadním společenském životě, přestože mysl ...
  • Integrace vozíčkářů do společnosti. 

   Rohlíček, Jan (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2006)
   Date of defense: 15. 5. 2006
   My work deals with the integration of wheelchair disabled persons into the society and it is focused on current situation in Czech Republic. In the first part of my work, consisting of four chapters handicap is defined ...
  • Jeden z modelů přípravy dívek pro pečovatelství 

   Bartoňová, Eliška (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2015)
   Date of defense: 11. 6. 2015
   Diplomová práce s názvem Jeden z modelů přípravy dívek na pečovatelství je rozvržena do čtyř částí. První část vysvětluje pojem pečovatelství obecně a ve spojitosti se sociálními službami, druhá část se zabývá projektem ...
  • Komparace života seniorů v různém prostředí 

   Duchoňová, Magdalena (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2015)
   Date of defense: 11. 6. 2015
  • Komparační studie sociální práce v hospici v České republice a v Kanadě 

   Mašatová, Irena (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2015)
   Date of defense: 11. 6. 2015
   Tématem této diplomové práce je komparace sociální práce v hospicích v České Republice a v Kanadě a práce je zaměřena především na zjištění rolí a kompetencí sociálních pracovníků. Úvodní část se zabývá objasněním historie ...
  • Kompezační pomůcky pro sluchově postižené 

   Lapčáková, Jana (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2011)
   Date of defense: 23. 5. 2011
  • Komunikační strategie v odborné práci s člověkem s demencí AD typu 

   Tilkovská, Klára (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2009)
   Date of defense: 18. 5. 2009
   Alzheimerova choroba patří k nejčastějším formám demence. Výskyt této choroby narůstá s prodlužováním délky tivota. Proto si tato diplomová práce dává za cíl poukázat na úskalí, které toto onemocnění přináší lidem do běžného ...
  • Kraniosakrální terapie 

   Klimešová, Marie (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2015)
   Date of defense: 11. 6. 2015
   Diplomová práce se zbývá kraniosakrální terapií. Je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část popisuje historie, odvětví a principy této metody. Uvádí také základní informace o kraniosakrálním ošetření a ...
  • Krize jako výzva ke změně kvality života : v kontextu vztahu lékaře a pacienta ohroženého domácím násilím 

   Cimrmannová, Tereza (Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta, 2010)
   Date of defense: 30. 4. 2010
  • Kulturní fenomén tetování 

   Náprstková, Lada (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2009)
   Date of defense: 18. 5. 2009
   Teoretický základ mé práce se člení do pěti kapitol. Kapitoly jsou obsahově zaměřeny na historické tetování, náboženské, kriminální a praktické tetování. V závěrečné páté kapitole uvádím přehled informací ze světa tetování. ...
  • Kvalifikační příprava sociálních pracovníků v oblasti krizové intervence 

   Maráková, Jana (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2017)
   Date of defense: 25. 9. 2017
   This master's thesis deals with a preparation of a qualification training for social workers that work with a client in crisis. It examines what are the requirements for the social worker and his range of further training. ...
  • Kvalita života mladých nezaměstnaných lidí za pomoci dotazníku WHOQOL - BREF 

   Udatný, Miroslav (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2017)
   Date of defense: 25. 9. 2017
   The presented diploma thesis in its theoretical part introduces the reader to the issue of the quality of life. This polysemantical term, which can be hardly defined, is based on a wide range of views and applicable ...
  • Kvalita života osob s mentální retardací v kontextu transformace sociálních služeb 

   Skořepová, Romana (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2018)
   Date of defense: 24. 9. 2018
   Diplomová práce se nazývá: Kvalita života osob s mentální retardací v kontextu transformace sociální služby. Cílem mé práce bylo stručně popsat proces, historii, vývoj a rizika transformace sociálních služeb v České ...
  • Kvalita života seniorů v ústavní péči 

   Zmeškalová, Petra (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2012)
   Date of defense: 24. 5. 2012
  • Kvality života žen v ČR 

   Vachtová, Soňa (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2010)
   Date of defense: 20. 5. 2010
   V této práci si za hlavní cíl kladu zjištění, do jaké míry jsou ženy spokojeny se svým životem, a to v aspektech života, které úzce souvisí s genderovou problematikou. V první části z počátku nastiňuji kdy, kde a kdo se ...
  • Management sociální práce v případě domácího násilí 

   Dömeová, Tereza (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2017)
   Date of defense: 26. 6. 2017
   My work called Management of social work in problematics of domestic violence will cover management of social work and work of social workers in this problematics in chosen intervention, crisis, counseling centers and ...
  • Manželství 

   Chvátalová, Tereza (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2012)
   Date of defense: 14. 9. 2012
   Diplomová práce se zabývá problematikou manželství, manželského soužití a vzájemnými vztahy mezi manžely. Dále zkoumá faktory stability, které manželství ovlivňují. Cílem práce bylo postihnout a zachytit nejdůležitější ...
  • Mnohoproblémová rodina 

   Košťáková, Alžběta (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2017)
   Date of defense: 26. 6. 2017
   The diploma work deals with the problems today's families suffer from, also deals with the support that can be given to dysfunctional families in the Czech Republic. Description of functional family and the family definition ...
  • Modely paliativní péče. 

   Blümelová, Kristina (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2011)
   Date of defense: 12. 9. 2011
   Hlavním tématem mé práce je umírání a to jak v historii, tak v současnosti s ohledem na možnost domácího ošetřování za použití paliativní péče. Možnost pečování o nemocného v rodinném kruhu by mělo být v dnešní době ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV