• Hydrosolubilization of BODIPY for optical labelling of biomolecules 

   Defence status: DEFENDED
   Bartoň, Jan (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2015)
   Date of defense: 10. 6. 2015
   1 Abstrakt Cílem této práce bylo ukázat syntézu a potenciální využití fluorescenčních sond rozpustných ve vodě založených na BODIPY. Konkrétně se jednalo o přípravu sond s mono- a heterobi- funkčními funkčními skupinami. ...
  • Komplexy přechodných kovů jako potenciální kontrastní látky pro 19F MRI 

   Defence status: DEFENDED
   Whole item or its parts have restricted access until 13. 07. 2022
   Dobrovolná, Tereza (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2021)
   Date of defense: 13. 7. 2021
   Vhodnými kontrastními látkami pro metodu 19 F MRI jsou fluorované koordinační sloučeniny, jejichž jaderné spinové relaxační časy jsou krátké díky přítomnosti paramagnetických iontů kovů v blízkosti jádra 19 F. Tato práce ...
  • Kontrastní látky pro 19F MRI 

   Defence status: DEFENDED
   Koucký, Filip (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2016)
   Date of defense: 15. 6. 2016
   Pro metodu 19 F MRI jako takovou je nezbytné využití fluorovaných kontrastních látek s krátkými relaxačními časy. Paramagnetické kovy značně zkracují relaxační časy v závislosti na vzdálenosti relaxujícího jádra od ...
  • Kontrastní látky pro 19F MRI 

   Defence status: DEFENDED
   Špánek, Jiří (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2016)
   Date of defense: 20. 9. 2016
   Neinvazivní zobrazovací metody, jako je např. MRI, jsou v dnešní době jednou z nejpoužívanějších diagnostických metod v medicíně. V současné době jsou vyvíjeny i speciální techniky MRI, které využívají měření jader 19 F a ...
  • Kontrastní látky pro 19F nukleární magnetickou tomografii 

   Defence status: DEFENDED
   Martinisková, Marie (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2015)
   Date of defense: 7. 9. 2015
   Tato diplomová práce je zaměřena na přípravu a studium nových makrocyklických ligandů obsahující atomy fluoru s potenciálním použitím jako kontrastních látek pro 19 F tomografii magnetické rezonance. Připravené ligandy ...
  • Kontrastní látky pro 19F nukleární magnetickou tomografii 

   Defence status: DEFENDED
   Martinisková, Marie (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2013)
   Date of defense: 11. 6. 2013
   Tato bakalářská práce je zaměřena na přípravu a studium nových makrocyklických ligandů obsahující atomy 19 F pro komplexaci trojmocných iontů z řady lanthanoidů, s potenciálním použitím jako kontrastních látek pro 19 F ...
  • Kontrastní látky pro heteronukleární MRI 

   Defence status: DEFENDED
   Koucký, Filip (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2018)
   Date of defense: 6. 6. 2018
   In this thesis the pH dependency of the coordination modes of lanthanide complexes with macrocyclic ligands based on 1,4,7,10-tetraazacyclododecane skeleton was studied. The cyclen-based ligand structures in this work ...
  • Koordinačně nenasycené komplexy s potenciální nukleázovou aktivitou 

   Defence status: DEFENDED
   Willimetz, Robert (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2022)
   Date of defense: 25. 5. 2022
   Biofilms are bacterial colonies attached to the surfaces through matrix of the biopolymer substances they produce. These biofilms can also form on medical implants, where they are responsible for difficult-to-treat chronic ...
  • Koordinační chování substituovaných derivátů cyklenu 

   Defence status: DEFENDED
   Bárta, Jiří (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2019)
   Date of defense: 10. 9. 2019
   Tomografie magnetické rezonance (MRI) je jednou z neinvazivních technik sloužící k vyšetření měkkých tělních tkání. Nevýhodou MRI je nízké rozlišení a specificita, proto se v klinické praxi často aplikují kontrastní látky ...
  • Koordinační sloučeniny jako kontrastní látky pro 19F MRI 

   Defence status: DEFENDED
   Špánek, Jiří (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2018)
   Date of defense: 20. 9. 2018
   Magnetic Resonance Imaging (MRI) is one of noninvasive imaging and diagnostic methods in today's medicine. The most commonly measured nucleus is H1 of the water molecules present in the human body. There are also methods ...
  • Makrobicyklické ligandy pro aplikace v MRI 

   Defence status: DEFENDED
   Pniok, Miroslav (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2011)
   Date of defense: 31. 5. 2011
   3 Název: Makrobicyklické ligandy pro aplikace v MRI Řešitel: Bc. Miroslav Pniok Ústav: Katedra anorganické chemie, Přírodovědecká fakulta Školitel: doc. RNDr. Jan Kotek, Ph.D. E-mail školitele: modrej@natur.cuni.cz Abstrakt: ...
  • Makrocyklické ligandy pro selektivní komplexaci velkých kationtů 

   Defence status: DEFENDED
   Šefčík, Martin (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2021)
   Date of defense: 3. 2. 2021
   3 Abstrakt Makrocyklickým komplexům aktinoidů je v dnešní době věnována stále větší pozornost pro jejich potenciální aplikaci v radioterapii. To klade značné nároky na jejich termodynamickou i kinetickou stabilitu. Ty jsou ...
  • MRI kontrastné látky pre angiografické aplikácie 

   Defence status: DEFENDED
   Urbanovský, Peter (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2015)
   Date of defense: 10. 6. 2015
   Súčasná diagnostická metóda magnetickej tomografie (MRI) používa kontrastné látky typu T1 založené na komplexoch Gd3+ . Pre vysokú toxicitu voľného Gd3+ sú požadované jeho komplexy, ktoré sú termodynamicky stále, kineticky ...
  • MRI kontrastní látky využívající přenosu saturace 

   Defence status: DEFENDED
   Krchová, Tereza (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2012)
   Date of defense: 4. 6. 2012
   Název: MRI kontrastní látky využívající přenosu saturace Řešitel: Bc. Tereza Krchová Ústav: Katedra anorganické chemie, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Karlova v Praze Školitel: doc. RNDr. Jan Kotek, Ph.D. E-mail ...
  • Nanodiamonds coated with thermoresponsive paramagnetic polymers 

   Defence status: DEFENDED
   Whole item or its parts have restricted access until 12. 09. 2022
   Čopák, Jakub (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2019)
   Date of defense: 12. 9. 2019
   Teplota je základní fyzikální veličina reflektující procesy probíhající v živých systémech. Proto je důležité navrhnout teploměr, který dokáže měřit teplotu v reálném čase a v nano-rozlišení. Zdá se, že slibnými kandidáty ...
  • Nanokrystalické perovskitové fáze pro MRI a fluorescenční mikroskopii 

   Defence status: DEFENDED
   Kačenka, Michal (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2009)
   Date of defense: 14. 9. 2009
  • Nové ligandy pre nukleárnú magnetickú tomografiu - pH responzivné kontrastné látky 

   Defence status: DEFENDED
   Urbanovský, Peter (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2013)
   Date of defense: 11. 6. 2013
   Rýchle rozšírenie techniky MRI prinieslo nové požiadavky na MRI kontrastné látky. Sú požadované netoxické, kineticky inertné, termodynamicky stále, biologicky neaktívne komplexy Gd(III) s čo najvyššou relaxivitou (schopnosť ...
  • Nové ligandy pro medicínské aplikace 

   Defence status: DEFENDED
   Holá, Kateřina (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2010)
   Date of defense: 21. 6. 2010
   Tato bakalářská práce má za cíl přípravu potenciálně vhodných makrocyklických ligandů (obrázek 1) pro komplexaci trojmocných iontů lanthanoidů. Jejich komplexy by mohly nalézt uplatnění v nukleární medicíně (v případě ...
  • Nové ligandy pro nukleární magnetickou tomografii; pH-senzitivní kontrastní látky 

   Defence status: DEFENDED
   Táborská, Zdeňka (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2011)
   Date of defense: 7. 9. 2011
   TÁBORSKÁ, Z. Nové ligandy pro nukleární magnetickou tomografii; pH-senzitivní kontrastní látky. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, Katedra anorganické chemie, 2011, 32 stran. Vedoucí práce: doc. ...
  • Nové ligandy pro nukleární magnetickou tomografii; vliv postranního substituentu na rychlost výměny vody gadolinitých komplexů 

   Defence status: DEFENDED
   Bárta, Jiří (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2008)
   Date of defense: 18. 9. 2008

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV