• Možnosti osamostatňování a reintegrace klientů dlouhodobého azylového ubytování pro osoby bez přístřeší - se zaměřením na hlavní město Prahu 

   Defence status: DEFENDED
   Brabencová, Eva (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2012)
   Date of defense: 19. 9. 2012
   Diploma thesis Possibilities of independence and reintegration of clients using long term transitional housing for homeless people - focusing on Prague deals with problem of barriers in a reintegration process of homeless ...
  • Možnosti sociální práce ve venkovských lokalitách. Na příkladu obce Majdalena 

   Defence status: DEFENDED
   Vošahlíková, Radka (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2015)
   Date of defense: 14. 9. 2015
   (česky) Cílem diplomové práce "Možnosti sociální práce ve venkovských lokalitách. Na příkladu obce Majdalena" je ukázat, jaké jsou možnosti uplatnění sociální práce při obci nebo sociální práce ve venkovských lokalitách, ...
  • Možnosti sociální reklamy v oblasti praxe české sociální práce 

   Defence status: DEFENDED
   Uchevatkina, Stanislava (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2012)
   Date of defense: 30. 1. 2012
   Diplomová práce Možnosti sociální reklamy v oblasti praxe české sociální práce pojednává o relativně novém žánru v naší společnosti - sociální reklamě - a o tom, jak sociální pracovník dnes může využit tento druh reklamy ...
  • Možnosti školské sociální práce v terciálním vzdělávání v ČR 

   Defence status: DEFENDED
   Rytychová, Alice (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2015)
   Date of defense: 17. 6. 2015
   The diploma thesis "The possibilities of school social work in tertiary education in the Czech Republic" analyses the possibilities of introducing the profession of a social worker into the Czech university education system. ...
  • Možnosti zachování původního životního stylu po úrazu míchy pomocí stálé osobní asistence 

   Defence status: DEFENDED
   Preclíková, Andrea (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2007)
   Date of defense: 28. 6. 2007
   V práci se zaměřuji na zmapování situace v oblasti terénních služeb pro osoby upoutané na invalidní vozík následkem poranění míchy a případnou aplikaci prvků livein osobní asistence v České republice. Část odborné praxe ...
  • Možnosti zavedení školské sociální práce na základní školy v České republice 

   Defence status: DEFENDED
   Skalová, Nikola (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2013)
   Date of defense: 18. 9. 2013
   Diplomová popisuje možnosti zavedení školské sociální práce na základní školy v ČR. V úvodu se zaměřuje na vhled do problematiky školské sociální práce spolu s charakteristikou role školského sociálního pracovníka a možnými ...
  • Možnosti zlepšení přístupu nedoslýchavých ke studiu na Univerzitě Karlově 

   Defence status: DEFENDED
   Höferová, Marta (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2008)
   Date of defense: 16. 6. 2008
   Práce se zabývá nedoslýchavými studenty UK a jejich potřebou zlepšit podmínky ke svému studiu tak, aby informační a komunikační bariéra způsobená jejich hendikepem byla v optimální míře minimalizována. UK na tuto skupinu ...
  • Odstraňování bariér směrem k osobám se sluchovým postižením v pořadech České televize 

   Defence status: DEFENDED
   Břesková, Zuzana (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2013)
   Date of defense: 12. 9. 2013
   (in English): This bachelor thesis deals with closed subtitles as a means to remove barriers in terms of access to programmes broadcasted by Czech Television for viewers with hearing disabilities. The theoretical part ...
  • Podporované zaměstnávání a sociální podnikání. Perspektivy rozvoje v České republice ve srovnání se zahraničními zkušenostmi 

   Defence status: DEFENDED
   Schwarzová, Gabriela (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2006)
   Date of defense: 23. 5. 2006
   Na počátku roku 2006 České republice působí 3 sociální firmy, několik set výrobních družstev invalidů a přibližně 40 poskytovatelů podporovaného zaměstnávání a příbuzných služeb. Poskytovatelé podporovaného zaměstnávání ...
  • Posun vlivu víry na sociální práci v průběhu času 

   Defence status: DEFENDED
   Jeřábek, Martin (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2020)
   Date of defense: 16. 6. 2020
   The work describes the shift of influence of faith on social work through time. For observation, probe to history is used with both primary and secondary sources. The work is divided into historical periods between the ...
  • Psychosociální adaptace na ochrnutí vzniklé v důsledku míšního poškození 

   Defence status: DEFENDED
   Šámalová, Kateřina (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2006)
   Date of defense: 27. 9. 2006
   Coping with life crisis situations and adapting to them is a topic of great human interest and importance. Sustaining a spinal cord injury with the consequent lifelong paralysis may be considered to be one of the most ...
  • Psychosociální adaptace na ochrnutí vzniklé v důsledku míšního poškození 

   Defence status: RECOGNIZED
   Šámalová, Kateřina (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2006)
   Date of defense: 20. 12. 2006
   Coping with life crisis situations and adapting to them is a topic of great human interest and importance. Sustaining a spinal cord injury with the consequent lifelong paralysis may be considered to be one of the most ...
  • Rodičovství osob s těžkým zrakovým postižením 

   Defence status: DEFENDED
   Hrušková, Barbora (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2016)
   Date of defense: 8. 9. 2016
   Barbora Hrušková, Rodičovství osob s těžkým zrakovým postižením Abstrakt (česky) Diplomová práce zkoumá praktické aspekty rodičovské role u lidí s těžkým zrakovým postižením. Jejím cílem je popsat zkušenosti nevidomých ...
  • Role sociálního pracovníka v nemocnicích. Podpora a pomoc rodinám dětí se zdravotním postižením předškolního věku 

   Defence status: DEFENDED
   Valtová, Edita (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2012)
   Date of defense: 19. 9. 2012
   The thesis deals with social work at hospital, exactly with job descripton of social worker at hospital, with support which he receives during performance of work and conditions under which he performs the work. In the ...
  • Sociální pracovník v centrech rané péče pro sluchově postižené 

   Defence status: DEFENDED
   Melšová, Tereza (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2007)
   Date of defense: 10. 9. 2007
   Hlavní cíl práce Zjistit fungování a personální zajištění služeb rané péče pro sluchově postižené v České republice.
  • Sociální práce s rodinou těžce zrakově postiženého dítěte předškolního věku 

   Defence status: DEFENDED
   Valtová, Edita (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2007)
   Date of defense: 29. 6. 2007
   V obecné rovině lze zdravotní postižení považovat za následek vleklé, kontinuálně se měnící dysfunkce prazákladního systému člověk versus příroda a člověk versus společnost. Tato dysfunkce má jistě variabilní formu, avšak ...
  • Sonda do kompetencí občanského poradce 

   Defence status: DEFENDED
   Barešová, Jitka (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2015)
   Date of defense: 5. 2. 2015
   (česky) Tématem této diplomové práce je sonda do kompetencí občanského poradce. Práce se zaměřuje na zjištění kompetenčních požadavků, které je třeba splňovat pro práci občanského poradce a jak toto vnímají sami poradci. ...
  • Současná péče o sociální pracovníky v ČR: Její způsoby, podoba a možnosti se zaměřením na roli sdružujících organizací 

   Defence status: DEFENDED
   Vošahlíková, Radka (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2012)
   Date of defense: 10. 9. 2012
   Bakalářská práce "Současná péče o sociální pracovníky: Její způsoby, podoba a možnosti se zaměřením na roli sdružujících organizací" se zabývá otázkou péče o sociální pracovníky, současně se však zaměřuje i na organizace ...
  • Spiritualita a sociální práce 

   Defence status: RECOGNIZED
   Šikýřová, Helena (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2007)
   Date of defense: 5. 10. 2007
   Spiritualita, duchovní rozměr či duchovno jsou v současnosti relativně často a populárně užívané pojmy, navzdory tomu, že ne vždy je úplně jasné, co se jimi míní. Přes všechnu zvědavost i okázalé pohrdání, jichž se jim ze ...
  • Student s tělesným postižením na Univerzitě Karlově 

   Defence status: DEFENDED
   Maňourová, Tereza (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2010)
   Date of defense: 28. 6. 2010

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV