• Pojetí ideálu ženy a muže v naší společnosti 

   Marciszová, Alice (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2006)
   Date of defense: 13. 9. 2006
   Tato práce je věnována pojetí ideálu ženy a muže v naší společnosti. Domnívám se, že problematika ideálů se lidí dotýká více než by si někteří mohli myslet anebo si byli ochotni přiznat. Zejména osobní ideál je věcí týkající ...
  • Postavení Etické výchovy v českém vzdělávacím systému 

   Daněk, Tereza (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2017)
   Date of defense: 25. 9. 2017
   In diploma theses, I focused on the theme of the educational field and the school subject Ethic Education. The work is divided into two parts. The theoretical part deals with the concept of ethic education in a broad ...
  • Postavení romského žáka ve školní třídě 

   Demeter, Marek (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2015)
   Date of defense: 8. 6. 2015
   Bakalářská práce zkoumá postavení romského žáka v českém třídním kolektivu. Průzkum byl proveden prostřednictvím rozhovorů s romskými žáky a žákyněmi z druhého stupně základní školy, kteří vypovídali o svých zkušenostech ...
  • Postoje k homosexualitě s ohledem na adopci dětí v současné společnosti 

   Drbohlav, Lukáš (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2016)
   Date of defense: 6. 6. 2016
   Cílem práce je prozkoumat oblast postojů společnosti k homosexualitě v souvislosti s případnou adopcí dětí. První oddíl diplomové práce je zaměřen na vymezení pojmu homosexualita, objasňuje příčiny jejího vzniku a shrnuje ...
  • Prevence šikany na základních školách 

   Menclová, Lucie (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2013)
   Date of defense: 14. 6. 2013
  • Reaktivní agresivní žáci ve školní třídě očima svých pedagogů 

   Herzogová, Kateřina (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2019)
   Date of defense: 24. 9. 2019
   My diploma thesis is focused on reactive aggressiveness of children at primary schools with the view of their teachers. The theoretical part focuses on aggressive, decisive and aggressive behavior. The diploma thesis tries ...
  • Rodičovský výchovný přístup a jeho projevy u předškolních dětí 

   Zákravská, Kristina (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2019)
   Date of defense: 24. 9. 2019
  • Rodinná mediace 

   Černá, Petra (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2010)
   Date of defense: 10. 9. 2010
   Cílem diplomové práce je popsání výhod využití rodinné mediace při řešení rozvodových a porozvodových sporů. V první části jsou rozebírány možné problémy, které rozvod může rodině přinést. Dále jsou popsány zásady a proces ...
  • Řešení šikany na středních školách z pohledu pedagoga 

   Řezníková, Hana (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2016)
   Date of defense: 7. 9. 2016
  • Sexuální výchova 

   Býmová, Pavlína (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2008)
   Date of defense: 17. 9. 2008
   Diplomová práce "Sexuální výchova" se zabývá tématikou sexuální výchovy v České republice. Tato studie se věnuje především začlenění sexuální výchovy do výchovného procesu ve školách i v rodinách.
  • Sociálně-kognitivní analýza šikany u studentů středních škol 

   Kolářová, Kateřina (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2012)
   Date of defense: 13. 9. 2012
   Šikana ve školním prostředí je v dnešní době hojně diskutované téma. Ve své diplomové práci se autorka pokusil toto téma shrnout a následně vyhodnotit názory na šikanu studentů středních škol. Problematika je rozšířena o ...
  • Sociální exkluze ve školní třídě 

   Jeništová, Darja (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2019)
   Date of defense: 24. 9. 2019
   This thesis is focused on social exclusion. Theoretical part is concerned with social exclusion - its definition, forms and consequences. The next topic is inklusion, that is relatively new phenomenon in czech education. ...
  • Specifika gay a lesbických sdružení v Praze 

   Jelínková, Tereza (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2013)
   Date of defense: 10. 9. 2013
  • Šikana v pojetí starších adolescentů 

   Dumská, Tereza (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2014)
   Date of defense: 8. 9. 2014
  • Techniky posilování tolerance vůči odlišnostem u dětí 

   Jarošová, Kristýna (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2017)
   Date of defense: 26. 6. 2017
  • Vliv domácího zvířete na prožívání dětí a dospívajících 

   Trtíková, Marie (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2008)
   Date of defense: 21. 5. 2008
   In the theoretical part of my work, at first I deal with the phenomenon of domestication of animals, its descent on today's civilization and usage in common welfare - for animals, and also for people. In families, who ...
  • Vliv počítačových her na dětskou kreativitu 

   Zvěřinová, Jana (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2009)
   Date of defense: 24. 9. 2009
   Diplomová práce "Vliv počítačových her na dětskou kreativitu" pojednává o výzkumu prováděném na žácích základních škol a studentech gymnázií ve věkové skupině 13-15 let, výzkumný soubor tvořilo 121respondentů. Informace ...
  • Vliv velkoměsta na agresi 

   Semirádová, Jana (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2008)
   Date of defense: 17. 9. 2008
   Práce je věnována problematice agrese. V první části diplomové práce se snažím na agresi nahlížet z obecného hlediska, z různých úhlů pohledů. Druhá část je zaměřena na výzkum ve formě dotazníku, který proběhl v Praze a v ...
  • Vliv znásilnění na život oběti 

   Hanzlíková, Monika (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2008)
   Date of defense: 17. 9. 2008
  • Vnímání školní šikany na začátku dospívání 

   Holá, Barbora (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2013)
   Date of defense: 14. 6. 2013
   Bakalářská práce "Vnímání šikany na začátku dospívání" je zaměřena na problematiku šikany na základních školách, konkrétně v 6. třídách. Práce je rozdělena do dvou částí, teoretické a praktické. Teoretická část je rozdělena ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV