• Možnosti využití inovativních metod pro rozvoj čtenářské gramotnosti na I. stupni základní školy 

   Kozibratková, Karolína (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2016)
   Date of defense: 18. 5. 2016
   Diplomová práce nese název Možnosti využití inovativních metod pro rozvoj čtenářské gramotnosti na I. stupni základní školy. Tato práce se zabývá metodami kritického myšlení, které vedou žáky k rozvoji čtenářské gramotnosti ...
  • Multikulturní výchova a její místo na 1. stupni ZŠ v programu Začít spolu 

   Fišerová, Monika (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2007)
   Date of defense: 15. 1. 2007
   The thesis concerns the problem how to integrate children coming from different cultures into educational process in junior elementary schools. It tries to explain causes of possibly originated misunderstanding and following ...
  • Multikulturní výchova. Vzdělávání romských dětí 

   Pavlátová, Jana (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2006)
   Date of defense: 18. 1. 2006
   V prvé řadě musím říci, že všechny rozhovory pro mne byly velice zajímavé a setkání s lidmi, kteří se věnují problematice vzdělávání a výchovy romských dětí mne velice obohatila. Překvapilo mne, v kolika otázkách se mí ...
  • Osobnost učitele v 21. století 

   Mazlová, Markéta (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2016)
   Date of defense: 13. 1. 2016
   Cílem diplomové práce Osobnost učitele v 21. století je přiblížit čtenáři důležitost spirituálního rozměru člověka stejně jako význam osobnostního rozvoje každého učitele. Snaží se poodhalit, jakým výzvám v dnešní době ...
  • Partnerství a klientský přístup ve spolupráci rodiny a školy 

   Linhartová, Andrea (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2013)
   Date of defense: 10. 6. 2013
   The theses deals with partnership and client-based approach to family and schooll collaboration. The theoretical part focuces on family and school as an institucion, thein definition, fiction and curricular documents. ...
  • Partnerství a klientský přístup ve spolupráci rodiny a školy 

   Laudátová, Jana (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2015)
   Date of defense: 3. 9. 2015
   Diplomová práce mapuje různé přístupy školy a rodiny v jejich vzájemné spolupráci. Teoretická část se zabývá vymezováním partnerství a klientského přístupu školy a rodiny. Popisuje různé druhy spoluprací mezi rodinou, ...
  • Partnerství a klientský přístup ve spolupráci rodiny a školy 

   Fárová, Lenka (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2015)
   Date of defense: 26. 5. 2015
   Diplomová práce se zabývá formami spolupráce mezi rodinou a mateřskou školou. Teoretická část charakterizuje dítě předškolní věku. Popisuje jednotlivé oblasti jeho vývoje. Mapuje možnosti spolupráce školy a mateřské školy ...
  • Partnerství a spolupráce mezi rodinou a školou v oblasti soukromého vzdělávání 

   Melecká, Lucie (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2016)
   Date of defense: 18. 5. 2016
   Cílem této práce s názvem " Partnerství a spolupráce mezi rodinou a školou v oblasti soukromého vzdělávání" je zaměřit se na způsoby a kvalitu jednotlivých aspektů spolupráce rodiny a školy, které se podílí na co možná ...
  • Problematika hodnocení na 1. stupni ZŠ 

   Prudká, Alena (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2009)
   Date of defense: 13. 1. 2009
   Má diplomová práce nese název Problematika hodnocení na 1. stupni ZŠ a převážně mapuje tradiční způsob hodnocení - klasifikaci čili známkování a v dnešní době prosazovaný způsob hodnocení - hodnocení slovní. Za cíl si tato ...
  • Program RWCT a jeho využití v prvním ročníku primární školy 

   Keyzlarová, Eva (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2009)
   Date of defense: 15. 9. 2009
   Diplomová práce se věnuje problematice využití programu RWCT v první třídě základní školy. Zabývá se modifikací tří základních metod tohoto programu, tak aby byly použitelné pro nejnižší ročník primární školy. Jednotlivé ...
  • Projektová výuka jako inovativní přístup vyučování na 1. st. ZŠ 

   Tesárková, Eva (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2008)
   Date of defense: 12. 5. 2008
   The diploma thesis deals with the project education and with the project method. The theoretic part of the thesis introduces fundamental information referring to the project education, describes the project method, ...
  • Připravenost dítěte na vstup do základní školy 

   Doležalová, Gabriela (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2007)
   Date of defense: 14. 5. 2007
   Diplomová práce je v teoretické části zaměřena na dítě způsobilé a nezpůsobilé školní docházky, znaky a kritéria školní zralosti. Také zkoumá vliv rodiny a mateřské školy na vstup dítěte do základní školy. Věnuje se zápisu ...
  • Přínosy metody Persona Dolls v anti-předsudkové výchově 

   Rajzlová, Jana (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2016)
   Date of defense: 18. 5. 2016
   Diplomová práce je zaměřena na přínosy metody Persona Dolls v souvislosti s předsudky. První kapitola teoretické části charakterizuje proměny v oblasti vzdělávání po roce 1989 a vytvoření stěžejních kurikulárních dokumentů ...
  • Působení romského asistenta pedagoga na I. stupni ZŠ 

   Pášová, Hana (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2009)
   Date of defense: 15. 9. 2009
   Tato práce se zabývá působením romského asistenta pedagoga na I. stupni ZŠ . Hlavním úkolem bylo zmapovat náplň práce romského asistenta pedagoga, jaké přínosy vidí v této funkci učitelé a žáci. Diplomová práce se skládá ...
  • Rozmanitá výuka anglického jazyka na 1. st. ZŠ 

   Gebauerová, Iveta (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2007)
   Date of defense: 17. 5. 2007
   Hlavním cílem diplomové práce je pokusit se ukázat, že výuka anglického jazyka především v jejich samotných počátcích může být značně rozmanitá. Diplomová práce Rozmanitá výuka anglického jazyka představuje teorii multičetných ...
  • Rozvíjení klíčových kompetencí k řešení problému v centrech aktivit programu "začít spolu" 

   Srbová, Kateřina (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2008)
   Date of defense: 12. 5. 2008
   Diploma work "Expoundation of key competentions for problems's solving in activity centres Step By Step Programme " is centred on the activity centres theme in Step By Step Programme and on the question, in which way is ...
  • Rozvíjení klíčových kompetencí ve výuce přírodopisu na prvním stupni waldorfské školy 

   Tejkalová, Vítězslava (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2014)
   Date of defense: 4. 9. 2014
   Diplomová práce se zabývá problematikou rozvíjení klí ových kompetencí ve výuce p írodopisu na prvním stupni waldorfské školy. V teoretické ásti p ibližuje problematiku transformace školství a charakteristiku výuky na ...
  • Rozvíjení kompetence komunikativní v centrech aktivit v programu začít spolu 

   Vojtová, Irena (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2009)
   Date of defense: 20. 5. 2009
   Diplomová je zaměřena na zkoumání komunikativní kompetence ve vzdělávacím programu Začít spolu. Teoretická část se věnuje transformaci českého školství, zabývá se alternativními a inovativními vzdělávacími systémy, dále ...
  • Rozvíjení komunikativní kompetence ve výuce anglického jazyka 

   Srbová, Tereza (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2008)
   Date of defense: 12. 5. 2008
   This project discusses the theme of key competencies in czech schools. It mainly focuses on the communicative comptence, mentioned in the curricular document called "Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání". ...
  • Rozvíjení sociálně - personální kompetence prostřednictvím center aktivit v programu Začít spolu 

   Röslerová, Veronika (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2008)
   Date of defense: 12. 5. 2008
   The diploma work deals with activity centers which are part of the Step by Step program. In theoretical part there are mentioned the important information related to the transformation of Czech educational system and its ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha; email: dspace (at) is.cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV