• Koncepce FG problematiky v současných českých učebnicích pro vyšší ročníky víceletých gymnázií: Stav a návrhy řešení. 

   Lukášová, Vendula (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2018)
   Date of defense: 25. 5. 2018
   In life each of us meets with textbook, although it does not always have to be quality textbook. For evaluation the quality of textbooks used a rating system that can be undertaken. This work deals with the evaluation of ...
  • Metodické přístupy konstrukce pracovních listů pro účely terénní výuky geomorfologie 

   Lorencová, Markéta (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2015)
   Date of defense: 7. 9. 2015
   Konstrukce pracovních listů pro účely terénní výuky geomorfologie Abstrakt Cílem této práce bylo zjistit, zda se při tvorbě pracovních listů s přírodovědnou tématikou dodržují určité postupy a ...
  • Mikroformy pískovcového reliéfu a jejich využití pro relativní datování 

   Krbcová, Klára (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2011)
   Date of defense: 20. 6. 2011
   Mikroformy a mezoformy jsou nedílnou součástí pískovcového reliéfu. Jejich vznik je podmíněn souborem různých procesů, mezi ty hlavní patří zvětrávání a eroze. Pomocí rešerše literatury byla nejprve přiblížena definice ...
  • MONITORING A MODELACE PROCESU VZNIKU A VÝVOJE AKTIVNÍCH STRUKTURNÍCH PŮD V KRKONOŠÍCH 

   Nyplová, Petra (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2008)
   Date of defense: 24. 9. 2008
  • Morfologické charakteristiky polygonů ledových klínů arktické zóny 

   Kysilka, Tomáš (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2010)
   Date of defense: 15. 9. 2010
   Morfologické charakteristiky polygonů ledových klínů arktické zóny Abstrakt Bakalářská práce se zabývá polygony ledových klínů a jejich morfologickými charakteristikami. Analyzuje podmínky nutné pro jejich vznik respektive ...
  • Morfologické charakteristiky údolní sítě povodí Modrého Nilu v Etiopské vysočině 

   Kusák, Michal (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2013)
   Date of defense: 27. 5. 2013
   - Morfologické charakteristiky údolní sítě povodí Modrého Nilu v Etiopské vysočině Povodí Modrého Nilu je území s pestrým geologickým vývojem, např.: opakovaná transgrese a regrese moře, terciérně-kvartérní vulkanismus, ...
  • Morfologické projevy vývoje údolí Králického Sněžníku 

   Košíková, Karin (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2013)
   Date of defense: 19. 9. 2013
   Údolí jako oblast, ve které je uložen záznam o dějích probíhajících v horní či dolní části území, je cenným zdrojem informací vhodných ke studiu, ze kterých je možno pochopit vývoj území a krajiny ležících i mimo údolí. ...
  • Morfologické typy údolních sítí 

   Kusák, Michal (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2011)
   Date of defense: 20. 6. 2011
   Bakalářská práce se zabývá srovnáním a různými metodami popisu údolních sítí. Rešerší odborné literatury publikované přibližně v posledních sto letech byly zjištěny typy údolních sítí vznikající v různých typech reliéfu a ...
  • Morfologické typy vybraných údolí Vysokých Sudet 

   Košíková, Karin (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2011)
   Date of defense: 20. 6. 2011
   Údolí jako oblast, ve které je uložen záznam o dějích probíhajících v horní či dolní části území, je cenným zdrojem informací vhodných ke studiu, ze kterých je možno pochopit vývoj území a krajiny ležících i mimo údolí. ...
  • Morfologie a aktivita vybraných lavinových drah v Hrubém Jeseníku a Králickém Sněžníku 

   Krause, David (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2015)
   Date of defense: 15. 9. 2015
   Výskyt lavinových drah je běžný v alpínském prostředí, ale také v prostředí středohorském, jako jsou například Vysoké Sudety. Předkládaná diplomová práce je zaměřena na lavinové dráhy východních Vysokých Sudet. Byla provedena ...
  • Morfologie fosilních tříděných strukturních půd Krkonoš 

   Uxa, Tomáš (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2011)
   Date of defense: 19. 9. 2011
   Tříděné strukturní půdy představují skupinu periglaciálních mikrotvarů, které vytvářejí více či méně symetrické vzory v důsledku působení mrazu a zejména opakovaných cyklů mrznutí a tání. Vznik tříděných půd v Krkonoších ...
  • Morfologie lavinových drah 

   Krause, David (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2013)
   Date of defense: 10. 6. 2013
   Lavinová dráha je tvar reliéfu, který je modelován erozní činností základových lavin, mur a jiných svahových procesů. Skládá se z odtrhové, tranzitní a akumulační části. Předkládaná bakalářská práce se zabývá charakteristikami ...
  • Morfologie pseudomorfóz mrazových klínů a jejich sítí 

   Dufek, Jaroslav (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2019)
   Date of defense: 7. 6. 2019
   Předkládaná bakalářská práce pojednává o fenoménu tvarů periglaciální krajiny souvislého permafrostu jimiž jsou polygonální sítě mrazových klínů a jejich druhotné výplně - pseudomorfózy ledových, písčitých, zemních či ...
  • Možnosti ERT a GPR pro analýzu polygonálních kryogenních struktur 

   Široký, Jakub (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2014)
   Date of defense: 17. 9. 2014
   Polygonální kryogenní struktury není možné studovat konvenčními metodami, aniž by nedošlo k nevratnému zásahu do jejich struktury. Bylo provedeno real3D měření nedestruktivními metodami georadaru (GPR) a elektrické ...
  • Mury jako důsledek environmentálních změn ve středohorách střední Evropy na příkladu Hrubého Jeseníku 

   Raschová, Tereza (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2011)
   Date of defense: 12. 9. 2011
   Tato práce stanovuje na základě literatury podle svých cílů definici mur, přehled jejich dělení a popis vzniku a morfologie. Mury jsou blokovobahenní proudy značné rychlosti, způsobené atmosférickými podmínkami (přívalové ...
  • Paleoenvironmentální význam ledových a mrazových klínů 

   Friedlová, Zuzana (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2012)
   Date of defense: 18. 6. 2012
   - Paleoenvironmentální význam ledových a mrazových klínů Bakalářská práce se zabývá studiem pseudomorfóz mrazových a ledových klínů. V rešeršní části je shrnuto, z čeho a jak pseudomorfózy vznikají a v jakých podmínkách. ...
  • Poloha a morfometrická charakteristika kamenných moří v jižní části Brd 

   Hotový, Jan (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2019)
   Date of defense: 7. 6. 2019
   Tato práce pojednává o kamenných mořích na území jižní části Brd. Jejím hlavním cílem je obecně popsat podmínky vzniku kamenných moří, charakterizovat jejich polohové, morfologické a strukturní vlastnosti, včetně jejich ...
  • Polohové a klimatické faktory ovlivňující morfologické charakteristiky polygonů ledových klínů arktické zóny 

   Kysilka, Tomáš (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2012)
   Date of defense: 19. 9. 2012
   Polohové a klimatické faktory ovlivňující morfologické charakteristiky polygonů ledových klínů arktické zóny Abstrakt Tato diplomová práce se zabývá geometrií polygonálních sítí aktivních ledových a zemních klínů kanadské ...
  • Polohové charakteristiky korytových akumulací a údolní nivy na středním toku Opavy 

   Strachota, Pavel (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2009)
   Date of defense: 15. 6. 2009
  • Postavení a obsahová vybavenost fyzické geografie v současných českých učebnicích zeměpisu pro základní školy a nižší stupně gymnázií 

   Šťovíčková, Irena (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2016)
   Date of defense: 8. 2. 2016
   Tato práce se zabývá zhodnocením stavu a postavením fyzické geografie z hlediska kvantity a kvality obsahu, grafiky a didaktické vybavenosti v současných českých učebnicích pro základní školy a nižší stupeň gymnázií. K ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV