• Sledování enzymové aktivity myrosinasy pomocí kapilární elektroforézy v off-line a on-line uspořádání 

   Defence status: DEFENDED
   Orgoníková, Andrea (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2020)
   Date of defense: 16. 7. 2020
   4 Abstract Glucosinolates are secondary products of plants, that are hydrolysed by the enzyme myrosinase. Hydrolysis of glucosinolates leads to a production of toxic compounds, such as isothiocyanates. These degradation ...
  • Srovnání citlivosti bezkontaktní vodivostní detekce a přímé UV detekce při elektroforetickém stanovení N-acetylaminosacharidů 

   Defence status: DEFENDED
   Malý, Michal (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2014)
   Date of defense: 11. 9. 2014
   Tato práce se zabývá vývojem a optimalizací metody separace N-acetylglukosaminu a jeho dimeru a tri- meru kapilární zónovou elektroforézou s využitím bezkontaktní vodivostní detekce. Bylo zjištěno, že sepa- race a detekce ...
  • Stanovenie nízkomolekulárneho heparínu pomocou afinitnej kapilárnej elektroforézy 

   Defence status: DEFENDED
   Molnárová, Katarína (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2019)
   Date of defense: 30. 5. 2019
   Štandardný heparín, klinický antikoagulant, je v praxi čoraz častejšie nahradený nízkomolekulárnymi heparínmi. Tie sa používajú kvôli lepším biologickým vlastnostiam, medzi ktoré patrí lepšie predvídateľný antikoagulačný ...
  • Stanovení enzymové aktivity cellobiasy pomocí kapilární elektroforézy 

   Defence status: DEFENDED
   Velvarská, Romana (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2014)
   Date of defense: 3. 6. 2014
   Tato diplomová práce se zabývá optimalizací podmínek kapilární elektroforézy při separaci nezreagovaného substrátu a produktů (cellobiosa, glukosa), které vznikají při enzymovém štěpení cellotriosy enzymem cellobiasou. ...
  • Stanovení glukosinolátů v rostlinných materiálech 

   Defence status: DEFENDED
   Holá, Veronika (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2020)
   Date of defense: 16. 7. 2020
   This diploma thesis deals with the determination of glucosinolates in plant material by capillary electrophoresis and high performance liquid chromatography. The chemical structure, biosynthesis, degradation, and also ...
  • Stanovení protaminů kapilární zónovou elektroforézou 

   Defence status: DEFENDED
   Malý, Michal (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2015)
   Date of defense: 8. 9. 2015
   Tato práce se zabývá vývojem a optimalizací metody pro separaci a detekci protaminů s využitím ka- pilární zónové elektroforézy. Vyvinutá metoda používá křemennou kapiláru o vnitřním průměru 50 µm a efektivní délce 41,5 ...
  • Stanovení tryptaminu a tryptofanu v biologickém materiálu pomocí kapilární elektroforézy 

   Defence status: DEFENDED
   Šimonová, Alice (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2018)
   Date of defense: 4. 6. 2018
   The aim of this bachelor thesis was the development of the method for the determination of tryptamine and tryptophan in biological material by capillary electrophoresis. Total length of silica capillary with inner diameter ...
  • Studie interakce heparinu s tetraargininem pomocí kapilární elektroforézy 

   Defence status: DEFENDED
   Pavlů, Věra (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2019)
   Date of defense: 2. 9. 2019
  • Studie vlivu protaminu na nepřímé elektroforetické stanovení heparinu 

   Defence status: DEFENDED
   Petrák, Ondřej (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2018)
   Date of defense: 6. 9. 2018
   Cílem této bakalářské práce bylo studium interakcí heparinu a protaminu v prostředí kapilární zónové elektroforézy pomocí jejich vlivu na velikost plochy píku tetraargininu. Byla použita křemenná kapilára o vnitřním průměru ...
  • Studium komplexace vortioxetinu cyklodextriny a jeho stanovení kapilární elektroforézou 

   Defence status: DEFENDED
   Počtová, Žofie (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2017)
   Date of defense: 30. 5. 2017
   V této práci je zkoumáno, zda tvoří aktivní látka vortioxetin supramolekulární komplex s nativními cyklodextriny (α, β, γ) a je zjišťováno, jakou hodnotu má konstanta stability vznikajícího komplexu. V úvahu je brána ...
  • Studium nucené degradace canagliflozinu s využitím HPLC 

   Defence status: DEFENDED
   Máchalová, Jitka (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2020)
   Date of defense: 7. 7. 2020
   In this work a method for determination of canagliflozin and its degradation products by HPLC with UV and MS detector was developed. The developed method was used to study the forced degradation of canagliflozin and to ...
  • Study of interaction between protamine and heparin and its applicability in capillary electrophoresis 

   Defence status: DEFENDED
   Martínková, Eva (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2017)
   Date of defense: 30. 5. 2017
   Heparin je kyselá směs sulfatovaných polysacharidů (glykosaminglykanů) s velkou hustotou záporného náboje nacházející se přirozeně v lidském organismu. Díky své schopnosti vázat se na antithrombin III a tím urychlovat ...
  • Validace HPLC metody stanovení čistoty sofosbuviru a její převod na UPLC systém 

   Defence status: DEFENDED
   Vymyslický, Filip (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2017)
   Date of defense: 12. 9. 2017
   Cílem této bakalářské práce byla validace HPLC metody na stanovení čistoty sofosbuviru a její následný převod na UPLC systém. Do plánu validace byly zahrnuty tyto parametry: test způsobilosti systému, robustnost, přesnost, ...
  • Vliv aniontů základního elektrolytu na markery elektroosmotického toku v kapilární elektroforéze 

   Defence status: DEFENDED
   Čokrtová, Kateřina (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2017)
   Date of defense: 9. 6. 2017
   Mobilita elektroosmotického toku je v kapilární elektroforéze důležitou veličinou, protože její hodnota je potřebná pro stanovení efektivní elektroforetické mobility analytů. Ta se používá při elektroforetickém stanovení ...
  • Vliv druhu iontů separačního elektrolytu na stabilitu základní linie v kapilární elektroforéze 

   Defence status: DEFENDED
   Kolečkářová, Tereza (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2019)
   Date of defense: 24. 1. 2019
   Unstable electropherogram baseline of potassium buffer, found while studying electrophoretic mobilities of electroosmotic flow markers in different separation buffers [1], makes it harder for higher concentrations of buffers ...
  • Využití kapilární elektroforézy při analýze sacharidové složky glykopeptidů 

   Defence status: DEFENDED
   Šimonová, Alice (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2020)
   Date of defense: 7. 7. 2020
   The aim of this thesis was the development of the method for the determination of eight monosaccharides commonly found in glycoproteins by capillary electrophoresis. Namely, it was determination of glucose, galactose ...
  • Vývoj elektroforetickej metódy pre stanovenie etanolamínov v nemrznúcich zmesiach 

   Defence status: DEFENDED
   Hamráková, Katarína (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2020)
   Date of defense: 16. 7. 2020
   This bachelor thesis deals with development, optimization and testing of the applicability of electrophoretic method for determination of ethanolamines in antifreeze mixtures. The method was tested with the coolant matrix. ...
  • Vývoj elektroforetické metody stanovení síranů v krevní plazmě 

   Defence status: DEFENDED
   Hnízdilová, Lucie (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2019)
   Date of defense: 2. 9. 2019
   Cílem této bakalářské práce bylo vyvinout metodu pro stanovení síranů v krevní plazmě pomocí kapilární zónové elektroforézy. Byla použita křemenná kapilára o vnitřním průměru 50 μm a efektivní délce 41,5 cm. Plazmatické ...
  • Vývoj metody UHPLC pro studium stability venetoclaxu 

   Defence status: DEFENDED
   Máchalová, Jitka (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2018)
   Date of defense: 4. 6. 2018
   Tato práce se zabývá vývojem chromatografické metody pro stanovení venetoclaxu a kontrolu jeho čistoty pomocí techniky UHPLC. Venetoclax je nízkomolekulární inhi- bitor antiapoptického proteinu Bcl-2, který hraje důležitou ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV