• Možnosti rozvoje douletých dětí v předmatematické gramotnosti 

   Nováková, Monika (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2019)
   Date of defense: 11. 9. 2019
  • Nadprůměrné dítě v oblasti předmatematické gramotnosti 

   Vancová, Marie (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2012)
   Date of defense: 20. 9. 2012
   Bakalářská práce pojednává o nadprůměrném dítěti v oblasti předmatematické gramotnosti. Zaměřuje se na charakteristické znaky nadprůměrného dítěte předškolního věku, metody jejich včasné identifikace, formy vzdělávání a ...
  • Orientace v čase v mateřské škole se zaměřením na Slunce a Měsíc 

   Havlíková, Jana (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2018)
   Date of defense: 29. 5. 2018
   NÁZEV: Orientace v čase v mateřské škole se zaměřením na Slunce a Měsíc AUTOR: Bc. Jana Havlíková KATEDRA Katedra matematiky a didaktiky matematiky VEDOUCÍ PRÁCE: PhDr. Micheala Kaslová ABSTRAKT: Diplomová práce se zabývá ...
  • Počitadlo v mateřské škole 

   Hiťhová, Daniela (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2016)
   Date of defense: 18. 1. 2016
   Diplomová práce zjišťuje, zda jsou děti v mateřské škole schopné akceptovat počítadlo při vybraných aktivitách/hrách, v rámci kterých si rozvíjí schopnosti a prohlubují dovednosti týkající se předmatematické gramotnosti. ...
  • Problémy ústní komunikace s minoritními skupinami žáků v hodinách matematiky u dětí ve věku pěti až osmi let 

   Fonferová, Eva (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2007)
   Date of defense: 21. 5. 2007
   The diploma work maps difficulties with an understanding of words which express a mutual position of objects. Children from minority groups use a different structure of speech. It may be a reason of a communication ...
  • Projekt "Znak třídy" a čtvercová síť 

   Olšovská, Petra (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2011)
   Date of defense: 23. 5. 2011
   Diplomová práce vychází z konstruktivistického přístupu k vyučování matematice na 1. stupni ZŠ, opírá se o zasazení geometrického učiva do čtvercové sítě a sleduje, do jaké míry jsou žáci schopni využít zkušeností se ...
  • Prostorová paměť u 4 letých dětí 

   Myslíková, Marcela (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2009)
   Date of defense: 22. 9. 2009
   Diplomová práce se zabývá prostorovou pamětí u čtyřletých dětí. Výše uvedené schopnosti jsou společně s reakcemi dětí sledovány diagnostickými aktivitami a scénáři, které vycházejí z experimentů Prof. Brousseaua a PhDr. ...
  • Prvky logického myšlení u dětí ve věku 5-6 let 

   Oupicová, Jana (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2018)
   Date of defense: 17. 9. 2018
   Diplomová práce se zabývá prvky logického myšlení u dětí ve věku 5 - 6 let, tedy u dětí předškolního věku. Hlavním cílem je zjistit, za jakých podmínek je dítě předškolního věku schopno uplatnit prvky logického myšlení v ...
  • První dětské strategie u speciálních her v mateřské škole 

   Bendová, Klára (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2018)
   Date of defense: 12. 9. 2018
  • Reakce pěti až šestiletých dětí na práci s možností v průběhu hry v mateřské škole 

   Bourová, Klára (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2007)
   Date of defense: 24. 5. 2007
   The work is focused on observing of child behaving when she or he has to choose from a lew possibilities offer and when the child is not given a notice about more options, when it depends on the child himself if it would ...
  • Role času ve slovních úlohách 

   Rozová, Jitka (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2007)
   Date of defense: 17. 5. 2007
   Diplomová práce se věnuje problematice slovních úloh na 1. stupni základní školy, zejména pak ve 4. ročníku. Hlavním cílem celé práce je vymezení rolí času ve slovních úlohách. Na základě prostudované literatury jsou v ...
  • Role konfigurace objektů při určování jejich počtu 

   Nováková, Alena (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2010)
   Date of defense: 19. 1. 2010
   Diplomová práce navazuje na bakalářskou práci "Individuální odchylky ve vnímání konfigurací objektů při určování jejich počtu". Diplomová práce se zabývá tím, jakou roli hraje konfigurace v předškolním věku, jakým způsobem ...
  • Role NE v komunikaci v matematice 

   Tritová, Hana (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2018)
   Date of defense: 12. 9. 2018
   Práce se zabývá především analýzou práce s NE (jak samostatně stojícího slova, tak slov obsahujících záporku, tak grafických znaků) v učebnici matematiky pro primu osmiletých gymnázií (čtyři díly, nakladatelství Prometheus). ...
  • Rozvoj práce se strukturou v mateřské škole 

   Horáková, Vendula (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2018)
   Date of defense: 17. 9. 2018
   Diplomová práce Rozvoj práce se strukturou v mateřské škole má za cíl zjistit, které vybrané struktury vnímá české dítě v posledním roce předškolního vzdělávání relativně snadno a u kterých typů se vyskytují obtíže, a tyto ...
  • Rozvoj schoností významných pro školní matematiku prostřednictvím deskovýc her ve školní družině 

   Ryšavá, Marcela (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2013)
   Date of defense: 27. 5. 2013
   Cílem bakalářské práce "Rozvoj schopností významných pro školní matematiku prostřednictvím deskových her ve školní družině" bylo zjistit možnosti zlepšení dětí mladšího školního věku ve vybraných matematických schopnostech ...
  • Slovní úlohy v prvním a druhém ročníku základní školy 

   Weinzettel, Pavla (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2015)
   Date of defense: 13. 1. 2015
   NÁZEV: Slovní úlohy v prvním a druhém ročníku základní školy AUTOR: Pavla Weinzettel KATEDRA: Katedra matematiky a didaktiky matematiky VEDOUCÍ PRÁCE: PhDr. Michaela Kaslová ABSTRAKT: Tématem této diplomové práce jsou ...
  • Stolní hra jako stimulace logického myšlení u dětí ve věku 5 - 7 let 

   Čtvrtníková, Katrin (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2018)
   Date of defense: 12. 9. 2018
   Bakalářská práce vychází z předpokladu, že děti ve věku 5-7 let jsou schopné hrát jednoduché stolní hry s pravidly. Cílem práce je zjistit, zda jsou děti v předškolním věku při řešení herních situací konkrétní hry "Goblíci ...
  • Strategie předškolních dětí v kompozici skládanek typu "pozitiv - negativ" 

   Donátová, Iva (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2015)
   Date of defense: 19. 5. 2015
  • Tvarové transformace obrázků u dětí předškolního věku 

   Šašková, Martina (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2010)
   Date of defense: 28. 5. 2010
   Práce se zabývá tvarovými transformacemi jako jedním z druhů matematických transformací, jejich využitím v běžném životě s důrazem na možnost využití při práci s dětmi předškolního věku. Cílem je zmapovat schopnost rozlišovat, ...
  • Typologie určování počtu vybraných objektů u pětiletých dětí v závislosti na charakteru počítaných objektů 

   Škopková, Jana (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2007)
   Date of defense: 24. 5. 2007
   Bakalářská práce se věnuje tématu přirozeného čísla a zabývá se propedeutikou aritmetiky. Jedná se o přípravné aktivity, kdy se u 51etých dětí sleduje, zda je způsob určování počtu závislý na charakteru počítaných objektů. ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV