• Cenné papíry a jejich právní úprava 

   Mrkvičková, Zuzana (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2006)
   Date of defense: 25. 5. 2006
  • Centrální banka, její činnost a postavení 

   Volfová, Klára (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2012)
   Date of defense: 25. 9. 2012
   Centrální banka, její činnost a postavení Abstrakt Centrální banky jsou v dnešním globálním bankovnictví nepostradatelnou součástí stabilního systému fungování ekonomik s tržním hospodářstvím. Vždy jsem se o tuto problematiku ...
  • Centrální banka, její postavení a činnost 

   Arnold, Edita (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2007)
   Date of defense: 31. 1. 2007
  • Centrální banka, její postavení a činnost 

   Veselý, Jan (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2015)
   Date of defense: 23. 1. 2015
   Hlavním cílem této práce je popsat fungování centrálních bank, historický vývoj České národní banky, její organizační strukturu a vnitřní rozhodovací mechanismy, činnosti, které vykonává, její účel, funkci a cíle a její ...
  • Centrální banka, její postavení a činnost 

   Langr, Jan (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2010)
   Date of defense: 22. 9. 2010
   Závěr Z výše uvedeného textu je patrné, že centrální banka je z důvodu plnění specifických funkcí zejména v oblasti měnové politiky jen těžko nahraditelnou institucí. Pokud jde o v první kapitole popisované alternativy k ...
  • Centrální banka, její postavení a činnost 

   Veselý, Jan (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2015)
   Date of defense: 1. 6. 2015
   Hlavním cílem této práce je popsat fungování centrálních bank, historický vývoj České národní banky, její organizační strukturu a vnitřní rozhodovací mechanismy, činnosti, které vykonává, její účel, funkci a cíle a její ...
  • Centrální banka, její postavení a činnost 

   Pastorčáková, Silvie (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2010)
   Date of defense: 22. 1. 2010
   52 Záv r Hlavním cílem mé diplomové práce bylo podívat se na centrální banky z r zných pohled a charakterizovat jejich druhy, funkce, cíle a postavení v bankovním systému na p íkladu CNB a ECB. Jednotlivých úvah i záv r ...
  • Česká národní banka, její postavení a činnost 

   Špringerová, Zuzana (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2010)
   Date of defense: 19. 5. 2010
   Závěr K problematice postavení a činnosti České národní banky by bylo zajisté možno napsat mnohem více stránek, než jich obsahuje tato práce. Ve svém výkladu jsem se pokusila pouze nastínit, jakou významnou roli Česká ...
  • Česká národní banka, její postavení a činnost 

   Vrba, Tomáš (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2008)
   Date of defense: 13. 10. 2008
   Jako téma své diplomové práce jsem si zvolil právní postavení a činnost České národní banky a to především proto, že, jak v minulosti, tak i v době současné, zaujímá významnou roli při vytváření podmínek pro udržitelný ...
  • Činnosť poskytovaťelov platobných služieb pri potláčaní legalizácie výnosov z trestnej činnosti a financovania terorizmu 

   Auxt, Matej (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2015)
   Date of defense: 23. 1. 2015
   Potlačování legalizace výnosů z trestné činnosti a financování terorismu je jednou z neoddělitelných součástí boje proti terorismu a samotným predikativním trestným činům, z kterých nelegální výnosy pocházejí. S cílem ...
  • Daně a obdobné povinné platby v podnikání bank 

   Pieran, Ondřej (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2011)
   Date of defense: 26. 9. 2011
   Účelem diplomové práce je analyzovat vztah mezi daňovou legislativou a službami bank. Práci tvoří dvě části. První část (kapitoly 1-3) se zabývají některými aspekty současně platné daňové legislativy ve vztahu k bankovnímu ...
  • Daňové otázky finančního trhu 

   Machač, David (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2009)
   Date of defense: 25. 5. 2009
   Závěr Daňová politika státu by kromě naplňování státního rozpočtu měla také vhodným způsobem motivovat subjekty k ekonomickému chování, které je považováno za žádoucí. Z různých ustanovení zákona o daních z příjmů lze ...
  • Dohled nad finančním trhem 

   Škapa, Václav (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2009)
   Date of defense: 25. 5. 2009
   Závěr Dohled finančního trhu je oblastí s neomezeným množstvím témat k diskusím a námětů k zamyšlení. Z hlediska právního je nutné především vnímat konstrukci legislativního rámce, který výkon dohledu vymezuje a jeho ...
  • Finanční arbitr 

   Jendrulková, Anna (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2014)
   Date of defense: 16. 9. 2014
   Finanční arbitr Právní úprava institutu finančního arbitra jako orgánu pro mimosoudní řešení sporů zavádí do českého právního řádu poměrně nový fenomén, který souvisí se zájmem Evropské unie o ochranu spotřebitele. Zájmem ...
  • Finanční deriváty jako předmět poskytování investičních služeb 

   Křížek, Tomáš (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2010)
   Date of defense: 22. 1. 2010
  • Finanční trh a jeho perspektivy 

   Papřok, Richard (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2009)
   Date of defense: 22. 10. 2009
   72 Má diplomová práce ímé . Z podkapitoly o historii si lze vzít systém nevzn na prohraná bitva, znamenala prohru celé války, z neznáma a vysokých switching cost . Podkapitola o americkém systému nám poskytuje tak trochu ...
  • Finanční trh a jeho právní aspekty 

   Špaček, Tomáš (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2019)
   Date of defense: 22. 1. 2019
   Cílem této diplomové práce na téma finanční trh a jeho právní aspekty je analyzovat slabiny právní úpravy trhu s finančními nástroji. Tato diplomová práce je rozdělena do šesti kapitol, úvodu a závěru. Kapitoly se člení ...
  • Finanční trh a perspektivy jeho rozvoje 

   Šenigl, Vladimír (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2008)
   Date of defense: 13. 10. 2008
   S otázkami týkajícími se finančního trhu by se jistě dalo pokračovat ještě dlouho, protože v každém segmentu je prostor pro řadu technických změn. Pokud se ale podíváme na český finanční trh jako celek, vidíme dobře fungující ...
  • Finančný trh a jeho právne aspekty 

   Kačiaková, Petra (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2016)
   Date of defense: 21. 1. 2016
   Diplomová práca finančný trh a jeho právne aspekty poskytuje základný prehľad o finančnom trhu a v ďalších kapitolách sa venuje kolektívnemu investovaniu prostredníctvom fondov kolektívnych investorov ako jednému z možných ...
  • Fiskální nástroje státní politiky podpory bydlení 

   Machálková, Iva (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2007)
   Date of defense: 31. 1. 2007

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV