• Genderová analýza románu Michala Viewegha: Biomanželka 

   Šretr Rosenbergová, Zuzana (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2017)
   Date of defense: 27. 1. 2017
   V této diplomové práci se zabývám feministickou literární analýzou románu Michala Viewegha Biomanželka, který vyšel v roce 2010.Práce je rozdělena na dvě části - na část teoreticko-metodologickou a analytickou. Základním ...
  • Genderová analýza románu The Hunger Games 

   Netrvalová, Barbora (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2017)
   Date of defense: 27. 9. 2017
   Bc. Barbora Netrvalová Gender Analysis of the Novel The Hunger Games Diploma thesis Abstract In this diploma thesis I deal with the gender analysis of the novel The Hunger Games, the first part of the novel triology of the ...
  • Genderová analýza učebnic pro I. ročník základní školy 

   Kábrtová, Renata (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2008)
   Date of defense: 9. 6. 2008
   Cílem této práce je nastínit způsob utváření genderové socializace, způsob schvalování učebnic v České republice, potvrdit či vyvrátit genderovou citlivost ve školním prostředí a v edukačních pomůckách, vliv edukačních ...
  • Genderová analýza vnímání prvotního hříchu, z pohledu vybraného vzorku věřících, české komunity z Rumunska 

   Pekárková Schneiderová, Eliška (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2014)
   Date of defense: 11. 9. 2014
   Ve své diplomové práci se zabývám biblickým "mýtem" o prvotním hříchu a jak se na tomto tématu dá demonstrovat vznik duality pohlaví ve smyslu nadřízenosti a podřízenosti pomocí autorek a autorů katolických a feministických ...
  • Genderová analýza vybraných filmů Jiřího Vejdělka 

   Žertová, Michaela (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2016)
   Date of defense: 17. 6. 2016
   V této diplomové práci se zabývám genderovou analýzou filmů Jiřího Vejdělka, přesněji filmy Ženy v pokušení a Muži v naději z roku 2010, respektive 2011. Jedná se o komedie o ženách a mužích a jejich každodenních životech. ...
  • Genderová analýza vybraných románů Miloše Urbana 

   Husáková, Martina (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2014)
   Date of defense: 30. 1. 2014
   This diploma thesis A Gender Analysis of Selected Novels of Miloš Urban researches two concrete literary texts, novels Sedmikostelí and Lord Mord, which are analysed from gender perspective. By using two methods, feminist ...
  • Genderové aspekty českého skautingu. Proč chodí holky do skauta? 

   Žárská, Magdaléna (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2011)
   Date of defense: 8. 6. 2011
   Předkládaná diplomová práce představuje informace získané během kvalitativního výzkumu, který se konal v Praze v roce 2009. Prostřednictvím polostrukturovaných rozhovorů s dětmi ze skautských oddílů analyzuje genderové ...
  • Genderové aspekty českého skautingu. Proč holky chodí do skauta? 

   Žárská, Magdaléna (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2012)
   Date of defense: 6. 9. 2012
   Předkládaná diplomová práce představuje informace získané během kvalitativního výzkumu, který se konal v Praze v roce 2009. Prostřednictvím polostrukturovaných rozhovorů s dětmi ze skautských oddílů analyzuje genderové ...
  • Genderové redefinice profese palubních průvodčí 

   Sehnalíková, Barbora (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2010)
   Date of defense: 16. 6. 2010
   Jedná se o empirickou práci vycházející z údajů nashromážděných během průzkumu zaměřeného na otázku definicí a případných redefinicí profese palubních průvodčí. Zajímá mě, jakým způsobem palubní průvodčí vnímají tuto ...
  • Genderové sňatkové stereotypy v současné západobengálské společnosti 

   Vávrová, Markéta (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2007)
   Date of defense: 17. 9. 2007
  • Genderové stereotypy v zobrazování mezilidských vztahů ve dvou vybraných dílech Oty Hofmana 

   Marešová, Marie (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2009)
   Date of defense: 26. 8. 2009
  • Genderové stereotypy ve vybraných pohádkách Boženy Němcové a Karla Jaromíra Erbena 

   Belisová, Eva (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2009)
   Date of defense: 19. 6. 2009
   Ve své diplomové práci se zabývám genderovými stereotypy ve vybraných pohádkách Boženy Němcové a Karla Jaromíra Erbena. Jejich pohádky v sobě mají zakomponovaný genderový diskurz, na základě něhož si jedinci osvojují ...
  • Genderové vztahy v románu Život je jinde od Milana Kundery 

   Horčičková, Aneta (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2015)
   Date of defense: 16. 9. 2015
   Tato diplomová práce se zabývá genderovými vztahy v románu Život je jinde od Milana Kundery. V první části analýzy je pozornost zaměřena na konstruovanost mateřství a otcovství, od čehož se posléze odvíjí i pozitivní/negativní ...
  • Intersekcionální analýza v díle Toni Morrison Milovaná 

   Pechočová, Kateřina (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2015)
   Date of defense: 19. 1. 2015
   Tato diplomová práce se zabývá intersekcionální analýzou v díle Milovaná od Toni Morrison. V úvodu je nastíněna historie afroamerické literatury a afroamerického ženského hnutí vymezujícímu se vůči feminismu bílých žen. ...
  • Koncept femininního modu bytí v díle Ann Belford Ulanov 

   Tichá, Soňa (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2013)
   Date of defense: 25. 9. 2013
   Diplomová práce je genderovou analýzou díla Ann Belford Ulanov, konkrétně kvalitativní obsahovou analýzou publikací, které jsou explicitně zaměřeny na genderovou problematiku. Ulanov jakožto jungiánská psycholožka a ...
  • Koncept mateřství a jeho podoby v Erbenově Kytici 

   Kleplová, Alice (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2011)
   Date of defense: 13. 9. 2011
  • Konceptualizace etnicity v kontextu transformace šrílanského konfliktu 

   Dopita, Tomáš (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2008)
   Date of defense: 24. 6. 2008
   Diplomová práce "Konceptualizace etnicity v kontextu transformace šrílanského konfliktu" pojednává o dlouhotrvajícím společenském konfliktu na Šrí Lance ve vztahu k relevantním teoriím a možnostem mírové transformace ...
  • Literární analýza děl M. Viewegha: Román pro ženy a Román pro muže z genderové perspektivy 

   Lavičková, Tereza (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2016)
   Date of defense: 17. 6. 2016
   Tato diplomová práce se zabývá feministickou literární analýzou děl spisovatele Michala Viewegha, konkrétně pak dvěma jeho prozaickými romány Román pro ženy a Román pro muže, které za použití metody tzv. vzdorného čtení ...
  • Obraz muslimek v Mladé frontě Dnes v letech 2001 - 2005 

   Bouchalová, Alena (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2010)
   Date of defense: 14. 9. 2010
  • Obrazy femininity ve vybraných textech hororové literatury 

   Štenclová, Jitka (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2008)
   Date of defense: 15. 1. 2008
   Cílem mé práce je charakterizovat zobrazení ženských postav v rámci hororového žánru. Hlavní pozornost je věnována obrazům femininity v hororových povídkách vybraných autorů. Analýza a interpretace vybraných textů je ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV