• Dohoda o vině a trestu: srovnání české a německé právní úpravy 

   Defence status: DEFENDED
   Sakařová, Michaela (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2017)
   Date of defense: 28. 4. 2017
   Předkládaná diplomová práce se zabývá institutem dohodovacího řízení pocházejícím z angloamerických plea bargain, který se od konce minulého století dostal do mnoha trestních procesů zemí kontinentální Evropy. Státy s ...
  • Dohoda o vině a trestu: srovnání české a švýcarské právní úpravy 

   Defence status: DEFENDED
   Bicek, Rudolf (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2014)
   Date of defense: 16. 10. 2014
   Resumé Tématem předkládané práce je původem anglosaský trestně-procesní institut dohody o vině a trestu, který se v posledních desetiletích stal fenoménem trestního řízení v mnoha zemích s kontinentálním typem právní ...
  • Dokazování u trestných činů v dopravě 

   Defence status: DEFENDED
   Jelínek, Michal (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2010)
   Date of defense: 18. 6. 2010
   Summary: In the present PhD thesis I report on substantiation in the field of criminal offences committed in traffic, because this subject has been dealt with during my judgement activities performed as a judge of the ...
  • Domácí násilí 

   Defence status: DEFENDED
   Havlíčková, Zita (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2014)
   Date of defense: 10. 11. 2014
   The theme of the rigorous work is the domestic violence. The work is divided into three main parts - into a theoretical part, which deals with types of domestic violence, the characteristics of individual perpetrators and ...
  • Domácí násilí z pohledu trestního práva 

   Defence status: DEFENDED
   Lord, Barbora (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2012)
   Date of defense: 3. 9. 2012
   v angličtině The first few chapters of the rigorous discuss the definition, types and theories of domestic violence. I explore potential gender-specific aspects of domestic violence, with a separate chapter devoted to ...
  • Domácí násilí z trestněprávních a kriminologických aspektů 

   Defence status: DEFENDED
   Kopalová, Tereza (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2020)
   Date of defense: 12. 6. 2020
   Rigorózní práce shrnuje "Domácí násilí z trestněprávních a kriminologických aspektů". S fenoménem zvaným "domácí násilí" se setkáváme ve společnosti od nepaměti, avšak širší pozornost mu začala být věnována teprve před ...
  • Domácí vězení 

   Defence status: DEFENDED
   Sýkora, Josef (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2014)
   Date of defense: 23. 10. 2014
   195 Home confinement Abstract The inexorable rise of inmates, coupled with disappointingly high rate of reccurence of crime, has refocused attention on finding alternatives to imprisonment regarding criminal sanctions ...
  • Domovní prohlídka a prohlídka jiných prostor podle § 85b trestního řádu 

   Defence status: DEFENDED
   Šefrna, Jakub (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2017)
   Date of defense: 7. 12. 2017
   1 Abstract This thesis deals with the issue of house search and search of other premises where the attorney carries out advocacy, regulated in § 85b of Act No. 141/1961 Coll., Criminal Proceedings. The said institute, which ...
  • Dovolání v českém trestním procesu 

   Defence status: DEFENDED
   Hladký, Ondřej (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2011)
   Date of defense: 11. 3. 2011
  • Dozor státního zástupce v přípravném řízení trestním 

   Defence status: DEFENDED
   Valsamis, Jiří (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2009)
   Date of defense: 30. 3. 2009
  • Evropské trestní právo 

   Defence status: DEFENDED
   Vávrová, Taťána (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2007)
   Date of defense: 26. 1. 2007
  • Evropský zatýkací rozkaz 

   Defence status: DEFENDED
   Bicanová, Jitka (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2011)
   Date of defense: 2. 11. 2011
   Evropský zatýkací rozkaz je institutem policejní a justiční spolupráce v trestních věcech. Založen je na vzájemné důvěře členských států ve své právní systémy. Jeho vznik zapříčinila nejen neúspěšná situace při ratifikaci ...
  • Evropský zatýkací rozkaz 

   Defence status: DEFENDED
   Brunová, Jitka (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2009)
   Date of defense: 28. 5. 2009
   Evropský zatýkací rozkaz je v oblasti mezinárodní justiční spolupráce v trestních věcech v rámci Evropské unie jistě krokem vpřed. Ale ačkoli Rámcové rozhodnutí o evropském zatýkacím rozkazu a postupech předávání mezi ...
  • Hospodářská a finanční kriminalita - zvláštnosti jejího dokazování 

   Defence status: DEFENDED
   Kadrnka, Pavel (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2008)
   Date of defense: 2. 6. 2008
  • Institut vazby v trestním řízení 

   Defence status: DEFENDED
   Chovancová, Olga (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2011)
   Date of defense: 6. 5. 2011
   Rigorózní práce vytváří celkový obraz o právním institutu vazby, který je jedním ze zajišťovacích prostředků trestního práva. Práce jednak vymezuje zakotvení institutu vazby v rovině ústavněprávní a dále obsahuje problematiku ...
  • Jednání v zaviněné nepříčetnosti 

   Defence status: DEFENDED
   Šimek, Milan (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2013)
   Date of defense: 1. 11. 2013
   This paper contains historical and analytical analysis of the specific problems of crime committed culpable and lumpy and pursue irregularities in the Czech legislation, which is currently done through the special facts ...
  • Justiční a policejní spolupráce v Evropské unii 

   Defence status: DEFENDED
   Coufalová, Tereza (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2015)
   Date of defense: 25. 9. 2015
   V souvislosti s postupující integrací Evropské unie a užší spoluprací členských států v oblasti trestního práva procesního jsou v současné době jak orgány činné v trestním řízení, tak další osoby na trestním řízení zúčastněné, ...
  • Justiční spolupráce v trestních věcech v evropském justičním prostoru 

   Defence status: DEFENDED
   Streblova, Zděnka (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2006)
   Date of defense: 24. 11. 2006
  • Korunní svědek a spolupracující obviněný 

   Defence status: DEFENDED
   Mičánková, Pavla (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2014)
   Date of defense: 24. 4. 2014
   AND KEY WORDS The purpose of my thesis is to analyze the institute of criminal informant as a legal instrument in the fight against organized crime. I introduce the historical background of cooperation between criminals ...
  • Korupce 

   Defence status: DEFENDED
   Chadimová, Tereza (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2018)
   Date of defense: 16. 3. 2018
   Title Corruption. English Abstract The rigorous work deals with the evaluation of the level of criminal substantive law and criminal procedural law with the greatest emphasis on the national level. The primary goal of this ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV