• Postmoderní pojetí děl KURTA VONNEGUTA 

   Adamová, Kateřina (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2011)
   Date of defense: 6. 9. 2011
   Resumé Tato práce se zabývá vypravěčskými strategiemi Kurta Vonneguta jako postmoderního autora se specifickým stylem. První část diplomové práce je zaměřena zejména na definování postmodernismu v porovnání s modernismem, ...
  • Práce s knihou Jiřího Stránského Povídačky pro Klárku v mateřské škole 

   Pelková, Radomíra (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2012)
   Date of defense: 23. 5. 2012
   Diplomová práce se zabývá možnostmi rozvíjení předčtenářské gramotnosti, zejména porozumění textu u dětí předškolního věku s využitím vybraných metod kritického myšlení. Teoretická část se věnuje způsobům rozvoje čtenářství ...
  • Projekt na podporu čtenářství u dětí na počátku školní docházky 

   Rodová, Jana (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2015)
   Date of defense: 14. 9. 2015
   NÁZEV: Projekt na podporu čtenářství u dětí na počátku školní docházky AUTOR: Bc. Jana Rodová KATEDRA (ÚSTAV) Katedra české literatury VEDOUCÍ PRÁCE: Mgr. Štěpánka Klumparová, Ph.D. ABSTRAKT: Diplomová práce pojednává o ...
  • Prózy současných českých autorů pro děti předškolního věku 

   Malá, Ivana (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2013)
   Date of defense: 9. 1. 2013
   Cílem diplomové práce je vyhledat a doporučit hodnotné knihy z hlediska estetické, literárnědidaktické a výchovné kvality učitelkám mateřské školy, rodičům a ostatním vychovatelům. Jedná se o tituly současných českých ...
  • Sexuální zneužívání, jeho zobrazení v LPDM a potenciální využití ve školní praxi 

   Šafránková, Lucie (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2019)
   Date of defense: 4. 9. 2019
   Cílem magisterské diplomové práce Sexuální zneužívání, jeho zobrazení v LPDM a potenciální využití ve školní praxi je seznámit čtenáře s obecnými informacemi o sexuálním zneužívání dětí, vyvodit obecné principy využívané ...
  • Současná česká poezie a její didaktický potenciál 

   Špalek, Matěj (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2017)
   Date of defense: 11. 1. 2017
   Diplomová práce se zabývá současnou českou poezií, jejími vývojovými tendencemi v poslední pěti letech a didaktickým potenciálem současných angažovaných textů. V teoretické části je popsán vývoj současné poezie především ...
  • Současná česká próza v interpretacích pro střední školy 

   Chalupský, Radek (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2018)
   Date of defense: 21. 5. 2018
   This thesis reflects the contemporary Czech prose and its teaching at high schools. Theoretical chapters are focused on factors influencing the literature tuition at high schools: psychological and readers' profile of an ...
  • Srovnání fikčního světa počítačovách her a jejich literárních předloh 

   Kovaříková, Šárka (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2016)
   Date of defense: 7. 9. 2016
   Diplomová práce se snaží přiblížit vztah literárního díla a počítačové hry. První část se věnuje vymezení počítačového žánru RPG a literárního žánru fantasy, s nimiž se v práci pracuje. Zamýšlí se nad tím, jaké aspekty ...
  • Vliv rodiny a mateřské školy na rozvoj čtenářské gramotnosti u předškolních dětí 

   Prchalová, Dagmar (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2012)
   Date of defense: 12. 1. 2012
   Anotace: Diplomová práce je zaměřena na problematiku předčtenářské gramotnosti a způsoby, jak ji lze rozvíjet u dětí předškolního věku. Zabývá se důležitostí knih ve výchově a vzdělávání dětí v předškolních zařízeních i v ...
  • Využití interaktivní tabule v hodinách literární výchovy na 1.stupni ZŠ 

   Šebková, Lucie (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2017)
   Date of defense: 11. 1. 2017
   Cílem této diplomové práce je zmapovat možnosti využití interaktivní tabule v počáteční fázi výuky literární výchovy, v tzv. evokaci, a to na základě formulovaných poznatků o potřebách a zájmech prepubescentního čtenáře ...
  • Využití Povídek malostranských ve výuce literatury na ZŠ 

   Kalátová, Anna (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2015)
   Date of defense: 3. 9. 2015
   První část diplomové práce předkládá didakticky transformovaný výklad o Janu Nerudovi, jeho životě a tvorbě, a o Povídkách malostranských jako komplexním díle. Jsou zde obecné informace o cyklu povídek, nastíněn je proces ...
  • Využití textů Jana Nerudy ve výuce literatury 

   Mrázková, Miloslava (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2017)
   Date of defense: 5. 9. 2017
   The theoretical part of the master's thesis first deals with the context of Jan Neruda's life and work and with the representation of Neruda's texts in post-revolutionary reading books for junior high school and high school. ...
  • Zážitek z četby 

   Přibylová, Kateřina (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2018)
   Date of defense: 21. 5. 2018
   Master's thesis was focused on enjoyment from reading. The aim of the thesis was to analyze and after that characterize, where the enjoyment from reading lies, which factors do affect it, which elements of titel do participate ...
  • Zobrazení existenciálně vypjatých životních situací ve vybraných dílech pro děti a mládež a jejich didaktická analýza 

   Haasová, Jana (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2016)
   Date of defense: 7. 9. 2016
   Cílem magisterské diplomové práce Zobrazení existenciálně vypjatých životních situací ve vybraných dílech pro děti a mládež a jejich didaktická analýza je upozornit na dvě knihy pro děti a mládež s velmi citlivou tematikou ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV