• Krizová intervence ve škole 

   Defence status: DEFENDED
   Matasová, Lenka (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2013)
   Date of defense: 28. 1. 2013
   V první kapitole teoretické části diplomové práce jsou shrnuty základní poznatky o krizi. Druhá kapitola se zaměřuje na to, co může člověka před krizí ochránit. Věnuje se obranným mechanismům, zvládacím strategiím a sociální ...
  • Krizový plán na základní škole 

   Defence status: DEFENDED
   Exnerová, Markéta (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2009)
   Date of defense: 9. 9. 2009
   Bakalářská práce se zabývá krizovým plánem rizikového chování na základní škole. Pomocí krizového plánu škola řeší krizové situace, které mohou vzniknout v důsledku rizikového chování žáků. Bakalářská práce se sestává ze ...
  • Kvalita života ve stáří 

   Defence status: DEFENDED
   Novotná, Tereza (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2011)
   Date of defense: 20. 9. 2011
   Résumé Diplomová práce se zabývá problematikou stáří, stárnutí a kvalitou života ve stáří. Kvůli demografickému vývoji nabývá problematika stáří a stárnutí na významu. S rostoucím počtem lidí v pokročilejším věku vyvstává ...
  • Metody a principy sebevýchovy a sebevzdělávání učitelů a dalších pedagogických pracovníků v ČR 

   Defence status: DEFENDED
   Štefaňáková, Radka (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2008)
   Date of defense: 27. 5. 2008
   Tato práce si klade za úkol alespoň částečně zmapovat podmínky k sebevýchově a sebevzdělávání pedagogických pracovníků v ČR, jejich zájem o tyto aktivity a motivaci. Především se však zaměřuje na metody a principy ...
  • Morální a pedagogické aspekty vztahu individua a společnosti v díle Émila Durkheima 

   Defence status: DEFENDED
   Strouhal, Martin (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2006)
   Date of defense: 18. 9. 2006
   Zkoumani metodologickfch vYchodisek Durkheimovy sociologie a jeho pojeti vztahu mezi individuem a spolecnosti ukazala dye intence, dva cile jeho mysleni. Jednou intenci bylo vypracovat metodu sociologicke vedy, jejiz ...
  • Morální a pedagogické aspekty vztahu individua a společnosti v díle Émila Durkheima 

   Defence status: RECOGNIZED
   Strouhal, Martin (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2006)
   Date of defense: 24. 10. 2006
   The thesis does not include an abstract in English The thesis does not include an abstract in English The thesis does not include an abstract in English The thesis does not include an abstract in English The thesis does ...
  • Motivace odsouzených žen a mužů odborně se vzdělávat ve výkonu trestu odnětí svobody 

   Defence status: DEFENDED
   Kurucová, Ľubica (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2008)
   Date of defense: 25. 4. 2008
   By way of conclusion it must be noted that the hypothetical ideas we examined in this study regarding the motivations of convicted men and women serving prison sentences to attain a vocational education were confirmed. The ...
  • Možnosti a úskalí práce školního metodika primární prevence na ZŠ 

   Defence status: DEFENDED
   Vondrová, Martina (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2013)
   Date of defense: 28. 1. 2013
   This thesis has been divided into two parts. The first - the theoretical part sta- tes the concept and methodology of school competence of a primary prevention worker at elementary school. The paper presents three reference ...
  • Možnosti studia osob s postižením na vybraných vysokých školách 

   Defence status: DEFENDED
   Voženílková, Pavlína (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2012)
   Date of defense: 30. 5. 2012
   Tato práce se zabývá možnostmi studia osob s postižením na vybraných vysokých školách v České republice a s tím souvisejícími problémy a tématy. První část práce je zaměřena na vhled do výše zmíněné problematiky. Čtenář ...
  • Možnosti školy a lokální komunity v systému prevence delikventního chování mládeže 

   Defence status: DEFENDED
   Kadlecová, Julie (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2014)
   Date of defense: 15. 9. 2014
   Diplomová práce se zabývá problematikou prevence delikventního chování mládeže v České republice. Teoretické základy tvoří charakteristika jedince v období dospívání a popis systému prevence delikventního chování mládeže. ...
  • O žalování 

   Bakalář, Petr (1996)
  • Ohrožení dítěte v problematickém prostředí rodiny 

   Defence status: DEFENDED
   Šustková, Lucie (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2008)
   Date of defense: 11. 9. 2008
   Život a vnitřní uspořádání rodiny je ovlivněno mnoha faktory. Rodina je zasazena do širokého sociálního a kulturního systému. Každý jedinec, v tomto případě rodič, se ocitá pod každodenním tlakem problémů, jež mohou dále ...
  • Osobnost pedagoga v adiktologii 

   Defence status: DEFENDED
   Svobodová, Dana (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2010)
   Date of defense: 25. 5. 2010
   Diplomová práce Osobnost pedagoga v adiktologii se skládá ze dvou částí. Teoretická část podrobně popisuje adiktologii zabývající se zkoumáním příčin a důsledků látkových i nelátkových závislostí v kontextu vědních oborů, ...
  • Pojetí rodiny klienty Výchovného ústavu Klíčov 

   Defence status: DEFENDED
   Šiška, Karel (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2009)
   Date of defense: 23. 9. 2009
   Výzkumná sonda se zaměřuje na pojetí své rodiny klienty Výchovného ústavu Klíčov, jak vnímají ostatní rodinné příslušníky a jak jsou vnímáni oni sami ze strany rodičů. Sleduje vývoj rodinných vztahů v období před nařízením ...
  • Postoje mladých lidí k manželství a rodičovství 

   Defence status: DEFENDED
   Ulmajer, Tomáš (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2007)
   Date of defense: 24. 9. 2007
   Práce je věnována postoji současné mladé generace k problematice manželství a rodičovství. V teoretické části se zabývá historickým pojetím a vývojem rodiny, vývojovými etapami západní rodiny, společenskou a právní ...
  • Postoje učitelů k zavádéní školního vzdělávacího programu (příklad na sídlištní základní škole) 

   Defence status: DEFENDED
   Vlková, Kateřina (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2008)
   Date of defense: 11. 9. 2008
   Ve své bakalářské práci na téma Postoje učitelů k zavádění školního vzdělávacího programu pojednávám v teoretické části o některých změnách, které v současné době probíhají v České republice v oblasti vzdělávací soustavy ...
  • Práce kurátora pro mládež s dětmi v zařízeních pro výkon ústavní a ochranné výchovy 

   Defence status: DEFENDED
   Dembická, Veronika (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2011)
   Date of defense: 21. 9. 2011
   Diplomová práce má za cíl analyzovat činnost kurátorů pro mládež při práci s dětmi, které se z různých příčin dostaly do péče zařízení pro výkon ústavní či ochranné výchovy. Práce blíže specifikuje kurátora pro mládež v ...
  • Právo dítěte spolurozhodovat o své výchově 

   Defence status: DEFENDED
   Manková, Hana (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2013)
   Date of defense: 2. 9. 2013
   Anotace: Právo dítěte spolurozhodovat o své výchově je interdisciplinárním tématem a práce se soustřeďuje na jeho právní, psychologické a pedagogické aspekty. Spoluúčast dítěte na rozhodování o sobě samém je zakotvena v ...
  • Prestiž povolání pohledem lounských učitelů 

   Defence status: DEFENDED
   Rudolf, Milan (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2015)
   Date of defense: 2. 2. 2015
   Práce se věnuje míře prestiže učitelského povolání, jak ji vnímají samotní pedagogové. Výsledky jsou získány pomocí dotazníkového průzkumu a následně jsou porovnávány s hodnotami, které pravidelně ve veřejných výzkumech ...
  • Prestiž, sebepojetí a problematika učitelského povolání 

   Defence status: DEFENDED
   Machalická, Ivana (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2014)
   Date of defense: 6. 2. 2014
   Bakalářská práce má teoreticko-empirický charakter a jejím cílem je popsat specifika učitelského povolání, jeho prestiž a sebepojetí učitelů. Její součástí je kvalitativní výzkumná sonda provedená mezi učiteli základních ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV