• Postava Antigony ve francouzské literatuře 20. století 

   Defence status: DEFENDED
   Šumpelová, Gabriela (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2012)
   Date of defense: 11. 9. 2012
  • Postava Claudine ve srovnání s jinými charaktery pozdější tvorby Colette 

   Defence status: DEFENDED
   Dvořáková, Ivana (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2013)
   Date of defense: 10. 9. 2013
   Tato bakalářská práce má za úkol srovnat postavu Claudine s pozdějšími postavami Colettiny tvorby. Sidonie-Gabrielle Colette je jednou z nejvýznamnějších literárních osobností první poloviny dvacátého století a ačkoli v ...
  • Postava dona Juana ve francouzské literatuře od klasicismu po romantismus 

   Defence status: DEFENDED
   Kareta, Filip (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2012)
   Date of defense: 11. 9. 2012
   Bakalářská práce Postava Dona Juana ve francouzské literatuře od klasicismu po romantismus se věnuje vývoji a proměně postavy Dona Juana v literatuře od 17. do poloviny 19. století. Pro období klasicismu si autor zvolil ...
  • Postava Dona Juana ve francouzské literatuře v letech 1850-1950 

   Defence status: DEFENDED
   Kareta, Filip (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2015)
   Date of defense: 24. 6. 2015
   Diplomová práce Postava Dona Juana ve francouzské literatuře v letech 1850 - 1950 se věnuje změnám postavy Dona Juana v dílech tohoto období. Autor se zaměřil na inspirační zdroje a vlastní přínos jednotlivých spisovatelů ...
  • Přestrojení v komediích o lásce u Marivauxe 

   Defence status: DEFENDED
   Cenigová, Jana (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2013)
   Date of defense: 10. 9. 2013
  • Le rapport entre le style et le sens dans l'Education sentimentale de Gustave Flaubert 

   Defence status: DEFENDED
   Javůrková, Jana (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2010)
   Date of defense: 25. 5. 2010
   Tato diplomová práce se zabývá problematikou vztahu mezi stylem a smyslem v Citové výchově (1869) Gustava Flauberta; je rozdělena do dvou částí. V první, teoretické části podrobně zkoumáme myšlení několika kritiků z různých ...
  • Renesanční pedagogické koncepce v díle François Rabelaise a Michela de Montaigne 

   Defence status: DEFENDED
   Kasperová, Nikola (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2014)
   Date of defense: 10. 9. 2014
   Bakalářská práce Renesanční pedagogické koncepce v díle Françoise Rabelaise a Michela de Montaigne se věnuje pedagogickým myšlenkám v díle dvou význačných francouzských spisovatelů a myslitelů 16. století - Françoise ...
  • Rozklad kurtoazního ideálu ve výpravné próze 15. století (Jehan de Saintré Antoina de la Sale) 

   Defence status: DEFENDED
   Novotná, Hana (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2010)
   Date of defense: 25. 5. 2010
   Práce "Rozklad kurtoazního ideálu ve výpravné próze 15. století" se věnuje vzniku, vývoji a proměně kurtoazního ideálu ve francouzském středověku, tak jak se odrážel v literatuře a to zejména v próze. V první části je ...
  • S libertiny napříč stoletími 

   Defence status: DEFENDED
   Prokopová, Markéta (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2013)
   Date of defense: 17. 9. 2013
   Diplomová práce se podrobně věnuje tématu libertinství 17. a 18. století a následně jeho vlivu ve stoletích pozdějších. První část řeší obecný význam pojmu libertinství, druhá část obsahuje informace o vývoji libertinství ...
  • Souvislost kouzelného nápoje a cizoložné lásky v porovnání středověkých děl: Cligès a Tristan et Iseut 

   Defence status: DEFENDED
   Paulová, Tereza (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2011)
   Date of defense: 14. 9. 2011
   Tato diplomová práce pojednává o souvislosti kouzelného nápoje a cizoložné lásky. Základními analyzovanými díly je legenda o Tristanovi a Isoldě, a Cligès. Dále je k ním přidáno dílo Frayre de Joy et Sor de Plaser, které ...
  • Srovnání postavy Lancelota v díle Chrétiena de Troyes s Lancelotem v próze 

   Defence status: DEFENDED
   Klučinová, Veronika (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2013)
   Date of defense: 10. 9. 2013
   Tato bakalářská práce pojednává o postavě Lancelota napříč středověkou literaturou. Zabývá se především historickými prameny, ze kterých celá artušovská legenda vychází, a začleněním tohoto hlavního hrdiny do bretaňské ...
  • Surrealismus a román 

   Defence status: DEFENDED
   Vojnová, Lenka (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2012)
   Date of defense: 26. 6. 2012
  • Surrealistické momenty v románové tvorbě Raymonda Queneau surrealismus 

   Defence status: DEFENDED
   Černá, Eva (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2013)
   Date of defense: 29. 1. 2013
   Surrealistic Moments in Raymond Queneau's Novels The objective of this thesis is to study the connection between Raymond Queneau's novels and surrealism. Raymond Queneau was part of the surrealistic group for only a ...
  • Suzanne Renaud/ Petrkov 13 

   Defence status: DEFENDED
   Tučková, Lucie (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2015)
   Date of defense: 4. 6. 2015
  • Téma lásky v Molièrových stěžejních dílech 

   Defence status: DEFENDED
   Řádková, Tereza (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2014)
   Date of defense: 10. 9. 2014
   Předmětem této bakalářské práce je analýza pojetí lásky ve vybraných Molièrových dílech. V autorově díle je láska přítomna jako činitel, na němž se projevují nejrůznější charaktery; nejčastěji jde o lásky mladých lidí, ...
  • Typologie povídek Marcela Aymého 

   Defence status: DEFENDED
   Rokycanská, Nikola (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2015)
   Date of defense: 16. 9. 2015
   Cílem této diplomové práce je tematicky zmapovat a utřídit povídkovou tvorbu francouzského spisovatele Marcela Aymého. V první části práce jsou definovány charakteristiky povídky jako literárního žánru a popsány jeho proměny ...
  • Violette Leducová jako představitelka literárního existencialismu ve Francii 

   Defence status: DEFENDED
   Habartová, Vendula (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2011)
   Date of defense: 14. 9. 2011
   Violette Leducová jako představitelka literárního existencialismu ve Francii Cílem této diplomové práce je popsat a zhodnotit dílo francouzské spisovatelky Violette Leducové z pohledu literárního existencialismu, za jehož ...
  • Vyvrcholení klasicistní tragédie v díle Jeana Racina 

   Defence status: DEFENDED
   Procházková, Laura (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2015)
   Date of defense: 17. 6. 2015
   Práce se zabývá nejprve charakteristikou klasické francouzské tragédie 17. století a soudobé dramatické tvorby. Nastiňuje historický vývoj vedoucí k formování specifických rysů a pravidel charakteristických pro francouzský ...
  • Vývoj postav otce a matky v autofikci Drisse Chraïbiho 

   Defence status: DEFENDED
   Vojnová, Lenka (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2014)
   Date of defense: 17. 9. 2014
   Maročan Driss Chraïbi patří k předním současným romanopiscům frankofonního Magrebu. Řada jeho románů má zřetelný autobiografický základ, a právě z této části autorova díla bude práce těžit. Velmi výrazně tu vyvstávají ...
  • Vztah francouzské literární kritiky k autorské biografii 

   Defence status: DEFENDED
   Trachtová, Anna (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2006)
   Date of defense: 19. 9. 2006
   Položme si otázku vztahu autorské biografie a díla. Co způsobuje znalost či neznalost autorova životopisu při četbě jeho děl? Do jaké míry ovlivňují životopisná fakta interpretaci díla? Pozměňují ji kvalitativně? Umožňují ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV