• Otevřená metoda koordinace a její projevy v právu sociálního zabezpečení v EU a ČR 

   Defence status: DEFENDED
   Urbánková, Adéla (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2010)
   Date of defense: 28. 1. 2010
  • Péče o seniory a její právní úprava 

   Defence status: DEFENDED
   Korcová, Renata (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2006)
   Date of defense: 19. 12. 2006
  • Pojem lege artis v systému veřejného zdravotního pojištění 

   Defence status: DEFENDED
   Rylichová, Eva (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2013)
   Date of defense: 19. 9. 2013
   Resumé: Předmětem této diplomové práce je poskytování zdravotní péče lege artis v systému veřejného zdravotního pojištění. Cílem práce je analyzovat základní pojmy, stávající právní úpravu a její uplatňování v praxi. Pojem ...
  • Pracovněprávní aspekty švarcsystému se zaměřením na pojem závislá práce 

   Defence status: DEFENDED
   Sedláčková, Kateřina (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2015)
   Date of defense: 15. 12. 2015
   The term 'Švarc system' began to appear in The Czech Republic in the late 80s and early 90s of the 20th century with the gradual thawing of the restrictions which were put on private enterprise. Owing to this development, ...
  • Pracovní smlouva 

   Defence status: DEFENDED
   Fibichová, Kateřina (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2007)
   Date of defense: 25. 6. 2007
  • Právní úprava postavení žen na trhu práce 

   Defence status: DEFENDED
   Jehnová, Veronika (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2018)
   Date of defense: 18. 6. 2018
   Právní úprava postavení žen na trhu práce Abstrakt Cílem této diplomové práce nazvané Právní úprava postavení žen na trhu práce je přiblížení nejen současného stavu, ale rovněž historického vývoje pozice žen v pracovněprávních ...
  • Princip solidarity kontra princip zásluhovosti v českém právu sociálního zabezpečení 

   Defence status: DEFENDED
   Koutník, Michal (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2015)
   Date of defense: 29. 9. 2015
   Resumé Princip solidarity kontra princip zásluhovosti v českém právu sociálního zabezpečení Tato diplomová práce se zabývá problematikou principů solidarity a zásluhovosti v sociálním zabezpečení. Cílem práce je popsat ...
  • Problematika sociálního vyloučení a dávek pomoci v hmotné nouzi na Chomutovsku 

   Defence status: DEFENDED
   Jonášová, Anna (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2013)
   Date of defense: 24. 4. 2013
   Thesis describes the complex problem of social exclusion. It is devided into two parts - theoretical and practical. The theoretical works mainly with the literature and other sources to describe main terms, expecially the ...
  • Problematika zaměstnávání osob se zdravotním postižením v České republice 

   Defence status: DEFENDED
   Černý, Jiří (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2017)
   Date of defense: 25. 9. 2017
   in English - The Employment of Persons with Disabilities in the Czech Republic The topic of the thesis is the matter of employment of persons with disabilities in the Czech Republic. I selected this topic based on both my ...
  • Příspěvek na péči a jeho použití pro potřeby seniorů v ČR 

   Defence status: DEFENDED
   Trnková, Šárka (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2016)
   Date of defense: 6. 9. 2016
   Diplomová práce je věnována aktuálnímu tématu stárnutí populace a s ním související vzrůstající potřebě péče o seniory a promítnutí této skutečnosti do české právní úpravy. Práce se podrobně zaměřuje na příspěvek na péči ...
  • Příspěvek na péči ve vztahu k osobám se zrakovým postižením 

   Defence status: DEFENDED
   Zajíc, Luboš (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2011)
   Date of defense: 27. 1. 2011
   Závěr Práci jsem věnoval institutu příspěvku na péči, jak ho upravuje platná legislativa s přihlédnutím k právnímu stavu platnému k 19. prosinci 2010. Mým cílem bylo popsat a zhodnotit současnou právní úpravu s ohledem na ...
  • Přístup k problematice sociální ochrany v Evropském společenství 

   Defence status: DEFENDED
   Rendek, Pavol (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2006)
   Date of defense: 30. 11. 2006
  • Rodičovská dovolená jako nástroj slaďování osobního a profesního života v ČR a ve Švédsku 

   Defence status: DEFENDED
   Šenoldová, Zuzana (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2014)
   Date of defense: 28. 1. 2014
   Cílem diplomové práce je rozebrat aktuální právní úpravu rodičovské dovolené v České republice a Švédsku zejména s ohledem na možnosti slaďování osobního a profesního života, zhodnotit reálné užívání systému, dopady na ...
  • Rovné zacházení a zákaz diskriminace v pracovněprávních vztazích 

   Defence status: DEFENDED
   Čuřík, David (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2011)
   Date of defense: 4. 10. 2011
   Resumé Moje diplomová práce se věnuje tématu rovného zacházení a zákazu diskriminace v pracovněprávních vztazích. Pracovní oblast je jednou z těch, kde lze dopady diskriminačního jednání pociťovat nejsilněji, neboť takové ...
  • Rovné zacházení a zákaz diskriminace v pracovněprávních vztazích 

   Defence status: DEFENDED
   Dolejš, Jaroslav (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2017)
   Date of defense: 25. 9. 2017
   This thesis deals with the issue of equal treatment and prohibition of discrimination in labour relations. The principle of equal treatment and non-discrimination is one of the essential principles of labour law. Therefore, ...
  • Rovné zacházení a zákaz diskriminace zaměstnanců 

   Defence status: DEFENDED
   Jarotková, Kateřina (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2016)
   Date of defense: 13. 6. 2016
   Tato práce se zabývá rovným zacházením a zákazem diskriminace zaměstnanců. Zabývám se v ní úpravou mezinárodního, evropského a českého antidiskriminačního práva. Práce se skládá z úvodu, čtyř hlavních kapitol, které se ...
  • Rovné zacházení a zákaz diskriminace zaměstnanců v pracovněprávních vztazích 

   Defence status: DEFENDED
   Šléglová, Klára (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2007)
   Date of defense: 25. 6. 2007
  • Rovný přístup ke vzdělání v České republice a Spolkové republice Německo 

   Defence status: DEFENDED
   Jarošová, Adéla (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2015)
   Date of defense: 2. 6. 2015
   Tato diplomová práce se zabývá rovným přístupem ke vzdělání v České republice a Spolkové republice Německo. Vzdělání by mělo v ideálním případě sloužit vyrovnávání sociálních rozdílů, protože v oblasti vzdělávání mají hrát ...
  • Sociální péče a její úprava 

   Defence status: DEFENDED
   Pecháčková, Lenka (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2009)
   Date of defense: 27. 1. 2009
  • Sociální péče o seniory 

   Defence status: DEFENDED
   Třešňáková, Martina (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2018)
   Date of defense: 27. 11. 2018
   Sociální péče o seniory Abstrakt problematikou sociální péče České republice důchodovém věku. péči následně čtenáři poskytnout přehledný seznam možných zlepšení či alternativ péče o seniory nejrůznějších oblastech sociálního ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV