• Využití dendrochronologických metod při sledování erozních a akumulačních jevů 

   Křečková, Michala (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2006)
   Date of defense: 20. 6. 2006
  • Význam evapotranspirace v hydrologické bilanci malého povodí 

   Kofroňová, Jitka (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2014)
   Date of defense: 16. 6. 2014
   Tato bakalářská práce využívá potřebnou odbornou literaturu k vysvětlení pojmu evapotranspirace. Z velké části se také zabývá vybranými metodami jejího výpočtu. Aplikační část je zaměřena na kalkulaci evapotranspirace ...
  • Změny erozního ohrožení a transport plavenin v povodí Olšavy 

   Jablonská, Danica (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2008)
   Date of defense: 18. 6. 2008
  • Změny odtokového režimu v oblasti Šumavy 

   Fiala, Ondřej (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2012)
   Date of defense: 10. 9. 2012
   ZMĚNY ODTOKOVÝCH POMĚRŮ V OBLASTI ŠUMAVY Abstrakt: Cílem této práce je zhodnocení možných příčin změn odtokového režimu na Šumavě z časového a prostorového hlediska. Práce zahrnuje rešeršní a aplikační část. Rešeršní část ...
  • Změny přírodních podmínek v jižní Africe 

   Píšová, Šárka (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2016)
   Date of defense: 8. 6. 2016
   Rozmanitý region jižní Afriky sužuje nemálo změn přírodních podmínek. Tato práce charakterizuje region jižní Afriky a hodnotí stav a vývoj těchto přírodních podmínek a environmentálních problémů ve čtyřech fyzickogeografických ...
  • Změny srážko-odtokového režimu v oblasti Šumavy 

   Fiala, Ondřej (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2017)
   Date of defense: 13. 9. 2017
   CHANGES OF RAINFALL-RUNOFF REGIME IN THE ŠUMAVA / BOHEMIAN FOREST REGION Abstract: The goal of this thesis is the evaluation of changes in rainfall-runoff regime in the Šumava region from time and spacial point of view. ...
  • Změny srážko-odtokového režimu v oblasti Šumavy 

   Fiala, Ondřej (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2015)
   Date of defense: 26. 5. 2015
   ZMĚNY SRÁŽKO-ODTOKOVÉHO REŽIMU V OBLASTI ŠUMAVY Abstrakt: Cílem této práce je zhodnocení změn srážko-odtokového režimu v oblasti Šumavy a šumavského podhůří z časového a prostorového hlediska. Práce zahrnuje rešeršní a ...
  • Změny srážkoodtokových poměrů v povodí horní Opavy 

   Královec, Václav (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2009)
   Date of defense: 23. 9. 2009
   The rainfall-runoff process is a natural event affecting a landscape. There are many factors which make that process difficult to understand. The factors are closely connected and so we have to think about the wide-contexts ...
  • Změny ve vývoji krajiny v pramenné oblasti Blanice 

   Hintnaus, Ivo (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2008)
   Date of defense: 16. 9. 2008

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV