• Komparace občanského vzdělávání v České republice, Francouzské republice a Spolkové republice Německo 

   Škopková, Andrea (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2017)
   Date of defense: 11. 9. 2017
   This work reviews the process of updating of citizenship education in the Czech Republic, France and Germany. The introductory part of the text outlines the current situation of citizenship and political education in the ...
  • Komparace vzdělávání učitelů ve Finsku a v České republice 

   Klocová, Kateřina (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2017)
   Date of defense: 8. 9. 2017
   The main aim of the thesis is to compare the systems of Czech and Finnish teacher education. The secondary aim is to find inspirational practices of Finnish teacher education that could improve the Czech teacher education ...
  • Komunitní plánování sociálních služeb a možnosti vzdělávání jeho účastníků 

   Vozková, Kateřina (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2009)
   Date of defense: 8. 9. 2009
   Cílem práce je přiblížit myšlenku komunitního plánování sociálních služeb a na jednotlivých příkladech vzdělávacích programů představit existující možnosti vzdělávání jeho účastníků.V první kapitole textu se věnuji pojmům, ...
  • Lidové vysoké školy a potenciál jejich rozvoje v rámci soudobého českého vzdělávání dospělých 

   Soukupová, Markéta (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2015)
   Date of defense: 14. 9. 2015
   Lidové vysoké školy jsou instituce vzdělávání dospělých, které vznikly v Dánsku v polovině 19. století a vyznačují se specifickým hodnotovým zaměřením a přístupem k vyučování. Diplomová práce zpracovává problematiku lidových ...
  • Marxismus, neomarxismus - přístupy ke vzdělání 

   Kratochvíl, Jan (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2010)
   Date of defense: 21. 6. 2010
   Prace se zabyva vzdelavanim v sociologickem a filosofickem kontextu. Vychazi pfitom z marxistickeho resp. neomarxistickeho pohledu, ktery je predstaven v prvni casti. Pozornost je venovana zejmena myslenkam spojenym s ...
  • Mateřská dovolená, vzdělávání a trh práce 

   Janstová, Alice (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2008)
   Date of defense: 24. 6. 2008
   Bakalářská práce "Mateřská dovolená, vzdělávání a trh práce" pojednává o problematice skloubení rodinného a pracovního života současných rodičů, zvláště žen, v České republice. Práce poukazuje na potíže žen po mateřské ...
  • Metodika tvorby obecně závazných vyhlášek obce 

   Sedláčková, Kateřina (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2013)
   Date of defense: 31. 5. 2013
   Diplomová práce je zaměřena na problematiku tvorby obecně závazných vyhlášek obce. Mám za to, že OZV jsou velice přínosné. Obec není povinna vydat OZV, regulovat dění v obci prostřednictvím OZV je čistě na její volné úvaze. ...
  • Mezikulturní vzdělávání na středních školách 

   Pozděnová, Jitka (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2008)
   Date of defense: 15. 9. 2008
   Diplomová práce s názvem Mezikulturní vzdělávání na středních školách se zabývá jednak odůvodněním důležitosti mezikulturního vzdělávání pro aktivní občanství a dále tím, jak je mezikulturní vzdělávání realizováno na ...
  • Migrace, vzdělávání a integrace cizinců na území České republiky 

   Hubená, Jaroslava (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2008)
   Date of defense: 24. 6. 2008
   Cizí kultury - pestrá paleta umění, jazyků, zvyků a rituálů a hlavně milionů lidských příběhů, které mě zajímaly odjakživa. Tuto práci jsem pojala jako příležitost ujasnit si informace týkající se imigrantů na našem území ...
  • Místní referendum 

   Čalkina, Jekatěrina (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2017)
   Date of defense: 30. 5. 2017
   Shrnutí Tato práce se věnuje tématu místních referend, hlavně se zaměřením na zákon o místním referendu, který tuto problematiku upravuje. Práce sestává z úvodu, šesti kapitol, které sledují systematiku zákona, závěru a ...
  • Motivace žen k účasti na IT kurzech a jejich uplatnění na trhu práce 

   Kročilová, Gabriela (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2018)
   Date of defense: 5. 9. 2018
   5 Abstract The bachelor thesis deals with forms of women's motivation to participate in IT courses and the subsequent employment of graduates of these courses in the labour market. The main aim of the work is to obtain ...
  • Muži a ženy v mužské kultuře: se zaměřením na vzdělávání a profesní život 

   Kučerová, Jitka (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2006)
   Date of defense: 21. 9. 2006
   Hned v úvodu bychom chtěli předeslat, že ač by se mohlo podle názvu práce očekávat, že bude zaměřena především na obhajobu žen a jejich nevýhodné pozice v mužské společnosti, nebudeme se věnovat pouze tomuto faktoru. Budeme ...
  • Nároky na výuku cizích jazyků u dospělých 

   Crawley, Lucie (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2009)
   Date of defense: 18. 2. 2009
   Tématem této bakalářské práce je aktuální potřeba doplnit jazykové znalosti dospělých. Cílem této práce se stalo zmapování tohoto problému a možností jeho řešení. V první kapitole jsou popsány důvody, které ke zvýšené ...
  • Nároky na vzdělávání a učení dospělých v éře globalizace 

   Matějková, Soňa (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2011)
   Date of defense: 15. 2. 2011
   RESUMÉ V bakalářské práci se systematicky věnuji problematice vlivu globalizace na současnou společnost, zejména v souvislosti se změnami významu vzdělávání. V první části je vysvětlen pojem globalizace a popsáno několik ...
  • Neformální vzdělávání a informální učení ve vzájemně prospěšných neziskových organizacích - případová studie 

   Hykeš, Matěj (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2014)
   Date of defense: 10. 9. 2014
  • New age jako koncept životního stylu a rozvoje osobnosti 

   Jansová, Šárka (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2012)
   Date of defense: 20. 6. 2012
   Bakalářská práce popisuje zásadní charakteristiky New Age z hlediska historických okolností vzniku, teoretické báze autorů, způsobu členství a zdrojů inspirace. Autorka sleduje, jak tento fenomén koresponduje s postmoderními ...
  • Obecní samospráva v České republice: teoretická a historická východiska 

   Malast, Jan (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2015)
   Date of defense: 15. 5. 2015
   Disertační práce se zabývá problematikou obecní samosprávy, konkrétně pak se zaměřuje na její teoretická a historická východiska. Záměrem práce bylo pokusit se o takové zpracování obecní samosprávy, které se neomezí pouze ...
  • Odpovědnost za disciplinární delikty 

   Krameriusová, Lucie (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2016)
   Date of defense: 18. 1. 2016
   Resumé Cílem této diplomové práce je poskytnout ucelený přehled právní úpravy disciplinární odpovědnosti. Práce je z velké části informativní a popisná. Vzhledem ke spletité právní úpravě tématu se mi tento způsob jevil ...
  • Odstranění stavby 

   Nadrchalová, Kateřina (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2006)
   Date of defense: 6. 3. 2006
  • Podoby harmonizace osobního a pracovního života sendvičové generace u vedoucích pracovníků 

   Řehořová, Martina (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2016)
   Date of defense: 21. 6. 2016
   Diplomová práce pojednává o novodobém fenoménu sendvičové generace se zaměřením na vedoucí pracovníky. V úvodní části je pozornost věnována poznatkům o demografických změnách, které s tímto jevem souvisejí. Dále je vymezena ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha; email: dspace (at) is.cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV