• Molekulárně genetické vyšetření CFTR genu v rámci novorozeneckého screeningu v České republice 

   Defence status: DEFENDED
   Votýpka, Pavel (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2013)
   Date of defense: 7. 6. 2013
   5 Souhrn Cystická fibróza (CF) je nejčastější závažné autozomálně recesivní genetické onemocnění. Je způsobena mutací/cemi v genu kódujícím chloridový transportér na buněčné membráně (66). Statistiky uvádějí, že se toto ...
  • Monitoring návykových látek mezi mladistvými 

   Defence status: DEFENDED
   Pulkrábková, Vladimíra (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2010)
   Date of defense: 2. 6. 2010
   Vladimíra Pulkrábková Monitoring návykových látek mezi mladistvými Diplomová práce Univerzita Karlova v Praze Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Studijní obor: Farmacie Cíl práce: Zmapování situace v oblasti návykových ...
  • Možná nebezpečí poškození zdraví plynoucí z nedostatečného povědomí o pravidlech správného užívání léků 

   Defence status: DEFENDED
   Kubíková, Lenka (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2013)
   Date of defense: 19. 9. 2013
   Univerzita Karlova v Praze Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra biologických a lékařských věd Università degli Studi di Camerino Facoltà di Farmacia Dipartimento di Medicina Sperimentale e Sanità Pubblica Cíl ...
  • Možnosti identifikace rostlin chráněných CITES v přípravcích orientální medicíny 

   Defence status: DEFENDED
   Neradilová, Vanda (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2009)
   Date of defense: 15. 9. 2009
  • Orientální medicína. Možnosti studia, školicí a prodejní střediska na území České republiky 

   Defence status: DEFENDED
   Bělová, Veronika (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2008)
   Date of defense: 3. 6. 2008
   Tradiční medicína si dnes získává mnoho příznivců, její použití se rozšiřuje po celém světě. V některých zemích je tradiční medicína jako prostředek zdravotní péče oficiální, v jiných zemích pak tradiční medicína zastává ...
  • Postoje a zkušenosti královéhradeckých vysokoškolských studentů s návykovými látkami 

   Defence status: DEFENDED
   Hajská, Monika (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2007)
   Date of defense: 4. 6. 2007
   SOUHRN Tato diplomová práce je zaměřena na zkušenosti, názory a postoje k legálním i ilegálním návykovým látkám u studentů oboru Učitelství pro 2. stupeň základní školy a Učitelství pro střední školy na Pedagogické fakultě ...
  • Postoje a zkušenosti zlínských vysokoškolských studentů s návykovými látkami 

   Defence status: DEFENDED
   Málková, Eva (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2007)
   Date of defense: 4. 6. 2007
   Cílem práce bylo zjistit a vyhodnotit míru a okolnosti užívání návykových látek mezi vysokoškolskými studenty pomocí dotazníků. Dotazník byl vypracován pro účely monitorování postojů a zkušeností s legálními i nelegálními ...
  • Prevalence kouření u studentů středních a vysokých škol 

   Defence status: DEFENDED
   Pokorná, Lenka (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2010)
   Date of defense: 2. 6. 2010
   POKORNÁ, L. Prevalence kouření u studentů středních a vysokých škol. Hradec Králové 2010. Diplomová práce. Karlova univerzita v Praze. Farmaceutická fakulta. Katedra biologických a lékařských věd. Vedoucí práce RNDr. H. ...
  • Prevalence kuřáctví mezi budoucími zdravotníky 

   Defence status: DEFENDED
   Řeháková, Petra (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2013)
   Date of defense: 7. 6. 2013
   Charles University in Prague Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Biological and Medical Sciences Student: Bc. Petra Řeháková Supervisor: RNDr. Hana Klusoňová, Ph.D. Title of diploma thesis: Prevalence ...
  • Problematika genové terapie v ČR 

   Defence status: DEFENDED
   Tetřevová, Lucie (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2006)
   Date of defense: 2. 6. 2006
  • Sledování užívání návykových látek u studentů a klientů kontaktních center 

   Defence status: DEFENDED
   Spáčilová, Lenka (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2009)
   Date of defense: 18. 9. 2009
   SOUHRN Cílem práce bylo zmonitorovat situaci v oblasti týkající se užívání návykových látek v populaci problémových uživatelů a vysokoškolských studentů, vyhodnotit názory a postoje participantů na tuto problematiku a míru ...
  • Taneční drogy 

   Defence status: DEFENDED
   Plíšek, Jiří (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2006)
   Date of defense: 1. 6. 2006
  • Techniky asistované reprodukce 

   Defence status: DEFENDED
   Frydrychová, Simona (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2012)
   Date of defense: 8. 6. 2012
  • Tvorba interaktivních webových stránek zabývajících se problematikou závislostí 

   Defence status: DEFENDED
   Bartoňová, Jitka (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2009)
   Date of defense: 1. 6. 2009
   1 Abstrakt Bartoňová Jitka Tvorba interaktivních webových stránek zabývajících se problematikou závislostí Diplomová práce Univerzita Karlova v Praze, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové studijní obor: Farmacie Cíl ...
  • Užívání léků vysokoškolskými studenty, jejich zkušenosti a povědomí o správném způsobu užívání 

   Defence status: DEFENDED
   Suchanková, Veronika (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2011)
   Date of defense: 23. 9. 2011
   Univerzita Karlova v Praze Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra biologických a lékařských věd Kandidát: Mgr. Veronika Suchanková Konzultant: RNDr. Hana Klusoňová, Ph. D. Název rigorózní práce: Užívání léků ...
  • Užívání léků vysokoškolskými studenty, jejich zkušenosti a povědomí o správném způsobu užívání 

   Defence status: DEFENDED
   Kurfürstová, Renata (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2010)
   Date of defense: 17. 6. 2010
   UŽÍVÁNÍ LÉKŮ VYSOKOŠKOLSKÝMI STUDENTY, JEJICH ZKUŠENOSTI A POVĚDOMÍ O SPRÁVNÉM ZPŮSOBU UŽÍVÁNÍ Rigorózní práce Mgr. Renata Kurfürstová Univerzita Karlova v Praze, Farmaceutická fakulta v Hradci králové 2010 Cíl práce: - ...
  • Využití real-time PCR v diagnostice bakteriálních meningitid 

   Defence status: DEFENDED
   Blažková, Jana (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2007)
   Date of defense: 29. 5. 2007
  • Význam molekulární biologie v laboratorní diagnostice vrozené hemochromatózy 

   Defence status: DEFENDED
   Hegerová, Jaroslava (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2007)
   Date of defense: 29. 5. 2007
  • Zneužívání dětí a mladistvých - dotazníková studie mezi středoškoláky na Frýdecko-Místecku 

   Defence status: DEFENDED
   Čmielová, Anežka (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2008)
   Date of defense: 4. 6. 2008
   SOUHRN Diplomová práce byla sepsána za účelem zjistit výskyt sexuálního zneužívání v naší společnosti. Průzkum byl zaměřen především na mladší část populace. Dotazníky, pomocí kterých jsme získávali výsledky, byly předloženy ...
  • Zneužívání návykových látek a kriminalita 

   Defence status: DEFENDED
   Kubová, Barbora (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2006)
   Date of defense: 1. 6. 2006

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV