• Kanaanský pes a využití psa ve vzdělávání 

   Rutová, Šárka (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2019)
   Date of defense: 11. 9. 2019
   Předmětem diplomové práce je kanaánský pes se zaměřením na využití psa ve vzdělávání. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. První část práce čtenáře podrobně seznamuje s plemenem kanaánský pes. Jedná se o ...
  • Lesní mateřské školy 

   Kapuciánová, Magdaléna (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2011)
   Date of defense: 7. 1. 2011
   Práce se zabývá tématem lesních mateřských škol a předškolního vzdělávání venku. Hledá kořeny vybrané problematiky v zahraničí i v ČR. Ukazuje, čím je pobyt venku dětem přínosný, hledá i rizika, se kterými je třeba počítat. ...
  • Naučná stezka Klánovickým lesem s podporou ICT 

   Peterka, Štěpán (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2014)
   Date of defense: 13. 1. 2014
   Cílem diplomové práce bylo zpracování naučné stezky v oblasti Klánovického lesa, který je součástí přírodního parku Klánovice - Čihadla ve východní části Prahy a tuto stezku doplnit o elektronické výukové materiály. Vlastní ...
  • Odcizení člověka přírod+ 

   Prokopiusová, Květa (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2013)
   Date of defense: 17. 6. 2013
   My thesis deals with the problem of human alienation from nature. Thesis says about lists of lifestyle changes a person from the 19th century and the negative impacts of alienation. It also focuses on the child and the ...
  • Odcizení člověka přírodě 

   Prokopiusová, Květa (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2012)
   Date of defense: 28. 5. 2012
   8/67 Abstrakt Diplomová práce se zabývá odcizením člověka přírodě. Teoretická část si klade za cíl odpovědět, co je to příroda a vztah k přírodě. Dále popisuje, jak se vyvíjel vztah člověka k přírodě. Neopomene ani působení ...
  • Odcizení dětí přírodě - mění se děti? 

   Vosátková, Lucie (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2015)
   Date of defense: 9. 9. 2015
   Tato diplomová práce se zabývá velice aktuálním tématem. Teoretická část obsahuje informace týkající se odcizování dětí (člověka) přírodě. Práce nabízí seznámení s vybranými pohledy člověka na přírodu v jeho historii. Je ...
  • Pěstitelské práce na vybraných základních školách 

   Škorpilová, Martina (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2019)
   Date of defense: 11. 9. 2019
   Tato diplomová práce se zabývá výukou pěstitelských prací na vybraných základních školách. V teoretické části je charakterizován předmět Pěstitelské práce a je uvedena stručná historie výuky tohoto praktického předmětu. ...
  • Podíl času stráveného ve vnitřních a venkovních prostorách mateřské školy 

   Rubešová, Ivana (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2010)
   Date of defense: 2. 6. 2010
   Předložená bakalářská práce se věnuje problematice odcizování dětí přírodě. Čas strávený v mateřské škole se často odehrává hlavně v budově a pobyt venku se omezuje na krátké procházky. Pochopitelně za to může i dnešní ...
  • Potenciál zooasistence v předškolní pedagogice 

   Bravencová, Jana (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2010)
   Date of defense: 4. 6. 2010
   Tato práce je zaměřená na téma vzájemného působení zvířete a dítěte předškolního věku v oblasti zooasistence. Zabývá se vlivem vybraných bezobratlých druhů živočichů (oblovka žravá a rezavá, rak mramorový, strašilka ...
  • Pozitivní metody ve výchově psa 

   Šlajsová, Tereza (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2014)
   Date of defense: 26. 5. 2014
  • Proměny a využívání školní zahrady ZŠ Jílové u Prahy od jejího založení po současnost 

   Hrdličková, Libuše (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2015)
   Date of defense: 25. 5. 2015
   Název Proměny a využívání školní zahrady ZŠ Jílové u Prahy od jejího založení po současnost Anotace Cílem mé diplomové práce bylo zmapovat vznik a vývoj naší školní zahrady. V první, teoretické části jsem popsala historické ...
  • Přirozená komunikace s koněm a možnosti interakce koně a člověka 

   Volfová, Lenka (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2019)
   Date of defense: 16. 1. 2019
   NÁZEV: Přirozená komunikace s koněm a možnosti interakce koně a člověka AUTOR: Bc. Lenka Volfová KATEDRA Katedra biologie a environmentálních studií VEDOUCÍ PRÁCE: PhDr. Kateřina Jančaříková, Ph.D. ABSTRAKT: Diplomová práce ...
  • Příroda očima dětí 

   Paštiková, Iva (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2016)
   Date of defense: 12. 1. 2016
  • Přírodní zahrada v mateřské škole 

   Rubešová, Ivana (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2014)
   Date of defense: 9. 1. 2014
   V diplomové práci se věnuji tématu přírodní zahrady v mateřské škole, která se začíná v České republice rozšiřovat, po vzoru ze zahraničí. V teoretické části vymezuji, jaká by měla být zahrada pro děti a také význam vlivu ...
  • Tóny přírody aneb ekonaratologie prostřednictvím lidové písně 

   Starostová, Martina (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2016)
   Date of defense: 18. 1. 2016
   Tématem diplomové práce je ekonaratologie ve spojení s lidovou písní, která je podrobena zákonům přírody a tvoří jakýsi myšlenkový soubor života přírody. Zpěv písní je nedílnou součástí narativního přístupu, vyprávění je ...
  • Tvorba a realizace projektu zahrady mateřské školy v přírodním stylu 

   Vatalová, Hana Hiroshima (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2016)
   Date of defense: 23. 5. 2016
   Tato práce popisuje postup realizace projektu "Zahrada MŠ Klostermannova" v Děčíně VI, jehož cílem bylo přetvořit zahradu s nevyhovujícími herními prvky na zahradu v přírodním stylu. Práce je dělena do tří částí: teoretická, ...
  • Vhodná exkurzní místa v okolí Kolína pro environmentální výchovu na 1. st. ZŠ 

   Černá, Zuzana (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2013)
   Date of defense: 9. 9. 2013
   The thesis deals with environmental education for the pupils of primary education in the natural localities near Kolín and shows teachers how to undertake the so called place- based education. The theoretical part is focused ...
  • Vyučování pod širým nebem na 1. stupni ZŠ 

   Zmátlo, Daniel (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2013)
   Date of defense: 17. 6. 2013
   This diploma thesis searches opportunities for foundations and inovations of schoolyards, which improve their education potencial. It draws on arguments for achieving the goals of primary education at schoolyards. Presented ...
  • Využití canisterapie a hipoterapie u dětí s tělesným a smyslovým postižením a její uplatnění 

   Jiroušková, Alžběta (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2017)
   Date of defense: 16. 1. 2017
   Cílem diplomové práce je zjištěni vlivu terapie za asistence psa a koně na osoby s postižením pohybového aparátu a smyslového postižení. Dílčím cílem práce je vymezit postavení a pozici terapie za asistence psa a koně v ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV