• Pasivum v hindštině 

   Defence status: DEFENDED
   Jelínková, Renáta (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2008)
   Date of defense: 29. 9. 2008
   Ve své práci jsem se zabývala pasivem a jeho použitím v hindštině. Tento gramatický jev nejprve přibližuji čtenáři z obecného hlediska se zaměřením na jeho roli mezi ostatními druhy diateze (slovesného rodu), popisuji ...
  • Portrét mystické básnířky Mahádéví Varmy 

   Defence status: DEFENDED
   Zmeková, Barbora (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2014)
   Date of defense: 11. 9. 2014
   Diplomová práce představuje mystickou básnířku Mahádéví Varmu, jejíž poetické dílo se řadí v hindské poezii do období čhájávádu. Práce uvádí čtenáře do problematiky moderní hindské poezie a zaměřuje se na život a rozbor ...
  • Problematika překladu šivaistických stóter (Šivastotrávalí) 

   Defence status: DEFENDED
   Markovičová, Gabriela (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2012)
   Date of defense: 12. 9. 2012
   Cieľom tejto práce je terminologický rozbor a preklad obtiažných filozofických a náboženských sanskrtských pojmov vybraných šivaistických stótier diela Šivastótrávalí. Jej autorom je Utpaladéva, zakladateľ filozofie ...
  • Přechodníkové vazby v hindštině 

   Defence status: DEFENDED
   Hájek, Jan (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2007)
   Date of defense: 27. 6. 2007
   Úkolem této práce je pojednat o hindském přechodníku a přechodníkových konstrukcích. Jejím cílem je popsat hindský přechodník co nejkomplexněji. Rozumí se tím především jeho začlenění do slovesného systému, jeho popis z ...
  • Repetiční uskupení v hindštině 

   Defence status: DEFENDED
   Diatka, Vojtěch (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2011)
   Date of defense: 10. 2. 2011
   Hlavním cílem této bakalářské práce je systematizovat klasifikaci morfologické operace repetice, neboť i rozsáhlejší studie se týkají buď jenom malé části tohoto velkého tématu, nebo ho zpracovávají nesystematicky. Po ...
  • Stará hindština v poezii Mírá Báí 

   Defence status: DEFENDED
   Melnikovová, Nora (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2008)
   Date of defense: 29. 9. 2008
   Cílem naší práce nazvané "Stará hindština v poezii Mírá Báí" bylo zjistit, jaké povahy je jazyk (či jazyky) poezie středověké rádžasthánské básnířky-sannjásiní Mírá Báí, tedy alespoň zčásti vyřešit otázku, ohledně níž ...
  • Středověká hindská literatura a sikhismus 

   Defence status: DEFENDED
   Čvančarová, Lenka (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2015)
   Date of defense: 9. 9. 2015
   Tato práce se zabývá sikhskou společností. Historickými okolnostmi vzniku této společnosti. Jejími tradicemi, obřady a učením. Hlavní část práce je věnována posvátné knize sikhů Guru Granth a deseti guru, kdy každý přispěl ...
  • Tradiční indické oděvy 

   Defence status: DEFENDED
   Šobrová, Radka (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2011)
   Date of defense: 27. 6. 2011
   Moje bakalářská práce se zabývá tradičními indickými oděvy - jedná se o základní přehled na toto téma. V první části se věnuji odívání z pohledu sociální a kulturní antropologie. Následuje historie indických oděvů od ...
  • Verbonominální syntagmata v hindštině 

   Defence status: DEFENDED
   Varmuža, Martin (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2013)
   Date of defense: 20. 6. 2013
   Bakalářská práce se zabývá popisem jazykového jevu verbo-nominálních syntagmat (VNS) v hindštině. Jde o spojení podstatného nebo přídavného jména se slovesem, které spolu tvoří jeden predikát. Tyto takzvané komplexní ...
  • Vliv angličtiny na vývoj bengálské slovní zásoby 

   Defence status: DEFENDED
   Abonyi, Ondřej (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2007)
   Date of defense: 27. 6. 2007
   Tato práce má za cíl popsat vliv angličtiny na bengálštinu z několika hledisek. Zaměříme se na aspekt fonologický, morfologický a především lexikální a sociolingvistický. Hlavním tématem práce pak bude vliv angličtiny na ...
  • Vliv arabštiny a perštiny na vývoj hindštiny 

   Defence status: DEFENDED
   Kratochvíl, Kryštof (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2013)
   Date of defense: 12. 9. 2013
   Bakalářská práce se zabývá vlivem perského a arabského jazyka na původem indoárijský jazyk - hindštinu. Úvodní část je věnována historickým souvislostem a podmínkám, které vedly k pronikání cizorodých prvků do severoindického ...
  • Vliv arabštiny a perštiny na vývoj hindštiny 

   Defence status: DEFENDED
   Gamza, Dagna (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2009)
   Date of defense: 17. 9. 2009
   Cílem této bakálařké práce je stručně seznámit s příchodem perštiny a arabštiny do Indie, s jejím působením v Indii a s novými jazyky, které z této dlouhodobé přitomnosti perštiny a arabštiny na indickém subkontinentu ...
  • Vyjádření nutnosti děje v hindštině 

   Defence status: DEFENDED
   Lichtenbergová, Lenka (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2007)
   Date of defense: 27. 6. 2007
   Cílem bakalářské práce je popis formálních vlastností výrazů, které umožňují vyjádřit modus nutnosti, povinnosti, očekávání, ale i jistoty, vysoké pravděpodobnosti a vhodnosti děje v hindštině a jejich srovnání s češtinou. ...
  • Zvířata v bengálských idiomech 

   Defence status: DEFENDED
   Kožíšková, Tereza (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2010)
   Date of defense: 3. 2. 2010
   Tato práce popisným způsobem zpracovává bengálské idiomy, v nichž je hlavním komponentem označení zvířete. Pojednává o tom, v jakých rolích a s jakými vlastnostmi zvířata v bengálské idiomatice vystupují, což následně ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV